Ancestry.com ekspertai atrado, kad esama giminystės ryšių tarp Abraomo Linkolno ir George‘o Clooney šeimų.

Ištyrę tris šimtus metų siekiantį Abraomo Linkolno šeimos medį istorikai patvirtino, kad tarp šių žymių žmonių tikrai egzistuoja kraujo ryšys – Linkolno senelė iš motinos pusės Lucy Hanks yra ir George‘o Clooney giminė. Pasirodo, kad George‘as Clooney yra Linkolno penktos eilės pusbrolis. Besidomintys gali patyrinėti Linkolno giminystės ryšius Ancestry.com skelbiamoje medžiagoje.

Tie, kas labiau domisi pačiu Abraomu Linkolnu, Ancestry.com tinklalapyje gali susipažinti su daugiau kaip 20000 dokumentų apie Linkolno gyvenimą, jo giminės medį – pradedant 1700 metais ir baigiant dvidešimtuoju amžiumi.

Šiame tinklalapyje galite rasti:

Ranka rašytų JAV pilietinio karo dokumentų – vienas iš jų – asmeninis Linkolno laiškas generolui Ulisui Grantui, kuriame prašoma pasirūpinti jo sūnaus saugumu.

Emacipacijos aktą (išlaisvinimo deklaraciją) –tai ranka rašytas išlaisvinimo deklaracijos, skelbiančios, kad visi juodaodžiai Konfederatų teritorijoje tampa laisvi, juodraštis.

Linkolno šeimos 1860 metų dokumentus – 1860 metų gyventojų surašymo dokumentai, lliudijantys, kad Linkolnas gyveno Springfield‘e su savo žmona Marija, sūnumis Robertu, Viliu ir Tomu bei dviem tarnais.

Žymiąsias kalbas: čia publikuojami reti istorinių kalbų juodraščiai, taip pat iškalbingos senosios fotografijos – daugelio istorinių įvykių ir Linkolno gyvenimo liudininkai.

Linkolno mokesčių dokumentus – mokesčių tarnybos duomenis apie tai, kad 1861 metais linkolnas gavo 25 tūkstančius metinių pajamų.

Dan‘as Jones, vienas iš Ancestry.com vadovaujančių darbuotojų, teigė, kad Abraomas Linkolnas yra viena svarbiausių Amerikos istorijos figūrų. ,,Mes norime su šiais dokumentais supažindinti žmones, kad jie geriau suvoktų tą laikotarpį, susipažintu su asmeniniu Linkolno gyvenimu. Tai paskatins žmones labiau domėtis ne tik savo krašto, bet ir savo šeimos istorija“.