Leidyklos „Eugrimas“ išleistoje knygoje „Tobula netvarka“, kurioje įvairiomis istorijomis ir dėsniais įrodoma, kad nedidelė netvarka padeda tiek asmeniniame, tiek ir profesiniame gyvenime, išskiriamos netvarkingų žmonių rūšys, kurias išskiria knygos autoriai Ericas Abrahamsonas ir Davidas H. Freedmanas.

Ištrauka iš knygos „Tobula netvarka“

Netvarka gali būti labai įvairi, bet netvarkingam žmogui įvardyti turime tik kelis terminus – „apsileidėlis“, „šlamšto kaupikas“ ir pan. Išspręskime šią problemą. Šiaip ar taip, prieš apkaltinant ką nors netvarkingumu, reikia bent šiek tiek suvokti, kas tai yra.

NETVARKOS TERORISTAS: siekdamas pranašumo ar asmeninio pasitenkinimo daro netvarką, kuri trukdo dirbti kitiems žmonės. Pavyzdžiai:

• Darbuotojas, atliekantis užduotį itin netvarkingai, kad išvengtų jos ateityje. Variantas norintiems išsisukti nuo užduoties dabar – atlikimo reikalavimus suprasti taip painiai, kad jos būtų atsisakyta.
• XIX a. prancūzų ūkių darbininkai, bandę užkirsti kelią mechanizuotų derliaus nuėmimo mašinų ir kitų naujų mechanizmų kėsinimuisi į jų pragyvenimo šaltinį, užkišdavo įrangą medinėmis klumpėmis – sabots. Taip atsirado žodis sabotažas.
• Teisininkas, teismo paprašytas pateikti duomenų apie klientą, perduodantis daugybę pavadinimais nesužymėtų dėžių, kuriose dokumentai suversti be jokios tvarkos.

TVARKOS TERORISTAS: siekdamas pranašumo ar asmeninio pasitenkinimo daro tvarką, kuri trukdo dirbti kitiems žmonėms. Pavyzdžiai:

• Sveikatos draudimo paraiškų tvarkymo sistema, atmetanti visas paraiškas, nors šiek tiek neatitinkančias sudėtingų ir painių dokumentų rašymo taisyklių.
• Policininkas, baudžiantis automobilio vairuotoją už tai, kad šis neparodė signalo, keisdamas važiavimo kryptį tuščiame kelyje.
• Skyriaus vadovas, barantis pavaldinius, kad šie užsiima kompanijai naudingomis, bet formaliai skyriaus funkcijoms nepriklausančiomis užduotimis.
• Tėvai, verčiantys vaiką sudėti žaislus į vietas visada prieš jam išeinant iš savo kambario.

Netvarkinga virtuvė
Foto: Shutterstock

NETVARKOS SKLEIDĖJĘS, SIEKIANTIS TVIRTOS PADĖTIES: daro netvarką, kuri mažina kitų žmonių galią. Pavyzdžiai:

• Administratorius, bylas ar lankytojų knygą tvarkantis taip, kad joks kitas žmogus negali nieko rasti ar ką nors į jas įtraukti.
• Konsultantas, kurį teko pasamdyti, kad būtų galima laikytis jo parašytų nesuvokiamai painių nuostatų, nustatančių planuojamų pastatų šešėlius, krisiančius ant aplinkinių namų
Niujorke.

APSIMETANTIS TVARKINGU: kuria tvarkos regimybę, slepiančią netvarką. Pavyzdžiai:

• Dizaineris, turintis kukliai išpuoštą ir švarų butą, skirtą vakarėliams, bet gyvenantis netvarkingame kambaryje kaimynystėje.
• Pora, surenkanti šlamštą iš daugumos kambarių ir sumetanti jį į didžiules netvarkingas krūvas keliose patalpose, naudojamose tik šiam tikslui.
• Darbuotojas, numatytus susitikimus skrupulingai užsirašantis elektroniniame tvarkaraštyje, bet jo nesilaikantis.
• Kostiuminį švarką ir kaklaryšį dėvintis televizijos žinių diktorius, po stalu slepiantis džinsus ir aulinius batus.

APSIMETANTIS NETVARKINGU: kuria netvarkos regimybę, slepiančią tvarką. Pavyzdžiai:

• Paauglys, prie veidrodžio praleidžiantis 20 minučių tam, kad sukurtų atsainiai netvarkingą išvaizdą.
• Vyresnysis vadovas, tyčia gaištantis laiką, kad atrodytų vėluojantis į posėdžius dėl didelio darbo krūvio ir dėl to labai susinervinęs.
• Parduotuvės vadovas, išrūšiuotas prekes surenkantis iš lentynų bei rietuvių ir bet kaip sumetantis į dėžes, kad sukurtų išpardavimo atmosferą.

NENORMALUS NETVARKOS MĖGĖJAS: mėgaujasi pačia netvarka. Pavyzdžiai:

• Studentas, bendrabučio kambaryje paliekantis daugybę išmėtytų nešvarių drabužių, sugedusio maisto ar kitokio šlamšto iš dalies todėl, kad tokioje aplinkoje jaučiasi jaukiau
nei tvarkingoje.
• Vadovas, manantis, kad daugybė jo darbo vietoje suverstų popierių rodo jo užimtumą ir svarbą.
• Viršininkė, nuolat pamirštanti ar tyčia nedalyvaujanti susirinkimuose, kuriuose jai būtina dalyvauti, ir visai dėl to neapgailestaujanti.

NENORMALUS TVARKOS MĖGĖJAS: mėgaujasi pačia tvarka. Pavyzdžiai:

• Padėjėjas, visus įrankius sudedantis atgal į dėžes iš karto, kai jų nebenaudoja, nors bet kurią akimirką jų vėl gali prireikti.
• Tėvai, nepaisydami besikeičiančių šeimos narių dienotvarkių, reikalaujantys kas vakarą vakarieniauti tiksliai tuo pačiu metu.
• Vadovas, prašymus atostogoms reikalaujantis pateikti prieš tris mėnesius.

TVARKINGAS VILKINTOJAS: išsisukinėja nuo galutinio užduoties atlikimo nuolat viską pertvarkydamas. Pavyzdžiai:

• Profesorius, daugybę dienų pertvarkantis bylas kompiuteryje.
• Namų šeimininkė, turinti didelį abėcėles tvarka sudėliotą prieskonių rinkinį ir pertvarkanti bei papildanti jį po kiekvieno naudojimo.
• Viduriniojo lygmens vadovė, nuolat pildanti užduočių sąrašą, bet nė vienos jų neatliekanti.
• Tėvai, kurie tvarkydami žaislus praleidžia daugiau laiko nei žaisdami su vaiku.

Tobula netvarka
Foto: Organizacijos nuotr.

NETVARKOS ŽINOVAS: ieško keistų naujų būdų netvarkos veiksmingumui išnaudoti. Pavyzdžiai:

• Mokslininkas, leidžiantis studentams apžiūrėti jo netvarkingą stalą, kad pamatytų, kas juos domina, ir atsižvelgęs į tai skiriantis jiems baigiamųjų darbų temas.
• Vadovas, planuojantis sunkiai suderinamus susirinkimus, kartais vykstančius vienu metu ir sudarančius sąlygas atsirasti naudingoms idėjoms, susiformuoti komandoms.
• Virėjas, išsidėliojantis aplink daugybę atsitiktinių maisto produktų, kurie įkvėpia jį išbandyti naujas kombinacijas.

TVARKOS PEDANTAS: jaučia pasitenkinimą, kad yra tvarkingesnis už kitus. Pavyzdžiai:

• Kaimynas, ir neprašytas siūlantis savo sodo prižiūrėtojus.
• Bendradarbis, kuris susitikimuose, kai viršininkas ima svarstyti užduočių baigimo terminus, visiems matant išsitraukia savo elektroninį tvarkaraštį ir garsiai juos užsirašo.
• Marta Stiuart – jos gyvenimas iki kalėjimo.

TVARKOS DIDVYRIS: savo tvarkai klaidingai priskiria teigiamus, nors dažniausiai atsitiktinius rezultatus. Pavyzdžiai:

• Meras, teigiantis, kad nusikaltimų sumažėjo dėl jo prevencijos programų, nors šis sumažėjimas atspindi nacionalinę nusikalstamumo kaitą.
• Ribotos rizikos fondo vadovas, besigiriantis gerais rezultatais, pasiektais per kelis pastaruosius mėnesius, kai rinkos klestėjo.
• Kompanijos vadovė, aiškinanti, kad pardavimo apimtis šiek tiek išaugo būtent dėl jos naujos ilgalaikės strategijos.
• Lenktynių žirgo treneris, tikintis, kad nauja treniruočių programa ir lenktyniavimo strategija užtikrino svarbią pergalę.

IŠSIBLAŠKĘS NETVARKOS KALTINTOJAS: savo tvarkos sistemos klaidas neteisingai priskiria išorinių įvykių netvarkingumui. Pavyzdžiai:

• Meras, teigiantis, kad nacionalinį vidurkį viršijantis vietos nusikalstamumas per pastaruosius dvejus metus išaugo dėl pablogėjusios šalies ekonominės padėties.
• Ribotos rizikos fondo vadovas, tvirtinantis, kad fondo žlugimą lėmė mokesčių įstatymų pokyčiai, o ne jo paties pražūtingos investicijos, pagrįstos neteisingu ilgalaikių rinkų
tendencijų suvokimu.
• Kompanijos vadovas, metinį pardavimo apimties sumažėjimą aiškinantis nepalankiomis oro sąlygomis.
• Lenktynių žirgo treneris, dėl trijų pralaimėjimų iš eilės kaltinantis šlapią tako dangą.

TVARKOS FANATIKAS: teigia, kad jo tvarkos sistema yra geresnė už jūsiškę. Pavyzdžiai:

• Apple Macintosh vartotojas, tvirtinantis, kad Windows operacinę sistemą naudoti yra sudėtingiau.
• Aukštosios mokyklos dėstytojas, verčiantis studentus pirkti konkretų žodyną.
• Vadybos konsultantas, siūlantis įdarbinti daugiau vadovų ar atleisti dalį jų tam, kad pagerėtų kompanijos veikla.

MESIJAS: siūlo pirkti paslaptis, kurios padėtų įgyvendinti tvarkos utopiją. Pavyzdžiai:

• Bet koks žmogus, siūlantis pagalbą, kad taptumėte tvarkingesni, įgytumėte ypač efektyvių įpročių, be rūpesčių atliktumėte daugiau per trumpesnį laiką, atsikratytumėte šlamšto,
supaprastintumėte gyvenimą, nuolat tobulintumėte veiklą, pertvarkytumėte savo organizaciją ar planą sėkmei pasiekti.