JAV teisės aktus grindžiantys principai

JAV įstatymai nenumato maksimalaus laisvės atėmimo termino, kuriuo būtų galima nubausti iš karto pagal kelis straipsnius nuteistą asmenį. Pavyzdžiui, jei pripažįstama, kad nusikaltėlis įvykdė keletą nusikaltimų, kiekvieno iš jų atveju taikytinos prevencinės priemonės susumuojamos. Štai kodėl kartais galų gale išeina taip, kad žmogui perskaitomas tūkstančio metų laisvės atėmimo nuosprendis. Kodėl tad neįteisinus mirties bausmės?

Daugelyje JAV valstijų ši kraštutinė baudžiamoji priemonė panaikinta. Užtat egzistuoja minimalus laikas, kuriam praėjus kalėjime sėdintis nuteistasis įgyja teisę apeliuoti į lygtinį paleidimą. Dėl šio įstatymo net patys sunkiausi nusikaltėliai turi galimybę išeiti į laisvę. Šitai suvokdami, amerikiečiai sugalvojo išeitį – skirti kelias kalėjimo iki gyvos galvos bausmes, kad vos lygtinai paleistas atsižvelgiant į vieną nuosprendį, nusikaltėlis privalėtų ir toliau kalėti, taip atlikdamas pagal kitą nuosprendį numatytą laisvės atėmimo bausmę.

Pavyzdžiui, Oklahomos valstijoje galioja vadinamoji 85 proc. taisyklė. Vadovaujantis šiuo įstatymu, kreiptis dėl lygtinio paleidimo gali 85 proc. termino kalėjime praleidęs nusikaltėlis. Tačiau jeigu tas terminas – dešimtys tūkstančių metų, apie lygtinį paleidimą negalima nė pasvajoti. Kaip patys matote, pavojingų nusikaltėlių šansai teisėtu keliu išeiti į laisvę prilygsta nuliui.

Ilgiausiai trukti turėjusių kalėjimo bausmių topas

30 tūkst. metų

Šis 1994-aisiais vaikų žagintojui skirtas terminas pateko į Gineso rekordų knygą. Prisiekusiųjų sprendimu Charlesui Scottui Robinsonui buvo skirta po 5 tūkst. metų už kiekvieną jo auka tapusį mažametį. Negana to, teisėjai patikslino, kad terminus teks vykdyti paeiliui – vieną po kito.

12 750 metų

Dėl ištisos žaginimų serijos, žmogaus pagrobimo, smurtinio užpuolimo ir begalės vagysčių Allanui Wayne‘ui McLaurinui buvo skirta 4 275 metų kalėjimo bausmė, tačiau nusikaltėlis ir vienas iš jo bendrų – Darronas Bennalfordas Andersonas – panoro apskųsti teisėjo verdiktą. Tačiau, kai A. W. McLaurino byla buvo peržiūrėta, kalėjimo bausmės terminas išaugo iki 21 250 metų. Kiek vėliau pusė tūkstančio buvo nurėžta, bet 1996-aisiais, paskelbus galutinį nuosprendį, tapo aišku, jog kalėti skirtas laikas – 12 750 metų.

Dvi kalėjimo iki gyvos galvos bausmės ir dar 10 tūkst. metų laisvės atėmimo

9-ame praeito amžiaus dešimtmetyje Dudley Wayne‘as Kyzeris iš Alabamos buvo nuteistas myriop už trijų asmenų – žmonos, uošvės ir dar vieno žmogaus – nužudymą. Nusikaltimus vyras įvykdė 1976-aisiais. Minėtina, kad vėliau mirties bausmė buvo atšaukta ir nuosprendis – pakeistas. Įdomu ir tai, kad pirmąjį bylos svarstymą teko atidėti, tačiau po antrojo buvo paskelbtas galutinis nuosprendis. Deja, vadovaujantis valstijos įstatymais, atsėdėjęs trečdalį termino arba dešimt metų nusikaltėlis galėjo kreiptis dėl lygtinio paleidimo. Devynis kartus D. W. Kyzeris mėgino apskųsti teismo sprendimą, bet visiškai nieko nepešė.

10 750 metų

Pirmiau minėto A. W. McLaurino bendrininkui D. B. Andersonui pirmasis teismo nuosprendis buvo paskelbtas 1993-iaisiais. Tada skirta bausmė siekė 2 200 laisvės atėmimo metų. Verdiktas buvo apskųstas, byla peržiūrėta, bet bausmės terminas pailgėjo iki 11 250. Vėliau pusšimtis metų buvo nubraukti.

67 kalėjimo iki gyvos galvos bausmės

Vienas asmuo, eidamas aukštas pareigas Palestinos nacionalinėje administracijoje tuo pat metu organizavo masines, į Izraelio gyventojus nukreiptas teroro atakas. Tasai asmuo – Abdullah Ghalebas Barghouti. Už paminėtą veiką jam buvo skirtos 67 kalėjimo iki gyvos galvos bausmės. Be A. G. Barghouti, visiems laikams į kalėjimą buvo nusiųsti dar aštuoni bendrininkavę palestiniečiai. Jiems skirtų laisvės atėmimo bausmių skaičius svyruoja nuo 31 iki 57.

40 kalėjimo iki gyvos galvos bausmių ir dar 60 metų laisvės atėmimo

Vienos Teksase gyvenusios šeimos galva seksualinius poreikius tenkino su trimis dukterimis, be to, įrodinėjo, kad viskas vyko laisvavališku sutarimu. Visgi per pokalbį su paauglių motina, kurį įrašinėjo policija, Jamesas Kevinas Smithas faktiškai prisipažino, kad merginas žagino. Tai sužinojusi, prisiekusiųjų kolegija vienbalsiai apsisprendė dėl skirtino nuosprendžio.

25 kalėjimo iki gyvos galvos bausmės

1971-ųjų pavasarį Juanas Vallejo Corona nužudė 25 sezoninius darbus Kalifornijos soduose dirbusius darbininkus. Kaltinimus pateikusi pusė tvirtino, kad tai – toli gražu ne visos nusikaltėlio aukos – tiesiog rasti ne visi kūnai. Praėjus septyneriems metams J. V. Corona įteikė apeliacinį skundą ir sugebėjo įtikinti teisėjus, kad jo gynyba padarė nedovanotinų klaidų. Visgi įtikinti ir prisiekusiųjų jam nepavyko, todėl bausmės terminas liko koks buvęs.

Precedentų, susijusių su nerealiais bausmių terminais, būta ne tiktai JAV, bet ir kitose valstybėse. Pavyzdžiui, 1989-aisiais sukčiautojai iš Tailando Chamoy Thipayaso buvo skirta 141 078 metų laisvės atėmimo bausmė, o paštininkas iš Ispanijos Gabrielis Marchas Granadosas galėjo gauti 384 912 metų kalėjimo bausmę už tai, kad atplėšinėdavo svetimus laiškus ir vogdavo čekius. Visgi teisėjai nesutiko su tokiu terminu ir sutrumpino jį iki 14 metų.