F. Kafka (1883–1924) – Čekijoje gimęs žydų kilmės rašytojas. Savo kūrinius jis rašė vokiečių kalba, tačiau beveik niekur jų nepublikavo. Testamente jis paprašė savo draugo Maxo Brodo, kad visas jo literatūros palikimas būtų sunaikintas. Tačiau M. Brodas paskutinės F. Kafkos valios neišpildė, dėl ko visas pasaulis pamatė jo didžius (tačiau taip ir nebaigtus) romanus „Procesas“, „Pilis“ ir „Amerika“, taip pat genialias jo noveles. Dabar F. Kafka pripažintas vienu didžiausių praėjusio amžiaus rašytojų. Daugelis autorių visame pasaulyje – nuo Haruki Murakami iki Jorge’o Luiso Borgeso – pavadino jį savo mokytoju.

Atrinkome dvi dešimtis citatų iš F. Kafkos kūrinių.

Franzas Kafka
Foto: Scanpix
 • „Tu per daug ieškai kitų pagalbos. Nejaugi tu nepastebi, kad ta pagalba netikra?“ „Procesas“
 • „Svarbu nesustoti pusiaukelėje, tai beprasmiškiausia ne tik reikaluose, bet ir apskritai visada ir visur.“ „Procesas“
 • „Teismui nieko iš tavęs nereikia. Teismas priima tave, kai tu ateini, ir paleidžia, kai tu išeini.“ „Procesas“
 • „– Keista, – pasakė panelė Biurstner, – keista, kad man tenka uždrausti jums būtent tai, ką jūs patys turėjote sau uždrausti.“ „Procesas“
 • „Kaip gi čia, turint omenyje absoliučią visos sistemos beprasmybę, išvengti pačios baisiausios pareigūnų korupcijos?“ „Procesas“
 • „Viskas pasaulyje turi sąsajų su teismu.“ „Procesas“
 • „Dabartinis teisingumas, akivaizdu, yra tame, kad nuteisiamas ne tik nekaltas, bet ir nežinantis žmogus.“ „Procesas“
 • „Net naktinė plaštakė, niekingas vabzdys, atėjus dienai turi ramią vietelę, kur gali prisiglausti ir apmirti, svajodamas visiškai išnykti ir kentėdamas nuo to, kad pranykti neįmanoma.“ „Pilis“
 • „– Sakyk, ar gi tau neatrodo, kad ji kažkokia ypatingai protinga? – Man atrodo, kad ji kažkokia ypatingai nelaiminga.“„Pilis“
 • „Nuo šito ankstyvo kėlimosi, – pagalvojo jis, – galima visiškai išprotėti. Žmogus turi išsimiegoti.“ „Pilis“
 • „Gali kiek nori drąsinti žmogų su užrištomis akimis – tegul žiūri per skarelę, vis tiek jis nieko nepamatys, ir tik nuėmus skarelę jis pamatys viską. Pagalba – štai ko reikia žmogui. Jam visai ne padrąsinimo reikia.“ „Pilis“
 • „Ją ne taip lengva suprasti, nes dažnai nežinai, ji kalba pašaipiai ar rimtai. Dažniausiai ji kalba rimtai, o skamba kaip pašaipa.“ „Pilis“
 • „Tėvai, kurie tikisi iš savo vaikų dėkingumo (yra net tokių, kurie jo reikalauja), primena palūkininkus: jie noriai rizikuoja kapitalu, kad tik gautų procentus.“ „Dienoraščiai“
 • „Viskas – fantazija: šeima, darbas, draugai, gatvė; viskas – fantazija, tolimesnė ar artimesnė, ir žmona – fantazija; artimiausia tiesa tik tame, kad tu daužai galva į sieną, kurioje nėra nei langų, nei durų.“ „Dienoraščiai“
 • „Palik man mano knygas. Tai viskas, ką aš turiu.“ „Dienoraščiai“
 • „Jeigu su tavimi visą laiką elgiasi kaip su šuniu, tai galų gale pradedi galvoti, kad ir esi šuo.“ „Amerika“
 • „Policijos ignoravimas kur kas geriau už jos dėmesingumą.“ „Amerika“
 • „Gyvenimas visą laiką nukreipia mūsų dėmesį; ir mes netgi nespėjame pastebėti, nuo ko konkrečiai.“ „Laiškas tėvui“
 • „Kas aišku sieloje, lygiai taip pat nenuginčijama ir aišku ant popieriaus.“ „Iš laiškų Felicei“
 • „– Bet kada jūs miegate? – Na jau, miegu! Miegosiu aš, kai įgysiu išsilavinimą. O kol kas geriu juodą kavą.“ „Amerika“