Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, jau savaitės pradžia stebins netikėtomis žiniomis, įdomiomis situacijomis, o kartu suteiks progų realizuoti kilusias idėjas.

Antradienį Merkurijui įžengus į Žuvų ženklą, stiprės jūsų kūrybinės galios, gilės įžvalgos ir jausmai, norėsis kuo daugiau laiko skirti draugystės ir meilės kūrimui bei stiprinimui.

Savaitės viduryje Marsas pradės kelionę karališkuoju Dvynių ženklo laipsniu. Tai puikus laikas aktyviems gyvenimo pokyčiams.

Kovo 18-ą Merkurijui keliaujant griaunamuoju laipsniu, rūpestingiau tikrinkite žinias bei dokumentus. O penktadienis, palankių Marso ritmų įtakoje, tinkamas metas nuomonių derinimui, dokumentų rengimui, sutarčių pasirašymui.

Pavasario lygiadienis, Saulei pereinant iš Žuvų į Avino ženklą, suteiks galingą impulsą naujai jūsų pradžiai, dvasiniam atgimimui. O sekmadienis puikus kūrybiniams proveržiams bei saviraiškai.

Šaunios atgimimo nuotaikos jums šią savaitę!


Avinas

Savaitė energingiems jūsų veiksmams.

Jos dienomis gyvenimo tempas po truputį spartės. Vis tik, kaip važiuojant slidžiu keliu, rinkitės saugų greitį.

Pirmadienis, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, tiktų idėjų atsirinkimui, dalykinėms pažintims. Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, antradienį svarbu bus įvertinti kilusių idėjų realumą, galimybę greitai jas realizuoti. Šią dieną pažadus duokite ypač atsakingai. O štai savaitės vidurys, Marsui pradėjus kelionę karališkuoju Dvynių ženklo laipsniu, tiktų jums bendraminčių paieškai, partnerystės kūrimui, santarvės namuose stiprinimui.

Ketvirtadienį, Merkurijui viešint griaunamajame laipsnyje, susilaikykite nuo kritikos. O štai penktadienis jums – metas galingiems žingsniams. Ši diena palanki ir anksčiau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

Ypač aktyvus laikotarpis jums prasidės nuo kovo 20-os dienos, į jūsų ženklą atkeliavus Saulei. Kartu su pavasario lygiadieniu norėsis atsinaujinti savo namus, o kai kam – įkvėpti gyvybingumą tarpusavio santykiams.

Jautis

Savaitė, kai lengviau galėsite pagauti palankų vėją.

Jos dienomis kartu su pavasarinėmis nuotaikomis dažniau lankys jus įkvėpimas.

Pirmadienis, palankių astrologinių ritmų įtakoje, puikus metas dalykinėms bei asmeninėms pažintims, darbo pokalbiams bei deryboms.

Antradienis, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu palankus draugystės ir partnerystės kūrimui, meilės jausmų gilinimui.

Savaitės vidurys jums, Marso palankių ritmų įtakoje, ypač tiktų požiūrių derinimui, kompromiso paieškoms, sutarčių pasirašymui. kolektyvinei veiklai, karjeros pokyčiams, veiklų atnaujinimui, darbo naujoje vietoje pradžiai. O štai ketvirtadienį, jautrių Merkurijaus ritmų įtakoje, patylėjimas išties gali būti auksu. Šią dieną venkite ginčų, ramiau išklausykite ir kitokį, negu jūsų, požiūrį.

Penktadienis jums – santarvės kūrimui, tarpusavio santykių stiprinimui. Ši diena tiktų norintiems taikytis, o taip pat palanki pasiryžusiems gilinti profesines žinias, išmokti kažką įdomaus bei naujo.

Pavasario lygiadienį šaunu būtų įkvėpti gaivaus oro, įnešti kažką naujo ne tik į savo aplinką, bet ir į tarpusavio santykius. Tai metas, kai dėmesys ir jūsų meilė artimiesiems bus ypač brangūs.

Dvyniai

Žvaigždžių palankumo savaitė.

Jos dienos ypač tiktų jums svarbiems sprendimams bei pasirinkimams.

Tam palanki jau pati savaitės pradžia. Pirmadienis, Merkurijui viešint karališkajame Vandenio ženklo laipsnyje, jums – požiūrių derinimui, kompromiso paieškoms, sutarčių pasirašymui.

Antradienį galite sulaukti įdomių žinių. Tai tinkamas laikas mokslui, situacijų analizei.

Savaitės viduryje, Marsui įžengus į jūsų ženklo karališkąjį laipsnį, pats metas galingam jūsų proveržiui. Tai tinkamas laikas pribrendusioms jūsų gyvenimo permainoms.

Ketvirtadienį jautresnių Merkurijaus ritmų įtakoje, naujų darbų geriau nepradėti, tai laikas gražinti skolas, tame skaičiuje ir dvasines, pabaigti atidėliotus darbus. O penktadienis palankių Marso ritmų įtakoje, tinkama diena meilės priesaikoms, rimtiems asmeniniams įsipareigojimams. Kai kas šią dieną nuspręs kartu eiti gyvenimo keliu.

Pavasario lygiadienio dieną, kaip atvėrus langą, norėsis įkvėpti gaivios pavasarinės nuotaikos. Tad kurkite šią dieną džiugią ir linksmą, ji puiki pasivaikščiojimams, džiugioms namų atnaujinimo idėjoms.

Saulei keliaujant Avino ženklu, sekmadienį būkite aktyvūs, diena šauni sportui, smagioms šeimos pramogoms.

Vėžys

Gilių jausmų savaitė.

Jos dienomis, Saulei keliaujant Žuvų ženklu, emocijos ir jausmai gali priminti jūros bangavimą.

Savaitės pradžia, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, suteiks progų apsispręsti, kokia kryptimi keliausite toliau, ką pasirinksite.

Antradienį, Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą vertėtų išgirsti, ką jums pataria jūsų intuicija. Ji pravers tebesirenkantiems veiklas, o kai kam – ir gyvenimo bendrakeleivius.

Savaitės vidurys, palankios Marso pozicijos Dvynių ženkle įtakoje, tiktų ne tik svarbių žinių, bet ir bendraminčių paieškai.

Ketvirtadienį tegu daugiau kalbės ne žodžiai, o jūsų veiksmai. O penktadienis, palankių Marso ritmų įtakoje, tiktų dvasinių vertybių atsirinkimui bei išgryninimui.

Šeštadienį – pavasario lygiadienį – jums virsmo metas. Tai metas kaip paukščiui kilti naujam skrydžiui. Saulei iškeliavus iš Žuvų į Avino ženklą, sekmadienis jums energingų veiksmų laikas, kai vertėtų imtis įgyvendinti savo kūrybines idėjas bei sumanymus.

Liūtas

Netikėtumų kupina savaitė.

Ir jų, kaip netikėtai iškrentančio sniego, šiomis dienomis gali nestokoti.

Pirmadienį, Merkurijui keliaujant karališkuoju laipsniu, palanku pristatyti darbus, naujas idėjas bei sumanymus. Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, antradienis – tinkamas metas mėgstamo hobio, papildomų veiklų paieškai.

Savaitės viduryje, Marsui įžengus į karališkąjį laipsnį, suburkite kolektyvą naujų idėjų įgyvendinimui.

Ketvirtadienis jautrus kritikai, tad šią dieną bendraudami rinkitės švelnius žodžius, pastebėkite aplink save kuo daugiau šviesių dalykų.

Penktadienį imkitės buities reikalų. Šią dieną, Saulei dar keliaujant Žuvų ženklu, palanku išspręsti ir tai, ką ilgą laiką atidėliojote. Kai kam gali tekti save pasodinti prie kalno nebaigtų tvarkyti dokumentų.

Kovo 20-ą, Saulei atkeliavus į Avino ženklą, kartu su pavasario lygiadieniu pajusite jėgų antplūdį. Tai jums ypač palankus laikas interjero kūrimo, remonto-statybų darbams, o tarpusavio santykiuose – ryžtingiems žingsniams bei svarbiausiems apsisprendimams.

Mergelė

Savaitė, kurios dienomis gali atrodyti kad gyvenimas lekia pro šalį, kaip koks greitasis traukinys, o jūs vos spėjate stebėti besikeičiančius, kaip kaleidoskope, įvykius bei situacijas.

Tokia gali būti jau savaitės pradžia.

Jums ypač palankus pirmadienis, Merkurijui viešint karališkajame Vandenio laipsnyje. Tai diena dokumentų tvirtinimui, sutarčių pasirašymui, o kai kam – ir nekilnojamo turto įsigijimui.

Kovo 16-ą, Merkurijui įžengus į jums opozicinį Žuvų ženklą, jums ramesnio atokvėpio metas. Tai laikas gilinimuisi į vidines vertybes, santarvės su savimi ir aplinka paieškoms.

Kovo 17-ą, Marsui viešint karališkajame laipsnyje, galima situacijų kaita. Kai kuriems teks pasirinkti pusę, už ką jie bus.

Ketvirtadienis palankus pasiūlymų, veiklos krypčių atsirinkimui. O penktadienis, Saulei dar viešint Žuvų ženkle, – šaunus norintiems patobulėti, gilinti žinias, atskleisti save kūryboje.

Šeštadienį, Saulei iškeliavus iš jums opozicinio ženklo, kartu su pavasario lygiadieniu, tinkamas laikas aktyviai naujų darbų pradžiai. O sekmadienis šaunus sportui, kūrybingam šeimos laisvalaikiui.

Svarstyklės

Emocinio komforto paieškos savaitė.

Belaukiant didesnių karantino atlaisvinimų, jos dienos pasižymės kūrybingumu, bendrauti norėsis su jus suprantančiais ir mylinčiais. Tokia gali būti jau savaitės pradžia. Jau pirmadienį, Merkurijui viešint karališkajame Vandenio laipsnyje, širdis trokš išvykų bei kelionių, norėsis ženklių pokyčių.

Antradienį, Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, kad ir mažais žingsneliais svarbu judėti išsikeltų tikslų link.

Trečiadienį, palankios Marso pozicijos Dvynių ženkle įtakoje, sektųsi užmegzti naujas dalykines pažintis, su draugais pradėti nuosavą veiklą.

Ketvirtadienį, jautresnių astrologinių ritmų įtakoje, bendraudami ieškokite bendro požiūrio bei sutarimo. O penktadienį skirkite tam, kam ilgą laiką vis neturėjote laiko. Kas imsis susikaupusių buitinių reikalų, o kas spręs vaikų laisvalaikio užimtumo klausimus.

Šeštadienis džiugins ženkliais pokyčiais – pavasario lygiadieniu. Pasidarykite gražią jo sutiktuvių šventę artimųjų rate. O sekmadienį kai kam norėsis atsiversti įdomių minčių knygą, pasiklausyti mėgstamo muzikos kūrinio, ar tiesiog ramybėje susidėlioti kaip vertingus daiktus, i vietas savas mintis.

Skorpionas

Stiprių patyrimų savaitė.

Jos dienomis kai kuriems gali tekti apginti tiesą, atremti biurokratizmo apraiškas ar nepagrįstus finansinius reikalavimus. Tam palankus jums jau pirmadienis, Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje.

Antradienį Merkurijui atkeliavus į Žuvų ženklą, sektųsi rasti originalias išeitis, netikėtus sprendimus. Ypač jums palankus, Marso ritmų įtakoje, būtų savaitės vidurys, kai galėtumėte ir kalnus nuversti.

O štai ketvirtadienį nesukelkite audros stiklinėje. Jums bendraujant padės diplomatija bei tolerancija.

Penktadienį, Saulei dar viešint Žuvų ženkle, diena pasižymės kūrybingumu. Šią dieną lengviau atskleisite ir mažųjų kūrybinius sugebėjimus.

O pavasario lygiadienį pasitikite giedra, džiugia nuotaika, smagiomis šeimos laisvalaikio pramogomis. Sekmadienį galite sulaukti ir netikėto draugų skambučio, įdomių žinių.

Šaulys

Permainų savaitė.

Jos dienomis galėsite įsitikinti, kad nieko nėra pastovesnio už laikiną. Net tai, ką jūs būsite laikę stabiliu, šiuo metu gali kisti. Savaitės pradžia dosni naujienomis, įdomiais patyrimais. Antradienis suteiks progų gilesniems permainų apmąstymams. Trečiadienį, palankių Marso ritmų įtakoje, imkitės situacijas stabilizuojančių kolektyvinių sprendimų. Darbuose ieškokite bendraminčių bei sąjungininkų.

Ketvirtadienį jautresnių astrologinių ritmų įtakoje svarbu būtų tarpusavio santykiuose stengtis išsaugoti tai, kas jus jungia, kas abiems pusėms yra svarbu. Nuoširdžiai įvertinti savo artimą, pripažinkite jo pastangas, išreikškite gražius savo jausmus.

Penktadienis Selenos ir Nusileidusio Mazgo jūsų ženkle ritmų įtakoje – tinkamas intelektualiai veiklai, palankus. siekiantiems pergalių moksle, norintiems patobulėti profesinėje srityje.

Šeštadienis, pavasario lygiadienio diena, Saulei pereinant iš Žuvų į Avino ženklą, energingas ir aktyvus. Norėsis ir namuose ženklių pokyčių. O sekmadienį, atsikvėpę nuo buities darbų, kartu su mylimu žmogumi pasidžiaukite laisvadienio ramumu, namų jaukumu.

Ožiaragis

Savaitė, kurios dienomis kaip laivo kapitonas stengsitės iš naujo nustatyti teisingą laivo kursą.

Tam palankus jau pirmadienis. O štai antradienį skirkite savišvietai bei profesiniam tobulėjimui. Šią dieną ilgalaikių planų nekurkite. Į gyvenimiškas situacijas žvelkite kaip į teikiančias patirtis, padedančias išmokti kažko įdomaus ir visai naujo.

Savaitės vidurys, palankių Marso ritmų įtakoje, gali džiuginti netikėtomis įdomiomis dalykinėmis pažintimis Diena tiktų darbo pokalbiams.

Ketvirtadienį, jautresnių Merkurijaus ritmų įtakoje, neskubėkite vertinti. Šią dieną rinkitės tinkamus žodžius, kad žodis, išlėkęs žvirbliu, jaučiu nesugrįžtų.

Penktadienis jums giliems būties apmąstymams. Tai diena, kai vertėtų įsiklausyti į artimųjų bei kolegų patarimus.

O pavasario lygiadienio diena žymės ryškią takoskyrą tarp to, ką jau pasiekėte ir ko sieksite ateityje. Sekmadienis puikus kūrybinei saviraiškai.

Vandenis

Savaitė galinti priminti gaivaus oro gurkšnį.

Jau pirmadienis, Merkurijui viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, ypatingas metas siekiantiems karjeros pokyčių, nutarusiems pradėti ar atnaujinti savo veiklą.

Antradienį, Saulės ir Merkurijaus Žuvų ženkle astrologiniai ritmai padės norintiems save išreikšti kūrybinėje ir meninėje veikloje. O trečiadienį, Marsui įžengus į karališkąjį Dvynių ženklo laipsnį, pats metas ieškoti savo sumanymams bendraminčių bei palaikančiųjų, versle – investuotojų bei partnerių.

Ketvirtadienį gali kai kada imti trūkti kantrybės. Prisiminę, kad Merkurijaus ritmai šią dieną nėra ginčams palankūs, nukreipkite savo energiją kūrybine kryptimi.

Penktadienis jums materialaus pagrindo kūrimui, finansinių šaltinių paieškai. O šeštadienis, Saulei pereinant į Avino ženklą ir pavasario lygiadienio ritmų įtakoje – puiki diena nutarusiems kurti gražią aplinką. Šauni mylintiems ir branginantiems vienas kitą. Sekmadienis jums – smagioms šeimos išvykoms, atokvėpiui gamtoje.

Žuvys

Savaitė, kai galite išplaukti į gilesnius vandenis. Pirmadienį, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, atsirinkite reikiamą informaciją, nusistatykite tolesnę plaukimo kryptį.

Kovo 16-ą ir Merkurijui atkeliavus į jūsų ženklą, ypatingas metas kūrybai bei saviraiškai. Stiprės intuicija ir įžvalgos. O savaitės viduryje, Marsui viešint karališkajame laipsnyje, gyvenimas kurs ir siūlys įdomias galimybes bei progas.

Ketvirtadienį neskubėkite spręsti, šią dieną pravers jūsų kantrybė, gebėjimas įvertinus situaciją priimti teisingus sprendimus.

O penktadienį, Venerai dar viešint jūsų ženkle ir palankių Marso ritmų įtakoje, jums tinkamas metas svarbiems finansiniams pasirinkimams bei apsisprendimams. Kai kas ryšis priimti naują darbo pasiūlymą.

Pavasario lygiadienis suteiks ryškų impulsą ryžtingiems sprendimams ir asmeniniame gyvenime. Kas džiaugsis parskrendančių paukščių voromis, o kai kas lauks mažylį atnešančių gandrų.