Kūno kalbos analitikė Judi James sutiko atskleisti, kokie gestai, mimikos ir pan. byloja, kad partneris nelinkęs atvirauti arba net stengiasi kažką nuslėpti. Bent vieno iš toliau paminėtų požymių, jis niekaip nepajėgtų užmaskuoti, tad būkite atidžios!

„Atminkite, kad tų, kurie dažnai meluoja, todėl yra įgudę tai daryti, paprastai nekamuoja dideli sąžinės priekaištai, kitaip nei sąžiningų žmonių, taigi, užkietėjusius melagius išduodantys signalai gali būti mažiau akivaizdūs“, – įspėja porų santykių ir kūno kalbos ekspertė.

„Taip pat atminkite, kad prasikaltęs gali pasirodyti ir toks žmogus, kuris priverčiamas kalbėti tiesą“, – nurodo ji.

Nors nesąžiningumo atpažinimo būdų negalima pavadinti grynai moksliniais, vis dėlto pravartu su jais susipažinti, rašo „The Sun“.

Toliau – kelios būdingiausios užuominos apie nenuoširdumą, kurias pavyksta aptikti meluojančių asmenų kūno kalboje.

Iškalbingoji pauzė

Sukurpti kokią nors istoriją užtrunka daug ilgiau negu iškloti tiesą, taigi, prieš pateikiant atsakymą padaroma ilgoka pauzė gali būti ženklas, kad žmogus meluoja.

Meluoti besirengiantis žmogus privalo pasistengti, kad jo žodžiai nuskambėtų įtikinamai, todėl griebiasi įvairiausių savo nuoširdumą pabrėžiančių ir laiką užmušančių triukų, kaip antai užduoto klausimo kartojimas, kūno padėties pakeitimas, taip pat antakių pakėlimas arba akių išplėtimas it stebintis išgirstu klausimu.

Išsisukinėjimą reiškiantys ženklai

Meluojant paprastai sunkiausia suvaldyti rankas, kojas ir akis.

Remiantis visuotinai paplitusiu įsitikinimu, akyse pavyksta išskaityti tiesą. Štai kodėl pokerio lošėjai paprastai užsideda tamsius akinius arba kepures su snapeliu. Taigi, žvilgsnio slėpimas laikomas tipiniu ženklu, rodančiu, kad žmogus meluoja. Melagis gali žiūrėti žemyn arba į šalį, būti prisidengęs veidą plaštaka ar net visai užsidengti akis, kai kalba.

Deja, tie kurie dažnai meluoja, akių kontakto meną yra įvaldę gana neprastai: jie gali primygtinai stebeilytis į pašnekovą, kad šiam atrodytų, jog nuo jo nieko neslepiama. Aišku, toks elgesys nėra natūralus, be to, net ir šie virtuozai bent retkarčiais nukreipia žvilgsnį žemyn arba į šoną.

Atminkite: akių meluojant kontroliuoti beveik neįmanoma. Be paliovos klajojantis ar slepiamas žvilgsnis ir yra tas požymis, kuris turėtų versti suabejoti pašnekovo nuoširdumu.

Berte beriami žodžiai ir juos lydintys gestai

Asociatyvioji nuotr.
Foto: Shutterstock


Meluojantys žmonės neretai ima pernelyg daug kalbėti ir gestikuliuoti.
Kai norima nuslėpti tiesą, rankų mostais bandoma atitraukti klausančiojo dėmesį nuo veido. Meluodami žmonės dažnai gūžčioja pečiais ir skėsčioja rankomis, tarsi norėdami pademonstruoti, kad neturi ko slėpti.

Sustingusi mina

Dar viena tiesos slėpimo strategija yra susijusi su sustingusios veido išraiškos triuku. Tie, kurie jo griebiasi, stengiasi neišsiduoti nedemonstruodami net ir menkiausio gesto.

Kad nejudėtų rankos, meluodamas žmogus gali jas prisėsti arba įsprausti delnus tarp sukryžiuotų kojų. Pėdas jis gali užkišti už kėdės kojų ir pan.

Informatyvūs ritualai

Labai dažnai žinutę apie melavimą transliuoja kojos. Psichologinę įtampa jaučiantis žmogus neretai ima sūpuoti koją arba net belsti ja kokį nors ritmą. Šiuos judesius galima traktuoti kaip ženklus, kad žmogus nekantrauja baigti nemalonų pokalbį. Jo norą kuo greičiau pasišalinti gali rodyti ir link durų pakreiptos pėdos.

Nusiraminimo gestai

Melavimo sukeliamą įtampą kartais bandoma sumažinti tam tikrais savęs raminimo judesiais, pvz., drabužių braukymu tarsi juos lyginant, papuošalų ar kt. sukinėjimu, veido lietimu.

Vienu ryškiausių melagį demaskuojančių ženklų laikomas nosies lietimas arba pasikasymas.

Kreiva šypsena

Nuoširdžiai kalbančio žmogaus veidas dažniausiai būna simetriškas, o melas tą simetriją iškreipia. Šypsnys viena burnos puse melagio veide pražysta dėl to, kad lūpos bando šypsotis, tačiau vidinė įtampa jas tramdo.

Žvilgsnio kryptis

Kai kurie kūno kalbos specialistai laikosi nuomonės, kad apie melą galima spręsti iš to, į kurią pusę žiūri kalbantis žmogus. Jeigu jis žvelgia į kairę, vadinasi, nori kažką prisiminti, bet jei į dešinę – kažką sukurti.

Žodžiams prieštaraujanti kūno kalba

Juk kartais tenka pastebėti, kad žmogaus judesiai byloja viena, o žodžiais sakoma visai kas kita?

Jei gestai prieštarauja verbaliniam turiniu, tikrai turėtumėte sunerimti. Taip pat atminkite, kad melą reikšti žodžiais kur kas lengviau nei judesiais.