Tyrimo metu buvo vertinamos jaunųjų žmonių įdarbinimo galimybės šalyje, sveikatos ir politikos sektoriai, raštingumas, psichikos ligos, finansinė įtrauktis ir balsavimas.

Nors pagal visus rodiklius, bendrame vertinime Jungtinė Karalystė (JK) liko ketvirta, tačiau ji užėmė tik 39 vietą, vertinant jaunimo sveikatingumą ir gerovę.

Vokietija bendrame vertinime užėmė pirmąją vietą, po jos sekė Danija ir Australija. Airija užėmė 15 vietą, o JAV – 23.

Visai kitame indekso lentelės gale atsidūrė Centrinė Afrikos respublika, užėmusi paskutinę 183 vietą.

Pagal tyrimą, 10 žemiausiai įvertintų šalių yra į pietus nuo Sacharos dykumos esančioje Afrikos dalyje. Nepaisant to, šioje teritorijoje užfiksuotas didžiausias gyvenimo kokybės gerėjimo progresas per paskutinius penkerius metus.

Tyrime teigiama, kad „Generation Hope“ (liet. „vilties karta“) vadinamos jaunimo kartos ateities prospektai yra menkinami dėl aukšto nedarbo lygio, nelygios prieigos prie sveikatos ir švietimo paslaugų bei žemos politinės įtakos.

JK Tautų Sandraugos (angl. Commonwealth of Nations) generalinė sekretorė Patricia Scotland teigė: „Šis tyrimas parodė iššūkį, su kuriuo susidoroti reikės visų pasaulio šalių vadovams: jeigu nesiimsime jokių veiksmų jaunų žmonių įdarbinimo galimybių gerinimui, valstybės iššvaistys patį svarbiausią savo geros ateities šaltinį.“

„Paaugliai ir jaunuoliai, kurie sudaro vadinamąją Vilties kartą, turi labai didelių svajonių ir sugebėjimų, tačiau pernelyg dažnai jie susiduria su kliūtimis, kurios trukdo jiems atskleisti pilną savo potencialą“, - kalbėjo sekretorė.

„Norėdami įvykdyti savo pažadą ir padėti šiai kartai įgyvendinti savo svajones, mes privalome investuoti į jaunimo sveikatą, švietimą ir siūlyti tinkamas darbo vietas“, - tikino P. Scotland.