Tam palanki jau savaitės pradžia, Saulei ir kylančiam Mazgui viešint tame pačiame Dvynių ženklo laipsnyje.

Antradienį, birželio pirmąją, kuo daugiau savo dėmesio skirkite mažiesiems šeimos nariams. Įsiginkite į jiems svarbius klausimus, padėkite jiems atskleisti gabumus bei talentus. Savaitės vidurys suteiks daug naujos, įdomios informacijos, netikėtų žinių.Tinkamai jas pritaikę, pasieksite ženklių rezultatų.

O štai ketvirtadienį, Saulei viešint griaunamajame Dvynių ženklo laipsnyje, spręsti neskubėkite, gautas žinias rūpestingiau tikrinkite. Šią dieną Venera pereidinės į Vėžio ženklą. Tad jau penktadienis palankus norintiems atnaujinti, gražinti savo namus, kurti harmoningus tarpusavio santykius.

Šeštadienį skirkite aktyviam poilsiui, o sekmadienį – Tėvo dieną – pradžiuginkite jį savo dėmesiu, šeimos bendravime patirkite džiugių akimirkų.

Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!


Avinas

Įdomių susitikimų metas.

Šią savaitę gyvenimas ant jūsų kelio gali pastatyti žmogų, turėsiantį didelę įtaką jūsų ateičiai. Tad jau savaitės pradžioje, susijungus Saulei ir Kylančiam Mazgui Dvynių ženkle, atkreipkite dėmesį į tuos, kuriuos sutiksite, į juos naujas dalykines pažintis.

Antradienis įdomus kūrybinėmis idėjomis, o kai kam ir karjeros pokyčiais. O štai trečiadienį ypač sėkminga būtų kolektyvinė veikla. Šią dieną daugiausia nuveikti galėsite apjungę jėgas, suderinę požiūrius, išsikėlę vieningą tikslą.

Ketvirtadienis, jautrių Saulės ritmų įtakoje, nėra palankus svarbių sprendimų priėmimui, sutarčių pasirašymui. Tam labiau tiktų jums penktadienis, kai Venerai keliaujant jau Vėžio ženklu, būsite linkę daugiau dėmesio skirti ir tarpusavio santykiams. Tai ypatingas metas išreikšti savo draugystės ir meilės jausmus.

Šeštadienis puikus išvykoms, draugų susitikimams. O sekmadienį skirkite džiugiai šeimos šventei – Tėčio dienai.

Jautis

Savaitė, kurios dienomis savo žingsnius, prieš juos žengiant, reikės gerai apmąstyti, įsitikinti pagrindo tvirtumu.

Jau savaitės pradžioje būkite nuoseklūs ir, siekdami tikslų, atkaklūs. Kai kada į pagrindinį tikslą kelias eis per mažus tarpinius tikslus. Pasinaudokite jais, kaip laiptukais į sėkmę. Tam palanki jau savaitės pradžia.

Savaitės viduryje ieškokite sąjungininkų bei bendraminčių. Trečiadienis – puikus metas jų surasti. Laikas tinkamas ir ieškantiems verslo partnerių, papildomų finansinių šaltinių.

Ketvirtadienį Venerai iš Dvynių ženklo pereinant į Vėžio ženklą ir jautresnių Saulės ritmų įtakoje, prieš priimant svarbius sprendimus įsiklausykite ir ką pataria jums jūsų intuicija. Šią dieną svarbu būtų nemesti kelio dėl takelio.

Penktadienis jums tinkama diena projektų rengimui, darbo sutarčių pasirašymui. Kai kam ši diena galėtų būti sėkminga naujos veiklos pradžiai.

Šeštadienis puikus aktyviai fizinei veiklai gamtoje, mėgstantiems pasidarbuoti sode ar darže. O sekmadienis šaunus smagiam šeimos susibūrimui.

Dvyniai

Naujų planų savaitė.

Tai tinkamas metas naujų jūsų sumanymų bei idėjų apibendrinimui ir įgyvendinimui. Jau savaitės pradžioje, Saulei ir Kylančiam Mazgui viešint tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje, kai kurie galite atrasti sau naują veiklos kryptį, įžvelgti iki šiol nepastebėtas galimybes.

Antradienis puikus informacijos ir žinių paieškai, jūsų ir mažųjų gabumų ir talentų atskleidimui.

Trečiadienis – tinkama diena suplanuotiems stambesniems pirkiniams, nekilnojamo turto operacijoms. O ketvirtadienį, Saulei keliaujant griaunamuoju jūsų ženklo laipsniu„ svarbių susitikimų ir darbų geriau neplanuokite Tai metas, kai ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodys. Šią dieną iš jūsų į Vėžio ženklą iškeliaus Venera, tad rūpestingai tvarkykite finansus, būkite atidūs tikrindami gautas sąskaitas.

Penktadienį pats metas visu greičiu pajudėti pirmyn. Ši diena palanki karjeros augimui, naujų darbų pradžiai, darbo sutarčių naujoje vietoje pasirašymui.

Šeštadienis – šaunus metas išvykoms bei kelionėms. O sekmadienį skirkite gražiai šeimos šventei, visi kartu paieškokite linksmų laisvalaikio leidimo formų.

Lolita Žukienė

Vėžys

Įdomių permainų savaitė.

Jos dienomis, kaip pavasarinis vėjas, gyvenimas gali atnešti įdomius pokyčius bei situacijas. Jau savaitės pradžioje, susijungus Saulei su Kylančiu Mazgu Dvynių Mazge, išryškės buvusios sudėtingesnės situacijos, aiškiau matysite reiškinių priežastis bei perspektyvas. Tai laikas kaip laivo kapitonui nusibrėžti naują kursą ir iškėlus bures ryžtingai plaukti tikslo link. Tam palankus jums jau antradienis.

Savaitės vidurys puikus norintiems gilinti žinias, tobulėti profesinėje veikloje, o taip pat atrasti savo sielos gelmėse slypinčius gabumus bei talentus ir imti ryžtingai juos realizuoti.

O štai ketvirtadienį, jautresnių Saulės ir Mėnulio ritmų įtakoje, svarbu neskubėti. Tiek pasirinkimuose, tiek ir sprendimuose.

Venerai pradėjus kelionę jūsų ženklu, tinkamesnė diena būtų šis penktadienis, kai, pasitarę su jums brangiais žmonėmis, lengviau priimsite svarbius jūsų ateitį liečiančius sprendimus.

Šeštadienis įdomus netikėtais draugų pasiūlymais,pramogomis gamtoje, o sekmadienis puikus norintiems išreikšti meilę ir dėkingumą jus užauginusiam žmogui.

Liūtas

Netikėtumų savaitė.

Ir nors kartais jau atrodo ir kuo gi gyvenimas begali jus nustebinti, šią savaitę jis vėl suras. Jau savaitės pradžioje pasieks įdomi informacija, netikėtos žinios. Stebins kai kurių aplinkinių požiūris bei reakcijos.

Antradienis įdomus netikėtais susitikimais. Kai kas gali sutikti seniai matytą bendraklasį ar draugą. Susitikimų pasekoje kils įdomių minčių. Trečiadienį sektųsi su kolegų pagalba pristatyti naujas idėjas, išsakyti kilusius sumanymus, pateikti naujus projektus.

O štai ketvirtadienį būtinas didesnis atidumas namuose ir buityje. Saulei keliaujant griaunamuoju laipsniu, svarbu bus savęs neskubinti priimant svarbius sprendimus.

Penktadienis ypač tiktų buitinių klausimų sprendimui, statybų-remonto darbams.

O šeštadienis – smagiam, turiningam šeimos laisvalaikiui gamtoje. Sekmadienis džiugins šventiška nuotaika bei kūrybiniais sumanymais.

Mergelė

Kūrybos savaitė.

Jos dienomis dažniau lankys įkvėpimas, lengviau realizuosite kilusius sumanymus. Jau savaitės pradžioje, palankių Saulės ritmų įtakoje, galite jaustis kaip pabudę po ilgiau trukusio miego, kupini jėgų ir entuziazmo kurti iš naujo.

Antradienis puikus planų aptarimui, idėjų atsirinkimui. O trečiadienį imkitės neatidėliodami jas įgyvendinti. Šiai dienai tiks mintis – kada jei ne dabar?

Ketvirtadienį užsiimkite įprastiniais darbais, tačiau neapsikraukite per dideliu jų krūviu. Šią jautrių Saulės ritmų dieną ypač svarbu bus darbus derinti su aktyviu poilsiu.

Penktadienį norėsis atrasti sielos ramybę, vidinę harmoniją. Tai laikas, kai kai kuriems bus aktualūs gyvenimo prasmės ir būties klausimai, kai į daugelį situacijų norėsis pažvelgti nauju žvilgsniu, pamatant visa ko prasmę ir ateities perspektyvą.

Šeštadienį norėsis užsiimti mėgstamų hobiu: kas rankdarbiais, kas kūryba, o kas – skanaus pyrago kepimu.

O sekmadienis puikus džiugiems šeimos patyrimams, o kai kam – ir smagioms išvykoms.

Svarstyklės

Gyvenimo prasmės paieškos savaitė.

Šiame nuolat kintančiame pasaulyje vis dažniau norėsis susimąstyti, koks gi tikrasis jūsų gyvenimo tikslas ir kam svarbiausia reikėtų skirti tai ką turite brangiausio – savo gyvenimo laiką. Tokios mintys lengviau kils jau savaitės pradžioje, Saulei ir Kylančiam Mazgui keliaujant tuo pačiu Dvynių ženklo laipsniu.

Antradienį svarbu bus tinkamai planuoti, rūšiuoti pagal svarbą užduotis, atsirinkti tai, kas negali palaukti. O trečiadienį pasiraitoję rankoves kibkite į darbus, realizuokite naujas idėjas, su kolektyvo pagalba spręskite iškilusius uždavinius.

Ketvirtadienį, Saulei viešint griaunamajame Dvynių ženklo laipsnyje, atsargiai vertinkite duodamus pažadus bei atsakingai prisiimkite duodamus įsipareigojimus. Tai metas kai reikėtų gilintis į situacijas ir aplinkybes, kai neužteks vien gerų norų įgyvendinti planus, o prireiks ir kitų pagalbos. Jos paieškokite jau šį penktadienį. Šią dieną lengviau rasite bendraminčių bei bendražygių, sektųsi savo idėjomis sudominti draugus.

O šeštadienį skirkite džiugiam atokvėpiui, draugystės ir meilės kūrimui. Sekmadienis puikus šeimos susibūrimui, šventiškam poilsiui.

Skorpionas

Keistų potyrių savaitė.

Jos dienomis daugelį dalykų galėsite pamatyti naujoje ryškioje šviesoje. Ir taip gali būti tam palankių Saulės ritmų įtakoje, jau pirmadienį.

Antradienį visa kam skirkite daugiau, nei įprastai, laiko. Nors ir labai norėtųsi skubėti, tačiau šią dieną svarbu ir nepersistengti, situacijų neperspausti. Leiskite įvykiams tekėti sava vaga. Pasaugokite gražius tarpusavio ryšius. O štai trečiadienį galite sulaukti ir netikėtos pagalbos. Kam ji bus tinkamas draugo patarimas, o kam ir konkreti artimo žmogaus parama sudėtingesnėje situacijoje.

Ketvirtadienį, sudėtingesnių Saulės ritmų įtakoje, svarbių reikalų geriau nespręskite, šią dieną stiprinkite imunitetą ir sveikatą, venkite nesutarimų.

O štai penktadienis – ta diena kai galite nuveikti ypač daug: tiek dalykinėje plotmėje, o kai kas ir asmeniniame gyvenime.

Šeštadienis jums šaunus sodo-daržo, aplinkos tvarkymo darbams. O sekmadienis – smagiam šeimos susibūrimui.

Šaulys

Išminties kaupimo savaitė.

Jos dienomis svarbu bus įvykius ir situacijas giliau išanalizuoti, apibendrinti rezultatus ir padaryti tinkamas išvadas. Tam Saulės ritmų įtakoje palanki jau šios savaitės pradžia.

Antradienį svarbu bus antradienį stiprinti dalykinius ryšius, kolektyvizmo dvasią. Tai laikas, kuriam tiks posakis, kad vienas lauke – ne karys. O štai visi kartu būsite galinga jėga.

Savaitės vidurys stebins naujienomis, įdomiomis aplinkinių reakcijomis. Kai kas gali netikėtai nuspręsti pasukti kitu gyvenimo keliu.

Ketvirtadienį svarbių tarpusavio santykių klausimų geriau nespręsti. Šią dieną kilę nesutarimai būtų linkę užsitęsti.

Penktadienis sėkmingas jums galingam šuoliui į priekį. Tai laikas, kai galite išjudinti įstrigusius klausimus, pakelti ir įpūsti gyvybę kažkada į tolimesnį stalčių padėtai idėjai.

Šeštadienis jums – namų jaukumo kūrimui, o sekmadienis – džiugiam ir šventiškam šeimos poilsiui.

Ožiaragis

Vidinių atradimų savaitė.

Jos dienomis į paviršių gali išplaukti širdies gilumoje buvę troškimai ir siekiai, norėsis permąstyti savo planus, o kai kam peržiūrėti ir buvusias nuostatas. Tai savotiško atsinaujinimo metas, kai galite kaip nuplaunant prakaitą, nubraukti buvusius pergyvenimus, sudėtingesnius išgyvenimus ir pilna krūtine įkvėpus gaivaus pavasarinio oro, vėl judėti pirmyn. Tokia gali būti jums jau šios savaitės pradžia.

Antradienį svarbu būtų atidžiau pažvelgti ir į gyvenimo bendrakeleivius. Galbūt šalia esančiam artimam žmogui reikia jūsų palaikymo ar konkrečios pagalbos.

Trečiadienis jums – susikaupusiems, ilgiau atidėliotiems, buitiniams reikalams. O ketvirtadienį, sudėtingesnių Saulės ritmų įtakoje, daugiau laiko skirkite atokvėpiui. Šią dieną svarbu būtų nepadaryti klaidų, tad geriau neskubėkite, nebūtinus sprendimus atidėkite.

Penktadienį kai kurie galite atrasti ir naujus artimesnius į tikslą vedančius kelius.

Šeštadienis smagus laisvalaikio pramogomis. Raskite laiko mėgstamai muzikai, įdomiai knygai. O sekmadienis – puikus metas išreikšti dėkingumą ir savo meilę jums užauginusiam žmogui.

Vandenis

Naujų idėjų savaitė.

Ir šią savaitę jums jų neturėtų stokoti. Jau savaitės pradžioje, palankių Saulės ritmų Dvynių ženkle įtakoje, greičiau kils įdomių naujų sumanymų.

Antradienis – pats metas juos kaip sietu atsijoti, pasiliekant pačius vertingiausius.

O trečiadienį gyvenimas pasiūlyti gali net kelias naujas kryptis. Norėsis visur suspėti sudalyvauti, kuo daugiau nuveikti. O štai ketvirtadienį judėkite lėtesniu tempu. Saulei viešint griaunamajame Dvynių ženklo laipsnyje, tai emociškai jautresnis metas, kai daugiau nebūtinai gali būti geriau.

Penktadienį skirkite profesiniam tobulėjimui, pradėtųjų darbų tęsimui bei užbaigimui. Būkite dėmesingi bei jautrūs – šią dieną draugui gali prireikti jūsų patarimo ar pagalbos. Metas palankus susikaupusių buitinių klausimų sprendimui, tačiau venkite tarpusavio santykių aiškinimuisi,– sunkiau būtų derinti nuomones, .ieškoti sutarimo. .

Šeštadienį norėsis patirti kažką įdomaus bei naujo. Tai puikus metas šeimos išvykoms bei kelionėms. O sekmadienis puiki diena dėkingumui. Skirkite kuo daugiau meilės, širdies šilumos mylimiems žmonėms.

Žuvys

Savaitė, galinti priminti komandinį žaidimą į vienus vartus.

Jos dienomis ypač svarbu bus jausti draugo petį, siekiant tikslų – suderinti bendrus veiksmus. Tai patartina daryti jau savaitės pradžioje, Saulei ir Kylančiam Mazgui keliaujant tuo pačiu Dvynių ženklo laipsniu.

antradienį turėsite progų komandą praplėsti. Tai puiki diena bendraminčių paieškoms, tinkama ir ieškantiems partnerių būsimai bendrai veiklai. O trečiadienis – šaunus metas draugystės ir meilės jausmų stiprinimui, santarvės namuose kūrimui.

Ketvirtadienį, sudėtingesnių Saulės ir Mėnulio ritmų įtakoje, galimi emociniai bangavimai, nuotaikų kaita. Šią dieną būtinas didesnis atidumas kelyje, o tarpusavio santykių klausimų geriau nenagrinėti.

Penktadienį norėsis ieškoti nestandartinių išeičių, originalių sprendimų. O šeštadienis puikus aktyviam sportui, sodo-daržo darbams. Sekmadienį gausinkite namuose meilę, dalinkitės džiugia šventiška nuotaika, bei maloniomis staigmenomis.