Vienas žymiausių Vokietijos hipnozės specialistų Janas Beckeris leidyklos „Eugrimas“ išleistoje knygoje „Tu gali viską, jei to nori“ supažindina su savihipnozės menu ir atskleidžia įvairių būdų ir pratimų, kaip susidraugauti su stresu.

Ištrauka iš knygos „Tu gali viską, jei to nori“

Jei vis tik nerimas jau čia, racionalus požiūris į reikalą ne visada padeda. Dažnai bėda ta, kad atsiduriame kontekste, kurį siejame su stresu. Tai taip pat yra mokymosi proceso rezultatas, įprotis. Panašiose situacijose jau esame buvę ir jei kaskart procesai jose plėtojasi nemalonia linkme, nerimą sukeliančius dirgiklius esame išmokę atpažinti.

Galbūt tai, kad partneris trinkteli durimis, viršininkas nelauktai sušaukia pasitarimą arba pakeliui į darbą tiesiog per vieną naktį išdygsta niekaip neapvažiuojama statybų aikštelė ar sustabdo kelio tvarkymo darbai, dėl kurių, aišku, gerokai vėluosite.

Tuomet nerimas tiesiog vienu ypu sukelia sunkiai suvaldomą streso bangą. Tikrai mieliau spruktume, prisiminę žodžius „kaukis arba bėk“ – tačiau negalime ir reikalaujame iš savęs veikti. Pulsas pakyla, blaiviai galvoti jau nebegali, net akys aptemsta. Tokiais momentais mums praverstų priemonė, kuri padėtų nurimti vos pajutus pirmus įtampos signalus.

Pasinaudodami hipnoze galime tikslingai praktikuotis – įtampą sukeliančius signalus, į kuriuos reaguojame net įpročio vedami, paversti signalais, kurie paskatintų nurimti. Tai metodas, padedantis įprastai baugiose, bet iš esmės nepavojingose situacijose išlikti ramiems ir išsaugoti blaivų protą.
Aiškiai mąstydami, nurimę ir atsipalaidavę tampame pajėgūs pažvelgti į situaciją iš šalies ir blaiviai įvertinti, kas atsitiko. Rinktis, kiek leisti sau būti įtrauktiems į veiksmą, jei, tarkime, kiltų chaoso banga.

Rengdamiesi tolesniam pratimui peržiūrėkime spalvų spektrą, kad išsiaiškintume, kuri spalva jus labiausiai ramina. Daugeliui žmonių tai tokios spalvos ir tokie atspalviai, kaip antai: dangiška, švelniai žalia ar violetinė, – tačiau kai kuriuos puikiai atpalaiduoja ir šilta geltona arba švelni oranžinė.

Neskubėdami vieną po kitos peržvelkite spalvas vidiniu žvilgsniu, įsivaizduodami jas užsimerkę kaip šviesą. Radę savo spalvą, dar kartą užsimerkite ir paieškokite atpalaiduojančio, raminančio garso. Tai gali būti paukščių čiulbėjimas, klasikinės muzikos kūrinys, varpo gausmas, lopšinė, upelio čiurlenimas, aukštai skrendančio lėktuvo garsas, arklių kaimenės kanopų bildesys – garsas jums turi būti malonus, kelti malonias asociacijas, veikti atpalaiduojamai, kad jo galėtumėte klausytis ilgesnį laiką.

Nustatę savo spalvą ir savo garsą galite pereiti prie pratimo. Norėčiau, kad prieš pradėdami atliktumėte vieną iš knygoje pateiktų atsipalaidavimo pratimų. Kaip visada aplinkybės tokios pat: galite įsirašyti pratimo tekstą, paprašyti, kad kas nors jums perskaitytų, kelis kartus perskaityti arba perrašyti, kad atsimintumėte eigą.

Atsipalaidavimo pratimas „Fejerverkai“

Užsimerk.

Atsipalaiduok.

Įsivaizduok savo spalvą, tą spalvą, kuri tave atpalaiduoja. Įsivaizduok, kad sėdi baltoje erdvėje. Sienos baltos. Grindys baltos. Kėdė, ant kurios sėdi, irgi balta.

Apsižvalgyk. Tu jautiesi čia labai gerai. Sulig kiekvienu garsu, kurį išgirsti šioje baltoje erdvėje, pasijunti vis geriau. Sulig kiekvienu mano ištartu žodžiu atsipalaiduoji vis labiau.

Staiga ant visų keturių sienų aplink save pamatai projekciją, tai fejerverkai. Visokių spalvų.
Dabar išgirsti dar ir fejerverkų keliamus garsus. Garsas stiprus – trata aplink tave iš visų pusių. Visiškai čia pat sprogsta fejerverkas visomis vaivorykštės spalvomis. Žvelgi į jį.

Garsas vis stiprėja ir stiprėja, trata ir sproginėja vis dažniau. Labai gražu, bet ir labai triukšminga. Sproginėja ir pyškina.

Dabar įsivaizduok, kad šis fejerverkas keičia spalvą. Jį užlieja tokia spalva, kuri tave labiausiai atpalaiduoja. Įsivaizduok tai labai tiksliai ir aiškiai. Dabar šaudo tik šios spalvos fejerverkai. Aplink tave vien tik gerai nuteikiančios spalvos kaskados.

Garsai netyla, bet aplink tave šviesos ištrykšta vien tik ta viena spalva ir ji tave ramina. Tai matant tave užlieja atsipalaidavimo jausmas. Dabar įsivaizduok, kaip ima keistis ir garsas.

Jau nebepokši ir netrata, girdėti tik tavo garsas. Garsas, nuo kurio tau darosi ramiau. Fejerverkai liejasi tavąja spalva ir skleidžia garsą, kuris tave kuo puikiausiai atpalaiduoja.

Dabar įsivaizduok, kaip ši spalva, šis garsas atsimuša nuo sienų. Kaip ši spalva ir šis garsas pripildo visą erdvę aplink tave. Kaip ši spalva ir šis garsas prasiskverbia į tave. Atsipalaidavimas – spalva ir garsas pripildo visą tavo kūną.

Pajunti, kaip pats imi švytėti šia spalva, persmelkusia tave ramybe. Pajunti, kaip galvoje šviesėja, kaip skaidrėja mintys. Koks visiškai atsipalaidavęs esi. Viskas atrodo taip paprasta ir aišku. Visiškai suprantama.

Ir kai tu taip dabar esi persmelktas šios spalvos ir ją spinduliuoji, kai visas kūnas skamba tuo garsu, pamatai, kaip aplink tave fejerverkai vėl sušvyti kuo įvairiausiomis spalvomis. Visur aplink vėl ima sproginėti.

Tačiau pats jauti, kaip savyje vis dar švieti savąja spalva ir skambi savuoju garsu. Nuo šios akimirkos žinai: Net jei aplink tave iš visų pusių poška fejerverkai, net jei ima sproginėti su trenksmu, tu švieti ramiai ir skaidriai savąja spalva.

Jauti kaip rimsti, kaip aiškiai mąstai, kaip tavyje skamba, tavimi sklinda tavo garsas. Dabar te fejerverkai pyškina dar garsiau. Pajusk, kaip nuo to tampi tik dar ramesnis, kaip išsaugai savo spalvą. Fejerverkai iš visų pusių pamažu blanksta, nyksta, išblunka.

Dar kiek laiko lieki persmelktas savosios spalvos, savo šviesoje ir skleisdamas ją, su savuoju garsu. O kai fejerverkai aplink iš viso pranyksta, – palengva tolsta ir tavo spalva bei garsas – nyksta, rimsta, kol lieki sėdėti baltoje erdvėje visiškai ramus. Ir nuo šios akimirkos kaskart, kai tik pajusi kylant nerimą, lyg aplink pradėtų poškėti fejerverkai, turi tik užsimerkti ir vėl pajusi, kaip tave persmelkia tavoji spalva, kaip tavyje ima skambėti tavo garsas, kaip visiškai nurimsti.

Dabar netrukus suskaičiuosiu iki trijų ir kai pasakysiu „trys“, atsimerksi ir vėl sugrįši į čia ir dabar jausdamasis visiškai ramus, visai atsipalaidavęs, blaivia galva, pilnas energijos. Vienas – giliai įkvėpk, visas tavo kūnas prisipildo deguonies, du – normalizuojasi pulsas ir kraujospūdis. Trys – atsimerki, išsitiesi ir pasirąžai.

Kuo dažniau atliksite šią vizualizaciją, tuo geriau seksis, bus paprasčiau – stresą keliančiose situacijose seksis geriau atsipalaiduoti. Pratimas padės tomis akimirkomis, kai aplink viskas net gaudžia, išsaugoti sveiką protą ir ramią širdį. Fejerverkas čia atstoja bet kokį stresą.

Praktikuotis su spalva ir garsu veiksminga, nes pratimas mus veikia ir optinėje, ir akustinėje erdvėse. Prisideda dar kinestetinis atsipalaidavimo dėmuo. Atitinkamai gilėja ir atminties pėdsakas smegenyse. Pamatysite: kelis kartus pasitreniravus, stresinėje situacijoje pakaks tik trumpam prisiminti fejerverko vizualizavimą ir spalva su garsu atsiras savaime.

Net užplūdus nerimui gana lengvai pavyks susitvardyti ir išlikti ramiam. Jei esate labai imlus stresui, patariu iš pradžių fejerverko pratimą atlikti kartą per dieną, taip jis gerai įsitvirtins jūsų pasąmonėje. Pritaikykite jam dar ir pasirinktą pirštų derinį, kad galėtumėte patirti tai tiesiog čia ir dabar. Galite panaudoti pergalės ženklą, t. y., be kita ko, priminti sau, jog visiškai valdote situaciją.