O suvokdami, kad esame atsakingi ne vien tik už save, nukreipkime jėgas viena linkme, rinkdamiesi tai, kas mus vienija.

Savaitės pradžioje Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, stiprinkite imunitetą, labiau rūpinkitės savo ir artimųjų sveikata. Šiomis pirmosiomis savaitės dienomis būtinas didesnis atidumas kelyje bei buityje.

Savaitės viduryje, palankių astrologinių ritmų įtakoje siekiant bendro tikslo, lengviau sektųsi derinti požiūrius .Tai tinkamas metas kolektyviniams spredimams. jėgų apjungimui, sutarimo paeškai, kam – darbuose, o kam – ir asmeniniame gyvenime.

Antroje savaitės pusėje, Saulei tebeviešint Liūto ženkle, laikas naujų projektų pateikimui, o taip pat – pradėtųjų organizacinių darbų tęstinumui.

Savaitgalis, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, gilių jausmų. Šiomis dienomis būkite ypač jautrūs vieni kitiems ir dėmesingi. Dienos pasižymės giliomis įžvalgomis, lengviau atskleisite savo kūrybines galias.

Lolita Žukienė.
Foto: Asmeninins albumas

Džiugių patyrimų jums šią savaitę!

Avinas

Savaitė, kai labai norėsis imtis greitų, konkrečių veiksmų.

Vis tik, jos dienomis, Venerai pradėjus kelionę jums opoziciniu Svarstyklių ženklu, siekiant tikslo, gali tekti įdėti daugiau pastangų, įveikti biurokratinius trukdžius, skirtingus požiūrius.
Savaitės pradžioje, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, rūpestingiau planuokite išlaidas, venkite rizikingų finansinių operacijų.

Tai metas, kai nors ir labai norėtųsi problemas išspręsti vienu kirčiu, kaip perkertant Gordijaus mazgą, vis tik reikėtų darbuose derinti pozicijas, ieškoti bendraminčių. O kai kam asmeniniame gyvenime teks nebeatidėliojant išspręsti susikaupusias problemas.
Savaitės vidurys palankus darbo pokalbiams bei susitikimams.

Šiomis dienomis ieškokite bendraminčių, jus suprantančių, jūsų idėjas palaikančių. Tai metas svarbiausios krypties nustatymui, o tarpusavyje nuoširdžiai bendraujant –aštresnių kampų aplyginimui.

Antroje savaitės pusėje gyvenimas gali pateikti naujų iššūkių, netikėtų situacijų. Šiomis dienomis ieškokite nestandartinio požiūrio, įdomesnių idėjų, kitokių, naujų sprendimų. Kalbėkitės, derinkite požiūrius.

Savaitgalio dienomis gali tekti įveikti nuotaikų svyravimą, kritiškesnį į gyvenimą požiūrį. Kurkite santarvę namuose. Svarbu būtų Išlikti džiugiems ir įkvepiantiems kitus. Tam jums padės sportas, optimizmas, aktyvi fizinė veikla.

Jautis

Netikėtumų savaitė. Jos dienomis kai kada galite jaustis, lyg važiuotumėte nauju, nežinomu keliu, kai sunku numatyti, kas išnirs už sekančio posūkio.

Jau savaitės pradžioje, Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, o Uranui tebeviešint jūsų ženkle, didesnė netikėtų situacijų bei klaidų tikimybė. Pirmadienio bei antradienio dienomis galite susidurti su naujais iššūkiais, neplanuotomis situacijomis, ypač – darbų fronte. Tad pravers jūsų greita reakcija, atkaklumas bei ryžtas.

Savaitės vidurys tiktų ieškantiems darbų, naujų finansinių galimybių, palankus karjeros siekiams.

O antroje savaitės pusėje gyvenimas gali pateikti tiek iššūkių, tiek ir netikėtų dovanų. Būkite dėmesingi, į permainas reaguokite lanksčiai, ieškokite jei ne atsiveriančių durų, tai bent lango, atsirandančių naujų galimybių. Šiomis dienomis, esant reikalui, drąsiau paprašykite bendradarbių, bendraminčių konkrečios pagalbos.

Savaitgalį, jautrių Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, ypač gerai būtų turėti stipresnį emocinį užnugarį. Tad artimo žmogaus dėmesys ir meilė bus ypač svarbūs.

Dvyniai

Savaitė, kai gyvenimas gali priminti sūpuokles. Tiek situacijomis, tiek ir reakcijoms į jas. Vienomis dienomis atrodys, kad leidžiatės žemyn, o kitomis – vėl kilsite į viršų.

Venerai perėjus į Svarstyklių ženklą, dienos palankios svarbių žinių paieškai, profesiniam tobulėjimui, o taip pat tiktų naujo įvaizdžio kūrimui.

Savaitės pradžioje, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, susilaikykite nuo emocinių nebūtinų pirkinių. Tai laikas, kai ypač reikėtų pasaugoti gražius tarpusavio ryšius, vertinti draugystę ir meilę.

Savaitės vidurys, palankių Mėnulio ritmų įtakoje, tiktų naujų tikslų išsikėlimui. Šiuo metu lengviau rastumėte įdomių veiklos pasiūlymų, o kai kas –verslui partnerį.

Ketvirtadienis suteiks pagrindą gyvenimo prasmės apmąstymams. Įvykiai ir situacijos, kaip ir aplinkinių reakcija, gali jus stebinti, ragins atsigręžti į tikrąsias vertybes, gyvenimo tėkmėje atsirinkti tai, kas tikra, kas išlaiko išbandymą laiku.

Penktadienis, artėjant Mėnulio pilnačiai, būtų dosnus kūrybiniais sumanymais.

Jis tiktų darbų tęstinumui, o kai kam ir projektų pabaigimui.
Šeštadienis, Mėnuliui keliaujant Vandenio ženklu, palankus smagioms išvykoms, įdomioms ekskursijoms. Pabuvokite ten, kur dar nebuvote, patirkite džiugių įspūdžių.

Sekmadienis – kūrybingam šeimos atokvėpiui, o kai kam – romantiškiems pasimatymams.

Vėžys

Savaitė, kurios dienos gali priminti traukinio, po truputį didinančio greitį, važiavimą, su pro langą lekiančiais, greit besikeičiančiais vaizdais.

Pirmosiomis savaitės dienomis, Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, svarbu nepervargti, savęs nespausti, leisti gyvenimui tekėti, kaip upei, savo vaga bei savo tempu. Šiomis dienomis stiprinkite imunitetą, sveikatą, būkite fiziškai aktyvūs, išlaikykite giedrą nuotaiką.

Savaitės vidurys gali būti įdomus susitikimais bei netikėtais pasiūlymais.

O ketvirtadienis – tai metas, tinkamas norintiems patobulėti profesinėje srityje. Šią dieną kai kas galite save atrasti visai naujoje veikloje.

Penktadienis palankus organizaciniams darbams. Diena tiktų diplomatiniams sprendimams, sutarimo paieškai. Šią dieną kuo daugiau dėmesio skirkite bendravimui, partnerystės ryšių stiprinimui. O namuose – santarvės ir harmoningos aplinkos kūrimui.

Savaitgalis, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, emociškai jautrus, galimi nuotaikų svyravimai. Svarbu išlaikyti vidinę ramybę bei pusiausvyrą. Tai laikas jūsų mėgstamam hobiui, kūrybai bei saviraiškai. Dienos palankios sveikatos stiprinimui, aktyviam poilsiui.

Liūtas

Žvaigždžių palankumo savaitė.

Jos dienomis, Saulei tebekeliaujant jūsų ženklu, pats metas įgyvendinti ilgai brandintus sumanymus, atrasti naujus kelius į sėkmę.
Savaitės pradžioje, sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, venkite finansinės rizikos, sudėtingesnių tarpusavio santykių klausimų dar geriau nespręsti. Tam palankesnis metas būtų jums trečiadienis.

Ši pirmoji naujo 30-ies dienų Saulės ciklo diena, tiktų jums ilgalaikių planų kūrimui, naujų projektų bei sumanymų pradžiai. Tai laikas, kai dar tebeieškantiems savojo žmogaus, sektųsi užmegzti naują draugystę.

Ketvirtadienį ieškokite veiklai partnerių bei bendraminčių. Ši diena tiktų dalykinėms komandiruotėms, palanki darbo pokalbiams, perėjimui į naują darbą.

O penktadienį skirkite materialių klausimų sprendimui. Šią dieną lengviau atskleisite savo vidinį potencialą. Diena tinkama sandoriams, nekilnojamo turto įsigijimui, palanki karjeros pokyčiams.
Savaitgalį, Mėnulio pilnaties ritmų dienos – jaukumo ir santarvės namuose kūrimui, palankios sužadėtuvėms, vestuvėms bei trokštantiems šeimos pagausėjimo.

Mergelė

Kūrybinė savaitė.

Į jos dienas, kaip iš gausybės rago, gali prikristi daug įvairių darbų, įdomių veiklos pasiūlymų, o taip pat – naujų idėjų. Venerai iškeliavus iš jūsų į Svarstyklių ženklą, dienos tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, projektų derinimui.

Savaitės pradžioje, sudėtingesnių astrologinių ritmų įtakoje, neskubėkite tiek veiksmuose, tiek sprendimuose. Tai metas, kai reikėtų analizuoti aplinkybes bei situacijas, rinkti informaciją, būti diplomatiškiems, ruoštis tolesniems savo žingsniams.

Savaitės vidurys – pats metas jiems žengti. Tai puikus laikas pradėti kažką įdomaus, visai naujo.

Ketvirtadienis ir penktadienis, Saulei dar viešint Liūto ženkle, šaunios dienos kūrybinių sumanymų pateikimui, o taip pat pradėtųjų projektų tęstinumui.

O savaitgalis – jautrus metas. Kurkite santarvę namuose. Pasidžiaukite su mylimu žmogumi buvimu kartu, vasariška gamta, pasivaikščiokite su augintiniu, pakvėpuokite gaiviu miško oru. Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje šiomis dienomis gali kilti šaunių meninių sumanymų.

Svarstyklės

Naujų galimybių paieškos savaitė.

Tai metas, kai Venerai atkeliavus į jūsų ženklą, lengviau sektųsi užmegzti dalykines bei asmenines pažintis, atrasti naujas finansines galimybes, išsikelti tolesnius siekius. Dvynių ženkle viešint Juodajam Mėnuliui, venkite nesutarimų, būkite atidesni tikrindami dokumentus, rūpestingiau planuokite išlaidas.

Savaitės pradžioje, Venerai viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, dar galite susidurti su netikėtomis išlaidomis. Tačiau jau savaitės viduryje lengviau galėsite rasti kas pagrindinių, o kas – papildomų veiklų, naujas galimybes daugiau užsidirbti.
Ketvirtadienis tiktų naujų sumanymų pradžiai. Palankus grožio procedūroms.

Penktadienį lengviau užmegztumėte naujus dalykinius ryšius, palanku eiti į darbo pokalbius bei susitikimus. Šią dieną lengviau rasite raktą ir į mylimo žmogaus širdį.

Savaitgalis, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje – emocionalus. Šią dieną gali kilti skirtingų norų, išryškėti nuomonių skirtumai. Svarbu rasti tai, kas jus jungia, o ne skiria, vidinę ramybę, santarvę su savimi bei aplinka. Metas puikus romantiškiems patyrimams, o taip pat sportui, jogai, meditacijai.

Skorpionas

Kontrastinga savaitė.

Jos dienomis norėsis konkrečių greitų rezultatų, tačiau galite susidurti su kitokiu požiūriu, o kai kada,– ir aplinkinių veiksmų vėlavimu.

Venerai perėjus į Svarstyklių ženklą, nuveikti galėsite daug daugiau dirbdami komandoje, nei plušėdami vieni. Tad šios savaitės dienomis siekiant svarbiausių tikslų, suburkite tam kolektyvą. Beje, savaitės pradžioje, Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, gali išryškėti ne tik požiūrių skirtumai, bet ir vidiniai prieštaravimai. Logika gali sakyti viena, o širdis – kita. Svarbu išlikti sąžiningu pačiam su savimi, laikytis tikrųjų vertybių.

Savaitės vidurys palankus jūsų svarbiausiems darbams bei sumanymams. Imkitės jų neatidėliodami, kilusias idėjas įgyvendinkite išsyk.
Ketvirtadienį netikėtai galite sulaukti didesnio palaikymo ir iš tų, iš kurių nesitikėjote. O penktadienį netikėtai galite rasti tinkamiausią sudėtingos situacijos sprendimą. Tai metas, kai, tarsi nuo akių nukritus šydui. aiškiau pamatysite esamas situacijas, giliau įžvelgsite kitų motyvacijas, numatysite tolesnes perspektyvas.

Savaitgalį skirkite tiems, kuriuos mylite, stiprinkite draugystės, meilės ryšius, labiau pasirūpinkite mažaisiais šeimos nariais, tiesiog pasidžiaukite vasaros dienomis.

Šaulys

Savaitė, kai mažiau gali būti net geriau. Jos dienomis labai svarbu bus situacijų neperspausti, nepersistengti.

Rugpjūčio 16-ą Venerai atkeliavus į Svarstyklių ženklą, gyvenimas gali patikrinti jūsų diplomatinius sugebėjimus. Šios savaitės pradžioje, Nusileidusiam Mazgui tebeviešint jūsų ženkle, bei sudėtingesnių Veneros ritmų įtakoje, svarbu būtų atsižvelgti ir įvertinti savo žingsnių tolesnes pasekmes. Nebūti kategoriškais, atsižvelgti į esamas aplinkybes, finansinę padėtį, nemesti kelio dėl takelio.

O štai savaitės vidurys tinkamas nekilnojamo turto paieškoms, suplanuotiems stambesniems pirkiniams.

Ketvirtadienis palankus naujų idėjų pateikimui. O penktadienis, kol dar Saulė vieši Liūto ženkle, tiktų naujų projektų pristatymui, kolektyvinių sprendimų paieškai, sandorių rengimui.

Savaitgalį Mėnulio pilnaties metu stiprinkite santarvę namuose. Dienos tiktų jums kūrybai bei saviraiškai, savo ir mažųjų šeimos narių talentų bei gabumų atskleidimui.

Ožiaragis

Apmąstymų savaitė. Šios savaitės dienomis kils naujų idėjų bei sumanymų, permąstysite savo tikslus,

O kai kas keisite veiklos kryptį, imsitės visai naujos veiklos, keisite esamą savo darbą į įdomesnį. Saulei tebekeliaujant Liūto ženklu, svarbu bus matyti ne vien savo, bet įžvelgti ir kitų norus bei siekius, derinti požiūrius, ieškoti jungiančių dalykų.

Savaitės pradžia mažiau palanki investicijoms. Tai metas, kai Venerai keliaujant griaunamuoju laipsniu, svarbu būtų branginti tai, ką turite, vengti finansinės rizikos. O štai savaitės vidurys – tinkamas laikas naujų idėjų įgyvendinimui. Metas palankus dalykiniams susitikimams, pasitarimams, bendro požiūrio paieškai.

Ketvirtadienis tiktų atsirinkimui tų idėjų, kurias įgyvendinti galėtumėte pirmiausia. O penktadienis palankus materialios gerovės kūrimui, buitiniams, gerbūvio tvarkymo, statybų-remonto darbams.
Savaitgalį, Mėnulio pilnaties įtakoje, daugiau laiko skirkite namų jaukumo kūrimui, harmoningam poilsiui, imuniteto bei sveikatos stiprinimui, mėgstamai muzikai, savo hobiui.

Vandenis

Pasirinkimų savaitė. Jos dienomis gyvenimas gali pasiūlyti kai ką įdomaus bei naujo. O kai kuriems, net ne vieną o du galimus kelius, dvi analogiškas galimybes.

Tai gali būti du nauji darbo pasiūlymai, dvi panašios veiklos sritys, o kažkam – dvi galimos būsimų atostogų kelionių kryptys. Svarbu bus ką jūs pasirinksite. Selenai viešint jūsų ženkle, renkantis padės ne tik logika, bet ir jūsų intuicija.

Savaitės pradžioje, Plutono jūsų ženkle įtakoje, bei Venerai keliaujant griaunamuoju Svarstyklių ženklo laipsniu, esminių sprendimų geriau nepriiminėti. Šiomis dienomis tikrinkite žinias, išklausykite draugų ir artimųjų patarimus. Sprendimams priimti palankus laikas būtų jums šios savaitės vidurys.

Ketvirtadienį norėsis greitų rezultatų, tačiau tai metas, kai dar klosite būsimo statinio pamatus. Tad į priekį judėkite nors ir lėčiau, bet užtikrintai, tam pasiruošę, apmąstę tolesnius žingsnius.

Penktadienis įdomus netikėtais susitikimais. Kai kas sutiksite seniai matytą draugą ar buvusį kolegą. Tai suteiks progą prisiminti smagius praeities patyrimus, otaip pat suteiks idėjų ateičiai.

Šeštadienis ir sekmadienis, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, gali pasižymėti nuotaikų kaita. Šiomis dienomis mažiau planuokite, būkite pasiruošę priimti draugų netikėtus, įdomius laisvalaikio pasiūlymus.

Žuvys

Naujų kelių paieškos savaitė. Jos dienomis gyvenimo situacijos, kilę iššūkiai ragins ieškoti naujų sprendimų o kai ką – kitų, didesnių plaukimui vandens telkinių.

Savaitės pradžioje, Venerai iškeliavus iš jums opozicinio Mergelės į Svarstyklių, ženklo griaunamąjį laipsnį, gali paspartėti finansų ištekėjimas. Situacija kai kuriems gali priminti kiaurą kišenę, kai sunkiau būtų sutaupyti, o labiau būtumėte linkę pinigus leisti. Tad pamąstykite, ar tų emocinių pirkinių išties jums šiuo metu reikia.
Savaitės vidurys įdomus naujienomis bei dalykinėmis pažintimis.

Atkreipkite į tai dėmesį, nes tai gali turėti tęstinumą, būti svarbu jūsų ateičiai.

Ketvirtadienį norėsis kurti naujus ateities planus, diena palanki idėjų pristatymui, naujų projektų pateikimui.

Penktadienį ieškokite kūrybingų sprendimų, diena palanki bendram darbui, kūrybinei veiklai.

Savaitgalis tiktų sodo-daržo darbams, aplinkos tvarkymui, ne tik lentynų, bet ir vidinių nuostatų peržiūrai. Jaukumo ir emocinio komforto namuose kūrimui.