Pirmadienį Venera pereis iš Žuvų į Avino ženklą. Jos ir pilnėjančio Mėnulio Dvynių ženkle įtakoje, tai tinkamas metas ieškantiems įdomių žinių, norintiems pradėti arba atnaujinti veiklas, išmokti kažką visai naujo. Antradienį Saulės ir Veneros susijungimo tame pačiame Avino ženklo laipsnyje įtakoje, norėsis konkrečių veiksmų, greitų rezultatų. Savaitės vidurys palankus dalykinėms pažintims, darbo pokalbiams bei susitikimams. Ketvirtadienio diena tiktų konkretiems ryžtingiems jūsų žingsniams, darbo naujoje vietoje, naujų projektų pradžiai. O penktadienis jums – diena darbo vietos, namų pertvarkai. Ši diena palanki remonto, statybų darbams. Savaitgalį kurkite aktyvų, nuotaikingą. Jo dienos – santarvės kūrimui, aktyviai fizinei veiklai, sportui.

Sėkmingos bei džiugios jums šios savaitės!


Avinas

Žvaigždžių palankumo savaitė. Tai ypatingas laikas, kai galėtumėte, kaip svarstyklių lėkštelę, persverti situaciją į jums palankesnę pusę.

Jau savaitės pradžioje prie jūsų ženklu keliaujančios Saulės prisijungus ir Venerai, tinkamas laikas naujiems jūsų pokyčiams. Energingai jūsų pradžiai ypač tiktų antradienis, kai Saulė su Venera viešės tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje. Ši diena palanki ir planuojantiems stambesnius pirkinius, norintiems įsigyti automobilį.

Trečiadienis tinkamas metas tolesnių planų kūrimui, būsimų žingsnių apmąstymui, o ketvirtadienis, Mėnuliui keliaujant Liūto ženklu, jums darbo, karjeros pokyčiams. Darbuose šią dieną nuveikti galėsite ypač daug.

Penktadienis įdomus netikėtais pasiūlymais. Diena tiktų projektų pateikimui, savo darbų pristatymui. O šeštadienio diena – namų ir aplinkos pertvarkymo darbams.

Sekmadienis, Venerai ir Chironui susijungus jūsų ženkle, puiki diena draugystei ir meilei, o kai kam, skambant Mendelsono maršui, ir meilės priesaikoms.

Jautis

Savaitė materialaus gerbūvio kūrimui ir stiprinimui.

Jau pirmosiomis jos dienomis prie Saulės Avino ženkle prisijungus ir Venerai, būsite linkę imtis ryžtingų veiksmų. Pirmadienis tiktų dalykinių kontaktų užmezgimui. O antradienis, palankių Saulės ir Veneros ritmų įtakoje, diena tinkama pasiryžusiems karjeros pokyčiams, palanki nutarusiems pakeisti gyvenamą vietą.

Savaitės vidurys įdomus netikėtomis žiniomis. Jūsų ženkle viešinčio Urano ir Lilit įtakoje, ketvirtadienį priimdami svarbius sprendimus dažniau tarkitės su kolegomis. O penktadienį skirkite buities darbams. Kai kas galėsite atrasti turimiems daiktams naują pritaikymą, prikelti juos antram gyvenimui.

Savaitgalį norėsis daugiau laiko praleisti gryname ore. Tai tinkamas metas darbams daržuose ir soduose. O tarp darbų raskite laiko draugystei ir meilei, pasidžiaukite gražiomis gyvenimo akimirkomis!

Dvyniai

Naujo vėjo pagavimo savaitė. O jį pagavę, kaip laivo kapitonas, iškelkite visas bures ir skriekite savo tikslo link.

Tam jums palanki, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, jau savaitės pradžia. Antradienį, Saulei ir Venerai viešint Avino ženkle, norėsis imtis naujų darbų, atrasti naujas veiklos kryptis. Ši diena tinkama darbo susitikimams ir pokalbiams, deryboms bei sutarčių pasirašymui.

Savaitės vidurys jums – aktyviai fizinei veiklai, konkretiems gerbūvį gerinantiems veiksmams. Ši diena tiktų darbo vietos ar namų pertvarkai. Ketvirtadienį sektųsi kolektyvinė veikla. Tardamiesi su bendraminčiais, lengviau rasite tinkamiausius sprendimus. Penktadienį neapsikraukite per dideliu darbų krūviu, juos derinkite su aktyviu poilsiu. Diena šauni sportui. Šeštadienis jums – kūrybai, mėgstamam hobiui. O sekmadienis puikus kad ir trumpoms išvykoms į gamtą.

Lolita Žukienė

Vėžys

Savaitė, kai gali atrodyti, kad laikas pagreitėjo. Jos dienomis norėsis visur suspėti, kuo daugiau nuveikti.

Pirmadienį kurkite planus, susidėliokite prioritetus. Antradienį Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, stiprės įžvalgos, gilės jausmai. Šią dieną neprošal įsiklausyti, ką jums pašnibždės jūsų intuicija. Diena šauni romantiškų jausmų proveržiams. Trečiadienis palankių astrologinių ritmų įtakoje jums – energingų veiksmų metas, kai vertėtų ryžtingai imtis įgyvendinti savo idėjas bei sumanymus. O ketvirtadienis tiktų jau pradėtųjų projektų plėtrai ir vystymui. Šią dieną ieškokite mažiesiems smagių laisvalaikio užsiėmimų, stiprinkite tarpusavio supratimą, kurkite santarvę namuose. Penktadienį norėsis patirti kažką įdomaus ir visai naujo. Šią dieną atkreipkite dėmesį į kylančias mintis, įsiklausykite į draugų patarimus. Ji tiktų siekiantiems pergalių moksle, norintiems patobulėti profesinėje srityje. O savaitgalį kurkite nuotaikingą ir įdomų. Pasidžiaukite mėgstama veikla, renkite išvykas į pavasarėjančią gamtą.

Liūtas

Ugningas ir energingas laikotarpis. Šios savaitės dienomis galite lengviau užsidegti naujomis idėjomis.

Būsite energingi, net kovingi, tad šios savaitės dienomis liūtukams geriau nepereiti kelio.

Jau pirmadienį Venerai atkeliavus į Avino ženklą, laikas ženkliems gyvenimo pokyčiams. Tai metas energingiems jūsų sprendimams ir veiksmams. Palankus naujų projektų pradžiai, darbo pokalbiams, tiktų nekilnojamo turto paieškoms.

Antradienį Saulei ir Venerai viešint tame pačiame Avino ženklo laipsnyje, puikus metas jums karjeros pokyčiams, darbo naujoje vietoje pradžiai.

Trečiadienis Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, įdomus naujienomis, netikėtais likimo posūkiais. O ketvirtadienį gali tekti kai kuriems pasodinti save prie susikaupusių dokumentų stalo.

Penktadienis džiugins naujomis idėjomis. Tai puiki diena bendraminčių ir partnerių paieškai.

O sekmadienį Venerai su Chironu viešint tame pačiame Avino ženklo laipsnyje kartu kurkite gražius ateities planus.

Mergelė

Naujų idėjų savaitė. Jų piltis šios savaitės dienomis gali kaip iš gausybės rago.

Jau pirmadienį Venerai iškeliavus iš jums opozicinio ženklo, lengviau kils kūrybinių sumanymų, įdomių įžvalgų.

Antradienis jums konkretiems, materialų pagrindą kuriantiems veiksmams. Šią palankių Saulės ir Veneros astrologinių ritmų dieną gali kilti netikėtų išeičių bei sprendimų ir užsitęsusiems darbams.

Trečiadienį ieškantys darbų lengviau galite rasti sau tinkamą pasiūlymą. Šią dieną lengviau rastumėte ir bendraminčių būsimiems projektams. Diena šauni draugystės ir meilės jausmų stiprinimui.

Ketvirtadienis jums kūrybos darbų pristatymui, reikiamos informacijos paieškai, gilesniems situacijų apibendrinimams. Penktadienį tinkamai įvertinkite savo jėgas, norus derinkite su galimybėmis. Pakankamai savo laiko skirkite ne tik darbams, bet ir tarpusavio santykių stiprinimui. O šeštadienį atverkite ne tik savo namų, bet ir sielos langus, gyvenimo džiaugsmui, pavasariniam atsigavimui po žiemos sąstingio. Diena puiki sportui, aktyviai fizinei veiklai. Sekmadienis palankių Saulės ir Chirono ritmų įtakoje šaunus šeimos planų kūrimui, saviraiškos krypčių paieškai.

Svarstyklės

Savaitė, kai savo žingsnius reikėtų kruopščiau apmąstyti, jiems tinkamai pasiruošti.

Saulei, o nuo pirmadienio ir Venerai įžengus į jums opozicinį Avino ženklą, svarbu bus išlaikyti balansą tarp veiklų ir poilsio, troškimų ir realių galimybių, aktyvumo ir vidinės ramybės. Tam palanki jau šios savaitės pradžia.

Antradienį, Saulei ir Venerai keliaujant jums opoziciniu Avino ženklu, planuokite išlaidas, susilaikykite nuo rizikingų finansinių sprendimų, nebūtinų pirkinių.

Trečiadienis jums kruopštesniam dokumentų tvarkymui.

Ketvirtadienį, nors ir norėtųsi greitesnių rezultatų, tolesnius žingsnius kruopščiau apmąstykite. O penktadienį skirkite buitinių klausimų sprendimui. Šią dieną galite rasti tinkamas šiems klausimams išeitis.

Šeštadienį namų darbus derinkite su aktyviu poilsiu. O sekmadienį pasidarykite smagų tingiadienį, raskite laiko mėgstamai muzikai, įdomiai knygai, smagiems stalo žaidimams su mažaisiais.

Skorpionas

Savaitė, kai mažiau gali reikšti daugiau. Jos dienomis gali užtekti, kad ir mažo, bet teisingo žingsnio ar sprendimo, kad reikalai pajudėtų reikiama kryptimi.

O kartu tai laikas, kai tarpusavio santykiuose, kaip kalnuose, mestas kad ir nedidelis grumstas gali sukelti visą griūtį. Tad jau pirmadienį, Venerai atkeliavus į Avino ženklą, nors ir norėsis būti teisiu, pasistenkite savo žodžiais kitų neužgauti.

Antradienį, kad pelnytumėte sėkmę, siekiant tikslų reikės parodyti drąsą bei atkaklumą, o tarpusavio santykiuose – toleranciją.

Trečiadienis tiktų dalykiniams susitikimams, papildomų veiklų paieškai. O ketvirtadienis palankus darbo pokalbiams, sutarčių rengimui bei pasirašymui.

Penktadienį kuo daugiau dėmesio skirkite mažiesiems mokinukams, jiems gali prireikti jūsų nuoširdžios pagalbos. O šeštadienio diena – sodo darbams, sportui, kad ir trumpoms išvykoms. Sekmadienis jums – kūrybai, įdomiai saviraiškai, o kai kam tai galės būti ir smagiu tingiadieniu.

Šaulys

Savaitė, kai dažniau vertėtų pabūti įvykių bei situacijų stebėtoju.

Jos dienomis, jūsų ženkle artimos Selenos ir Nusileidusio Mazgo pozicijų įtakoje, ir Marsui keliaujant jums opoziciniu ženklu, ne visada aktyvūs veiksmai duotų laukiamą rezultatą. Kai kada palankiau bus tinkamai įvertinti aplinkybes ir sulaukti veiksmams palankaus momento.

Pirmadienį Venerai įžengus į Avino ženklą rūpestingai tvarkykite finansus. Tai laikas norimiems pirkiniams apmąstyti, nuspręsti, kas jums svarbiausia, tinkamai įvertinti situacijas bei aplinkybes. O štai antradienį, palankių Saulės ir Veneros ritmų įtakoje, laikas tiktų kardinalioms gyvenimo permainoms. Kai kas rinksis naują veiklą, kažkas – verslo partnerius, o kai kas apsispręs, su kuo eis toliau gyvenimo keliu.

Trečiadienį vėlgi neskubėkite. Priėmę sprendimus paruoškite jiems tolimesnę dirvą. Ketvirtadienis palankus informacijos bei bendraminčių paieškai. O penktadienis – dalykiniams susitikimams.

Šeštadienį skirkite pakankamai laiko sportui, kai kam ši diena tiks namų pertvarkai, sodo darbams. O sekmadienis, Saulės ir Chirono Avino ženkle pozicijų įtakoje, kad ir nuotoliniam bendravimui su draugais ir artimaisiais, dalinimuisi smagiais ateities planais.

Ožiaragis

Šeimos reikalų savaitė.

Jos dienomis į pirmą planą iškils partnerystės bei tarpusavio santykių klausimai. Pirmadienį, Venerai pradėjus kelionę Avino ženklu, bendraudami susilaikykite nuo kritikos, venkite nepagrįstos finansinės rizikos.

Antradienį gali pavykti pasiekti didesnių postūmių darbo reikaluose. O štai savaitės viduryje neužmirškite savo įsipareigojimų artimiesiems. Mažieji taip pat reikalaus daugiau jūsų dėmesio. Tad jautrumas bei dėmesingumas jums pravers.

Ketvirtadienį bendraujant svarbu būtų derinti požiūrius, išklausyti ir kitokią nuomonę. Tai padėtų rasti pačius optimaliausius sprendimus. O penktadienį spręskite tuos klausimus, kuriems galėsite rasti sprendimus išsyk, neatidėliodami jų į tolimesnį stalčių.

Savaitgalio dienomis šaunu būtų kuo daugiau laiko praleisti gamtoje. Norėsis emocinio komforto, atrasti vidinę pusiausvyrą, kurti namuose harmoniją.

Vandenis

Savaitė, kurios dienomis gali atrodyti, kad jus įsuko pavasarinis įvykių ir situacijų sūkurys.

Šiomis dienomis norėsis atsinaujinti, generuoti idėjas, imtis naujai kilusių sumanymų.

Saulei, o nuo pirmadienio ir Venerai, keliaujant Avino ženklu, spręsti norėsis greitai, sieksite greitų rezultatų. Tam ypač palankus jau šis antradienis, Saulei ir Venerai susijungus Avino ženkle.

Trečiadienis tiktų naujiems karjeros siekiams, diena palanki ieškantiems dalykinės informacijos. O ketvirtadienis jums suteiks progų geriems darbams – kas padės draugui, o kas kolegai išspręsti kilusius uždavinius, surasti optimalius sprendimus.

Penktadienį būtinas didesnis atidumas kelyje, šią dieną savęs labai neskubinkite. O šeštadienį kas pasidarbuosite sode, o kas, vaikščiodami mišku, pasidžiaugsite pavasariu alsuojančia bundančia gamta.

Sekmadienis įdomus interjero kūrimo, namų pertvarkos idėjomis, džiugus kūrybingu poilsiu.

Žuvys

Vidinės pusiausvyros paieškos savaitė.

Jos dienomis stiprės įžvalgos, jausmai. Juk gyvenimas ir karantino sąlygomis nesustoja.

Pirmadienį iš jūsų ženklo iškeliavus Venerai, laikas peržvelgti atliktus darbus, įvertinti pasiektus rezultatus.

Antradienį, Saulės ir Veneros susijungimo Avino ženkle įtakoje, gali tekti priimti greitus sprendimus, būti pasiruošusiems netikėtoms žinioms bei pokyčiams.

Trečiadienis jums situacijų įvertinimui, tolesnių planų kūrimui. Tai metas nusistatyti tolesnę judėjimo kryptį, išsikelti tolesnius tikslus. O ketvirtadienį tiktų posakis: neskubėk ir būsi pirmas. Šią ir penktadienio dienomis ypač svarbu bus derinti su kitais savo žingsnius.

Šeštadienį norėsis kuo daugiau bendravimo, tad skambučiu pradžiuginkite seniai girdėtus artimuosius bei draugus. O sekmadienį atskleiskite savo kūrybinius sugebėjimus. Tai padės jums atrasti vidinę pusiausvyrą bei harmoniją su savimi ir aplinka.