Mėnulio jaunaties ritmų įtakoje, metas tinkamas naujai jūsų pradžiai.

Saulei, Venerai, Merkurijui, Chironui, o savaitės pradžioje ir Mėnuliui, keliaujant Avino ženklu, norėsis greitų veiksmų, konkrečių rezultatų. Nebūsite linkę laukti, sprendimų atidėlioti. Šiomis dienomis bendraukite jautriai, švelniai, kad neatsargiu aštresniu žodžiu nesužeistumėte, neužgautumėte kitų.

Savaitės viduryje žodžiai pasižymės didele jėga, tad naujus įsipareigojimus prisiimkite bei pažadus duokite labai atsakingai.

Balandžio 15-tą dieną Venera pereis į Jaučio ženklą. Tad savaitės pabaiga tinkamas laikas materialaus pagrindo klojimui, suplanuotiems stambesniems pirkiniams, nekilnojamo turto įsigijimui.

Savaitgalį norėsis trumpų išvykų, nuoširdaus kad ir nuotolinio, bendravimo.

Sekmadienis Mėnuliui viešint Vėžio ženkle, ypač puikus jaukumo bei harmonijos namuose kūrimui.

Sėkmės bei daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę!


Avinas

Stiprių energijų laikas. Šios savaitės dienos – ypatingas metas esminiams gyvenimo pokyčiams.

Kam – darbuose, o kam – ir asmeniniame gyvenime. Saulei, Venerai, Merkurijui, o savaitės pradžioje dar ir Mėnuliui, keliaujant jūsų ženklu, pats metas norintiems į gera keisti savo gyvenimą.

Jau pirmosiomis šios savaitės dienomis, palankių Mėnulio jaunaties ritmų įtakoje, stiprinkite partnerystės, draugystės ir meilės ryšius, o darbuose imkitės pribrendusių veiksmų. Būsite linkę pakovoti už savo tiesą.

Antradienį svarbu pasirenkant tolesnę kelio kryptį, nesuklysti.

O savaitės viduryje, aštresnių astrologinių ritmų įtakoje, būkite atidesni kelyje ir buityje, bendraudami stenkitės „nepriskaldyti malkų“. Šią dieną geriau savo jėgas skirkite pradėtųjų darbų užbaigimui.

Nuo balandžio 15-os, Venerai perėjus į Jaučio ženklą, paskutinės savaitės dienos tiktų stambesniems suplanuotiems pirkiniams. Jos palankios buitinės technikos atnaujinimui, o kai kam – ir būtino automobilio įsigijimui. Šiomis dienomis stiprinkite gražius tarpusavio ryšius, gausinkite gyvenimo džiaugsmą.

Savaitgalis šaunus sportui, šeimos aktyviam poilsiui gamtoje.

Jautis

Veržli, energinga savaitė. Jos dienomis norėsis greitų veiksmų bei sprendimų, kaip kalnų upei savo galinga jėga įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis.

Tokia gali būti jau savaitės pradžia.

Draugystei ir meilei jums ypač palankus Mėnulio jaunaties įtakoje, jam viešint jūsų ženkle, antradienis. O štai savaitės viduryje, artimos Mėnulio ir Lilit pozicijos jūsų ženkle įtakoje, darbuose užsidegę nauja idėja netikėtai galite susidurti ir su nuomonių apie tą pačią situaciją skirtingumu. Šiomis dienomis tam, ką planavote, gali tekti skirti daugiau laiko, įveikti kartais ir pokyčiams kylantį savo vidinį pasipriešinimą.

Balandžio 15 dieną, ketvirtadienį, į jūsų ženklą atkeliaus Venera. Tad vėlesnės šios savaitės dienos – tinkamas metas geroms jūsų asmeninio gyvenimo permainoms. Laikas palankus nekilnojamo turto paieškoms bei įsigijimui. Kas planuosite naujo, geriau apmokamo darbo pradžią, kas – persikraustymą į naują gyvenamą vietą, o kas, sutikę savo gyvenimo žmogų, – būsimas sužadėtuves.

Savaitgalį norėsis gerinti buitines sąlygas, metas palankus aplinkos tvarkymo, remonto-statybų darbams, smagiems pasivaikščiojimams miške.

Lolita Žukienė

Dvyniai

Harmonijos paieškos savaitė. Jos dienomis, kaip akrobatui einant lynu, svarbu bus išlaikyti vidinę pusiausvyrą, atrasti santarvę su savimi ir aplinka.

Tai metas, kai situacijos bus linkę kisti, įvykiai ragins ieškoti nestandartinių išeičių bei sprendimų.

Savaitės pradžia, prasidėjusios Mėnulio jaunaties įtakoje, gali būti dosni naujais sumanymais bei idėjomis.

Antradienį Saulės, Merkurijaus ir Veneros astrologiniai ritmai ragins koncentruotis į esminius dalykus, neišblaškant savo jėgų atskiroms kryptims.

Savaitės vidurys įdomus netikėtais susitikimais, nelauktais pasiūlymais. Kai kas ryšis svarbiems darbo pokyčiams. O ketvirtadienis ir penktadienis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, – dienos draugystės ir meilės jausmų stiprinimui. Palankių Veneros ritmų įtakoje, šios dienos tiktų savito stiliaus kūrimui, asmeniniams pokyčiams, atsinaujinimui.

Savaitgalį kartu su mažaisiais planuokite išvykas bei keliones. Ir Lietuvoje pabuvokite ten, kur nebuvote, patirkite naujų įspūdžių. Tai dienos, kai galite sukaupti linksmų patyrimų, patirti laimės akimirkų.

Vėžys

Permainų laikas. Ateina laikas pribrendusiems gyvenimo pokyčiams.

Šios savaitės dienos palankios karjeros augimui, tinkamos norintiems persikraustyti į naują gyvenamą vietą. Tam, Mėnulio jaunaties ritmų įtakoje, palankus jums jau pirmadienis ir antradienis.

Savaitės viduryje kai kuriems dažniau gali iškilti skaudesni praeities išgyvenimai. Svarbu būtų nusibrėžti aiškią ribą tarp praeities ir dabarties, pasižymėti tolesnį ateities kursą. Venerai perėjus į Jaučio ženklą, jau ketvirtadienį norėsis visas savo jėgas skirti praktiniams, buitį gerinantiems veiksmams. Tvarkytis namus, gerintis darbo vietos sąlygas. Penktadienį daugiau laiko skirkite partnerystės ryšių stiprinimui.

Šeštadienį pradžiuginkite skambučiu seniau matytus artimuosius, skirkite laiko savišvietai. asmeniniam tobulėjimui.

O sekmadienis, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, suteiks progų labiau pasirūpinti artimiausiais jums žmonėmis. Kartais laiku pasakytas palaikymo žodis gali padaryti stebuklus. Tad kartu kurkite emocinį komfortą.

Liūtas

Ši savaitė jums – metas kurti naują veiksmų planą.

Jos pradžioje Saulei, Venerai, Merkurijui bei Chironui keliaujant ugnies stichijos ženklu, pats metas peržiūrėti savo pasirinkimus, išsikelti naujus tikslus.

Avino ženklu pirmadienį dar keliaujant ir Mėnuliui, tam palanki jau savaitės pradžia.

Antradienį norėsis greitesnių pastangų rezultatų. Vis tik jums pravers gebėjimas įvertinti situaciją, numatyti tolesnius žingsnius.

Savaitės vidurys palankus kolektyviniams veiksmams ir sprendimams. Šiuo metu atkreipkite dėmesį ir į išsakomą kitokią, negu jūsų, nuomonę.

Ketvirtadienį į Jaučio ženklą perėjus Venerai, tinkamas metas ieškantiems veiklos naujų darbų, bei finansinių šaltinių paieškoms,palankus suplanuotiems stambesniems pirkiniams.

Penktadienis tiktų dalykinėms pažintims bei darbo pokalbiams.

O savaitgalį kartu su namiškiais paieškokite naujų, įdomesnių šeimos laisvalaikio formų. Šiomis dienomis ypač savo meile ir dėmesiu reikėtų apgaubti mažuosius šeimos narius, pradžiuginti malonia staigmena – netikėtu skambučiu, seniai matytus artimuosius.

Mergelė

Apmąstymų savaitė. Jos dienos gali būti ryški priežasties–pasekmės dėsnio iliustracija, kai aiškiau galėsite matyti savo minčių, žodžių bei veiksmų rezultatus.

Toks, Mėnulio jaunaties įtakoje, gali būti jau pirmadienis.

Antradienį realiau įvertinkite savo galimybes, norus bei pasirinkimus.

Savaitės vidurys tiktų norintiems kaupti jėgas, kurti detalius ateities planus.

O jau nuo balandžio 15-os, Venerai atkeliavus į Jaučio ženklą, – palankus metas ieškantiems pagrindinių bei papildomų darbų, naujų finansinių galimybių.

Penktadienis tiktų konkretiems apsisprendimams bei pasirinkimams, kokiu keliu eisite toliau.

O šeštadienis jums ne tik sodo-daržo darbams, aplinkos tvarkymui, bet ir svarbus vidinių vertybių išgryninimui, darbui su savimi, asmeniniam tobulėjimui.

Sekmadienį, Mėnuliui viešint Vėžio ženkle, skirkite savo brangiausiems žmonėms, šeimos židinio kurstymui.

Svarstyklės

Santarvės su savimi ir aplinka kūrimo savaitė.

Jos dienos pasižymės įvykių gausa, situacijų kitimu. Svarbu bus išlaikyti vidinę ramybę, per ilgai nedvejoti, greitai priiminėti sprendimus. Toks gali būti, Saulei ir Merkurijui ir Venerai keliaujant jums opoziciniu ženklu, jau pirmadienis.

Antradienį įvykių sraute svarbu būtų įžvelgti reiškinių priežastis bei tolesnes perspektyvas, o kartu tai metas, kai ypač svarbu bus atrasti santarvę su savimi ir aplinka, išlaikyti vidinę ramybę.

Savaitės viduryje, nors ir norėtųsi greitesnių rezultatų, tolesnius žingsnius kruopščiau apmąstykite, jiems tinkamai pasiruoškite. Ne viskas šiuo metu gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Būtina būtų darbus derinti su aktyviu poilsiu, o bendraujant – siekti emocinės pusiausvyros.

Balandžio 15-ą Venerai iš jums opozicinio ženklo perėjus į Jaučio ženklą, į pirmą planą kils finansiniai klausimai. Tai tinkamas laikas materialaus pagrindo kūrimui. Jis būtų palankus ir ieškantiems naujų veiklų, norintiems atskleisti savo talentus bei gabumus.

Penktadienis jums tinkama diena buitinių klausimų sprendimui. O šeštadienį atsitraukite nuo darbų ir pažvelkite į asmenines problemas, kaip į praplaukiančius debesis, nauju žvilgsniu. Paieškokite jas spręsdami tarpusavio sutarimo.

Sekmadienis ypač tiktų kūrybinei jūsų ir mažųjų saviraiškai.

Skorpionas

Paieškų savaitė. Jos dienomis kas ieškosite papildomų darbų, kas – naujų finansinių galimybių, o kas – tinkamų sprendimų ir iš susiklosčiusių situacijų išeičių.

O kai kas gali netikėtai atrasti ir sau naują įdomų hobį. Tokioms paieškoms palanki, Mėnulio jaunaties įtakoje, jau savaitės pradžia.

Antradienį ir trečiadienį savęs neskubinkite, neapsikraukite per dideliu darbų krūviu. Tai dienos, kai lengviau rasite žmones, kurie galėtų jums tuose darbuose padėti.

Ketvirtadienį, Venerai įžengus į jums opozicinį Jaučio ženklą, susilaikykite nuo neplanuotų emocinių pirkinių. Šiuo laikotarpiu ypač daug dėmesio ir jėgų patartina skirti einamiesiems reikalams, rūpestingiau tvarkyti finansus.

Penktadienis gali būti įdomus dalykinėmis pažintimis. Ši diena tiktų svarbių žinių paieškai, juridinių klausimų sprendimui. O šeštadienį skirkite aktyviai fizinei veiklai, šeimos išvykoms bei sportui.

Sekmadienis, Mėnuliui keliaujant Vėžio ženklu, į pirmą planą iškels ir mažiesiems aktualius klausimus. Tai metas visos šeimos susibūrimui, smagiems stalo žaidimams, linksmoms, nuotaikingoms pramogoms.

Šaulys

Kolektyvinės veiklos savaitė.

Jos dienos ypač svarbios partnerystės kūrimui, bendraminčių paieškai. Savaitės pradžioje, Saulei ir Mėnuliui keliaujant Avino ženklu, galimi vidiniai prieštaravimai: logika gali sakyti viena, o širdis kita. Tai metas, kai reikėtų suderinti savo mintis žodžius ir veiksmus, nusibrėžti tolesnę gyvenimo kryptį.

Antradienis įdomus žiniomis, netikėtumais, besikeičiančiais požiūriais bei situacijomis.

Savaitės viduryje daugiau laiko skirkite ne tik darbams, bet ir artimųjų reikalams, – jūsų pagalba gali būti labai savalaikė.

Ketvirtadienį, balandžio 15-tą, Venerai, iškeliavus iš Avino ženklo, metas skinti savo darbų ir pastangų vaisius. Ši diena puiki pasiektų rezultatų apibendrinimui. O penktadienį be įprastinių darbų kai kam gali pavykti sutaikyti ir du nesutariančius kolegas. Džiugus jūsų požiūris į gyvenimą padės ir nusiminusiems atgauti naują viltį.

Šeštadienis tebūnie aktyvus. Prisiminkite išmintingą posakį, kad sveikame kūne – sveika siela.

O sekmadienį dažniau pažvelkite į medžių viršūnes, į čiulbančius parskridusius paukščius, pajauskite, kad gyvenimas ne vien apribojimai, bet ir džiugūs patyrimai.

Ožiaragis

Kontrastų kupina savaitė. Jos dienos gali priminti pavasarinį orą: tai švies saulutė, tai vėl merks lietus.

Prasidėjusi Mėnulio jaunatis nuo balandžio 12-os tiktų jūsų naujiems sumanymams bei planams. Tik prisiminkite, kad Plutonui keliaujant jūsų ženklu, gyvenimas gali laikas nuo laiko pakoreguoti tuos planus. Jau antradienį galite susidurti su besikeičiančiomis situacijomis. Net ir tai, kas atrodė stabilu, bus linkę kisti. Tad trečiadienį ieškosite naujų sprendimų bei išeičių, derinsite skirtingus požiūrius.

Ketvirtadienį Venerai atkeliavus į Jaučio ženklą, – tinkamas metas siekiantiems profesinio meistriškumo, karjeros augimo. Tai tinkamas laikas namų statybos, ar atnaujinimo darbų pradžiai. O penktadienį skirkite dokumentų tvarkymui, sutarčių rengimui. Tai palankus laikas įvertinti visas aplinkybes bei detales, kartu paieškoti abiems pusėms priimtinų sprendimų. Tai praverstų kai kam ir asmeninių santykių srityje.

Šeštadienis ramesniam atokvėpiui. O sekmadienis įdomus saviraiškai bei savirealizacijai.

Vandenis

Keista savaitė. Kai kurie jos įvykiai gali priminti Alisą stebuklų šalyje.

Šios savaitės dienomis gyvenimas gali rasti kuo jus nustebinti. Tad pravers filosofinis požiūris į jį, gebėjimas visame kame atrasti pozityvą.

Nuo balandžio 12-os Mėnulio jaunaties įtakoje – pats metas naujų idėjų įgyvendinimui.

Antradienį neprošal būtų tam paieškoti jus suprantančių bei palaikančių.

Savaitės vidurys – gilesnei situacijų analizei. O ketvirtadienis, Venerai įžengus į Jaučio ženklą, palankus darbo pokyčiams, tinkamas ir norintiems pakeisti gyvenamą vietą. Tad ieškokite naujų galimybių, būtinų žinių bei pasiūlymų.

Penktadienis, Mėnuliui keliaujant Dvynių ženklu, tiktų dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, juridinių dokumentų rengimui. O šeštadienis įdomus netikėtais laisvalaikio pasiūlymais. Pabuvimas pavasarėjančiame miške suteiktų jums daug džiugių akimirkų.

Sekmadienį skirkite ramiam atokvėpiui. Kartais nieko svarbaus neveikimas leidžia pailsėti nuo įtampos, sukaupti jėgų būsimai savaitei.

Žuvys

Savirealizacijos savaitė.

Jos dienomis, Mėnulio jaunaties įtakoje, lengviau atskleisite savo talentus bei gabumus. Jau pirmadienis, palankių astrologinių ritmų įtakoje, suteiks progų daugiau pasiekti ne tik darbuose, bet ir profesiniame tobulėjime.

Savaitės viduryje į pirmą planą iškils tarpusavio santykių klausimai. O taip pat būtinybė sportu, aktyvia fizine veikla stiprinti savo sveikatą.

Ketvirtadienis, palankių Veneros ritmų įtakoje, tinkama diena finansinių klausimų sprendimui, o penktadienis kai kam – ir apsipirkimui.

Šeštadienį norėsis kurti naują savo stilių, o kai kam – atnaujinti namų interjerą. O sekmadienis puikus gražių tarpusavio santykių puoselėjimui, draugystės ir meilės jausmų gilinimui. Šios dienos gali parodyti, kokie svarbūs šeimos santykiai ir tie žmonės, į kuriuos visada galime reikalui esant atsiremti. Tad jūsų meilė ir dėkingumas tegu pradžiugina tuos, kuriuos mylite, kurie jums brangūs.

Daug širdžių šilumos jums šią savaitę!