Mėnesio pradžia gausi įvykių ir netikėtų situacijų. Daug kas priklausys nuo mūsų požiūrio. Venerai perėjus į Jaučio ženklą, nuo kovo 5 d., metas tinkamas ieškantiems darbų. Kovo 8-9 d. - Mėnulio pilnaties dienomis - būkite atsargesni nei įprastai.

Kovo trečiąją savaitę lengviau atskleisite savo kūrybinius sugebėjimus, seksis kurti ir stiprinti partnerystės ryšius.

O Saulei perėjus į Avino ženklą, nuo kovo 21 d., ypač aktyvus ir energingas laikotarpis. Tai metas, kai ne tik tiesiogine, bet ir perkeltine prasme svarbu bus ką pasėsite, nes tai vėliau ir nupjausite.

Kovo 23 d. Saturnas įžengs į Vandenio ženklą, - galimi netikėtumai, karjeros pokyčiai. Paskutinėmis kovo dienomis nepraleiskite tinkamų progų, būkite atviri naujoms galimybėms. Sėkmingų sprendimų bei pasirinkimų jums kovą!

Avinas

Planų kūrimo ir kaip sportininkui prieš būsimą startą – jėgų kaupimo mėnuo. Mėnesio pradžioje, jūsų ženklu keliaujant Venerai, dienos palankios aktyviai fizinei veiklai, šaunios pasiryžusiems sportuoti.

Beje, iki kovo 5 d. – kol Venera dar vieši jūsų ženkle - ypatingas laikas, draugystei ir meilei.
Pirmąją kovo dekadą, Lilit ir Chironui susijungus Avino ženkle, o Marsui keliaujant Ožiaragio ženklu, gyvenimas gali imti ir tikrinti, pakoreguoti jūsų planus.

Kovo viduryje, 13, 14 ir 15 dienomis – Marsui viešint griaunamajame Ožiaragio laipsnyje – būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje.

Antroji dekada jums palanki reikalingų žinių paieškai, profesiniam tobulėjimui. Nuo kovo 20 d. į jūsų ženklą atkeliavus Saulei prasidės jums ypač energingas laikotarpis. Būkite pasiruošę pokyčiams ir permainoms. Joms palankus metas - trečioji kovo dekada.

Vis tik, artimos Lilit ir Chirono pozicijų įtakoje, prieš priimdami sprendimus, skirkite laiko gilesnei situacijų analizei. Paskutinę kovo dieną, iš Ožiaragio į Vandenio ženklą perėjęs Marsas, kurs palankias aplinkybes, nusprendusiems keisti gyvenamą vietą, pasiryžusiems pradėti kažką savo. Sėkmės jums kovą!

Jautis

Materialaus pagrindo kūrimo mėnuo. Jį kursite kaip mūrininkas, klodami plytą po plytos, priimdami tinkamą sprendimą po sprendimo, kurdami ilgalaikius planus.

Šio mėnesio dienomis kai kam galimi pokyčiai darbuose, dar kai kas ryšis keisti ir gyvenamą vietą. Tam ypač tiktų kovo 2 ir 3 dienos, Marsui viešint karališkajame Ožiaragio laipsnyje.

Vėlesnėmis, iki kovo 5 imtinai dienomis, susilaikykite nuo nepamatuotos finansinės rizikos. Venerai atkeliavus į jūsų ženklą, nuo kovo 5 d. - ypatingas laikas draugystei ir meilei.
Šiomis pirmosios dekados dienomis spręskite ir aktualius buitinius klausimus.

O kovo 9-10 dienomis, Venerai ir Uranui viešint tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje, būkite atidesni buityje. Neprošal pasirūpinti automobilio gera technine būkle. Šiomis dienomis kai kuriems galimi pokyčiai darbuose.

Kovo 13, 14 ir 15 dienomis, Marsui keliaujant griaunamuoju Ožiaragio laipsniu, gali kisti jūsų bei aplinkinių planai. Kartais reikia luktelėti, kad paaiškėtų visos aplinkybės bei situacijos.

Nuo kovo 20 d., Saulei perėjus į Avino ženklą, stiprės troškimas greitų rezultatų. Vis tik trečios dekados dienomis savęs neskubinkite.

Saturnui nuo kovo 23 d. įžengus į Vandenio ženklą, trečioji dekada jums - ganėtinai permainingas ir nestabilus laikotarpis, tinkamas paruoštiems apgalvotiems sprendimams bei veiksmams. Giedros nuotaikos bei puikių sumanymų jums kovą!

Dvyniai

Kovas jums - kolektyvinių sprendimų mėnuo. Tai metas, kai kartu su pavasario nuojauta norėtųsi, kaip gaivaus oro gurkšnio, išvykų į gamtą, draugų susitikimų.

Šis laikotarpis palankus tiems, kam nesinorės taikstytis su laisvės ar galimybių apribojimais, norintiems pasimažinti atsakomybių krūvį, paieškoti naujos įdomesnės veiklos. Tam palanki jau mėnesio pirmoji dekada, ypač nuo kovo 5 dienos, Venerai pradėjus kelionę Jaučio ženklu.

Antroji dekada, Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, tiktų informacijos paieškai, darbo pokalbiams bei susitikimams.

Mėnesio viduryje, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, kai kurie atrasite save naujoje įdomioje veikloje. Kovo 20 ir 21 d. svarbių tarpusavio santykių klausimų geriau nespręsti - Merkurijui keliaujant griaunamuoju Žuvų laipsniu galimas nesusikalbėjimas.

Trečiąją dekadą, nuo kovo 23 d., Saturnui pradėjus kelionę Vandenio ženklu, lengviau kils įdomių idėjų bei nestandartinių sumanymų. Šios dienos tinkamos norintiems pakoreguoti savo ateities planus. Pavasarinės nuotaikos jums kovą!

Vėžys

Kovas jums - romantiškas mėnuo. Saulei keliaujant Žuvų ženklu stiprės jūsų įžvalgos ir intuicija. Jo dienomis trokšite švelnumo, norėsis dalintis meile ir gerumu. Jums ypač romantiškos dienos, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, kovo 4 ir 5 d.

Emociškai jautresnis metas – kovo 8 ir 9 d. – Mėnulio pilnaties dienos. Jos labiau tiktų kūrybai bei saviraiškai.

Mėnesio viduryje spręskite konkrečius buitinius klausimus. Beje kovo 13, 14 ir 15 dienomis svarbių tarpusavio klausimų geriau nespręsti – Marsas viešės griaunamajame laipsnyje.

Jiems palankesnis metas antros dekados – nuo kovo 16-os, dienos, kai palankių Merkurijaus ritmų įtakoje sektųsi rasti tinkamiausius sprendimus.

Trečios dekados pradžioje, kovo 20-21 dienomis, Saulei iškeliavus iš Žuvų ženklo, o Merkurijui viešint griaunamajame laipsnyje, svarbu būtų įveikti abejones ir nerimą, rinktis šviesias mintis.

Paskutinės kovo dienos, Mėnuliui viešint Žuvų ženkle, palankios asmeniniam tobulėjimui, šaunios norintiems išreikšti širdies dosnumą, linkusiems pasirūpinti artimaisiais. Džiugių minčių bei šaunių planų jums kovą!

Liūtas

Kontrastų kupinas mėnuo. Jo dienos, kaip ir pats gyvenimas, gali stebinti netikėtumais, aplinkinių požiūriu bei įdomiomis situacijomis.

Svarbiems sprendimams bei pasirinkimams, jums palanki jau pirmosios savaitės pradžia: kovo 2 ir 3 d. - Marsui, o kovo 4 ir 5 d. – ir Merkurijui, viešint karališkajame laipsnyje.

Vėlesnėmis pirmos kovo dekados dienomis, Lilit ir Chironui susijungus Avino ženkle, darbus, kaip ir partnerius, kruopščiau rinkitės. Kovo 11 d., Merkurijui vėl judant direkcine kryptimi, palanku eiti į darbo susitikimus, vesti derybas.

Kovo 13, 14 ir 15 dienomis, sudėtingesnių Marso ritmų įtakoje, kuo daugiau dėmesio skirkite artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams, būtinas didesnis atidumas keliuose ir buityje.

Nuo kovo 20 d., Saulei pradėjus kelionę Avino ženklu, kai kurie galite ryžtis esminėms gyvenimo permainoms. Trečioji dekada palanki nusprendusiems keisti darbą, ieškantiems naujos gyvenamos vietos.

Paskutinę kovo dieną, Marsas pereis iš Ožiaragio į Vandenio ženklą. Tai – įdomus metas, ieškantiems naujos veiklos krypties, saviraiškos bei savirealizacijos. Nuotaikingo bei įdomaus jums kovo!

Mergelė

Idėjų įgyvendinimo mėnuo. Tai, kas sumanyta, juk turi būti ir įgyvendinta. Šio mėnesio dienomis lengviau rasite tam tinkamus kelius bei sprendimus.

Marsui keliaujant Ožiaragio ženklu, jau pirmąją dekadą planuokite būsimus veiksmus. Jiems jums ypač palankios kovo 3 ir 4 dienos, Marsui viešint karališkajame laipsnyje. Kovo 5-6 dienomis, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, galite sugrįžti prie ankstesnės idėjos. Galbūt pats metas dabar ją įgyvendinti.

Draugystės ir meilės kūrimui, Mėnuliui viešint jūsų ženkle, ypač palankios būtų jo pilnaties dienos - kovo 8, 9 ir 10. Į šias dienas atkreipkite dėmesį ir trokštantys šeimos pagausėjimo.

Kontrastingas, didesnio atidumo reikalaujantis metas – kovo 13,14 ir 15 – būkite atsargesni keliuose ir buityje. Laikotarpiu iki kovo 20-tos dienos pagrindinį dėmesį skirkite einamiesiems darbams, materialaus pagrindo kūrimui.

Kovo 20 d. Saulė pereis iš jums opozicinio Žuvų į Avino ženklą. Tai - virsmo metas. Šiomis pirmosiomis trečios dekados dienomis reikėtų neskubėti, informaciją kruopščiau tikrinti, darbus rūpestingai planuoti. Juolab, kad kovo 20-21 d. Merkurijus viešės griaunamajame Žuvų ženklo laipsnyje.

Vėlesnės trečios dekados dienos pasižymės ypač dideliu aktyvumu bei energija. Imkitės pačių svarbiausiųjų jums darbų. Daug pavasarinės saulės spindulių jums kovą!

Svarstyklės

Jautrus, emocingas mėnuo. Jo dienomis, Selenai keliaujant jūsų ženklu, būsite linkę atvira širdimi priimti įvykius bei situacijas. Norėsis siekti tobulumo, tiek veikloje, tiek ir tarpusavio santykiuose.

Pirmosios kovo dienos, Mėnuliui viešint Dvynių ženkle ir palankių Marso ritmų įtakoje, tiktų informacijos paieškai, dalykinėms ir asmeninėms pažintims, darbo susitikimams.

Nuo kovo 4 dienos, Merkurijui, judančiam retrogradine kryptimi sugrįžus į Vandenio ženklą, kuriame jis viešės iki kovo 16 dienos, kai kurie realiau įvertins tolesnes karjeros augimo perspektyvas. Kai kas, susivokę esantys ne savo kėdėje, ryšis darbo ir veiklos permainoms.

Kovo 10, 11 ir 12 d., Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, puikus metas partnerystės kūrimui, draugystei ir meilei. Šiomis dienomis darbuose sektųsi tartis, ieškoti bendrų požiūrio taškų.
Ryžtingiems gyvenimo posūkiams, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, jums tiktų kovo 14, 15 ir 16 dienos.

Kovo 20 d., Saulei perėjus į jums opozicinį Avino ženklą, tempas gali kiek sulėtėti. Nors ir trokšdami greitų rezultatų šiomis dienomis savo žingsnius apgalvokite, savęs neskubinkite.

Kovo 31 dieną Marsas įžengs į Vandenio ženklą pradėdamas jums įdomių permainų metą.
Giedros nuotaikos bei daug gyvenimo džiaugsmo jums kovą!

Skorpionas

Kovas jums gilių apmąstymų, analizės mėnuo. Jo dienomis, Saulei keliaujant Žuvų ženklu, norėsis gilintis į reiškinių priežastis, įžvelgti kitų motyvacijas. Stiprės jūsų įžvalgos bei intuicija.

Mėnesio pradžia - stiprių energijų. Svarbioms gyvenimo permainoms jums palankios kovo 2-3 dienos. Kovo 4-12 dienomis, Juodajam Mėnuliui ir Chironui keliaujant tuo pačiu Avino ženklo laipsniu, būkite atidesni, neskubėkite priiminėti neparuoštus sprendimus.

Kovo 13-14 dienomis, jautrių Marso ritmų įtakoje ir Mėnuliui viešint jūsų ženkle, galite būti jautresni nei įprastai. Šiomis dienomis įveikite liūdnesnes mintis, stiprinkite draugystės ir meilės ryšius.

Kovo 16 dieną į Žuvų ženklą sugrįžus Merkurijui, ypač palankus metas jautriam pasirūpinimui mažaisiais bei vyresnio amžiaus artimaisiais, šiomis dienomis ir jūsų žodžiai pasižymės harmoninga įkvepiančia galia.

Kovo 20 d. – virsmo metas, - Saulė pradės kelionę Avino ženklu. Šios trečios dekados dienos palankios buities tvarkymo, statybų-remonto darbams, namų pertvarkai. Sėkmės bei puikių įžvalgų jums kovą!

Šaulys

Naujų planų bei karjeros pokyčių mėnuo. Jau mėnesio pradžia, Marso ritmų įtakoje, palanki naujų planų kūrimui, tolesnės strategijos numatymui. Kovo 2, 3, 4, 5 ir 6 dienos tiktų ieškantiems darbų, dalykinėms pažintims, darbo pokalbiams.

Antroji dekada ganėtinai permaininga. Ir tai, kas atrodė pastovu, gali kisti. Kovo 13, 14 ir 15 dienomis, sudėtingesnių Marso ritmų įtakoje, susilaikykite nuo kritikos, bendraudami stiprinkite partnerystę, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius, stiprinkite imunitetą.

Kovo 16 d., Mėnuliui viešint jūsų ženkle ir palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, puikus metas draugystei ir meilei. Vėlesnės dienos tiktų šeimos ryšių stiprinimui, palankios kūrybai, profesiniam tobulėjimui.

Nuo kovo 20 dienos, Saulei pradėjus kelionę Avino ženklu, jos Chirono ir Lilit artimų pozicijų įtakoje, metas pasižymės noru priiminėti greitus ir rizikingus sprendimus, kovingumu.

Trečiąją dekadą jums pravers išmintingas požiūris, tinkamas savalaikių situacijų įvertinimas. Turiningo bei sėkmingo jums kovo!

Ožiaragis

Kovas jums - aktyvus ir energingas mėnuo. Jo dienomis galite atrasti tinkamiausias išeitis bei sprendimus, dienos ypač svarbios ir siekiantiems karjeros. Tai laikotarpis mąstantiems apie ženklesnius darbo pokyčius, ypač tiems, kas bus pajutę karjeros pasiektas lubas.

Svarbiems darbo ir gyvenimo pokyčiams ypač tinkamos jums būtų kovo 2 ir 3 dienos, Marsui viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Kovo 4, 5, 6 dienomis, palankių Merkurijaus ritmų įtakoje, kai kuriems gali pagaliau atsiverti ir tos durys, į kurias ilgą laiką beldėtės.

Marsui keliaujant griaunamuoju jūsų ženklo laipsniu, kovo 13, 14 ir 15 dienomis, planai ir situacijos gali kisti, komandiruočių ir kelionių geriau neplanuoti.

Kovo 16-17 d., palankių Merkurijaus ritmų dienomis, būkite atviri naujiems pasiūlymams bei galimybėms. Beje, kovo 17 ir 18 d., Mėnuliui viešint jūsų ženkle, dienos romantiškos, puikios draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui.

Kovo 20 d., Saulei įžengus į Avino ženklą, kuriame vieši ir Juodasis Mėnulis, kai kurie jūsų sprendimai gali sutikti ir tam tikrą pasipriešinimą. Tad trečiąją dekadą, kaip šachmatų partijoje svarbu būtų numatyti visą eilę tolesnių ėjimų į priekį.

Pasistenkite užbaigti svarbiausius darbus iki kovo 31 d., kol dar Marsas vieši jūsų ženkle.
Sėkmingų sprendimų bei giedros nuotaikos jums kovą!

Vandenis

Įdomių likimo posūkių mėnuo. Jo dienomis kai kurie bus linkę priimti svarbius, gyvenimą keičiančius sprendimus. Kovo 4 dieną sugrįžus iš Žuvų į jūsų ženklą Merkurijui, iki kovo 16 dienos, kai kurie įsitikinsite, kad gera nauja – tai gali būti ir primiršta sena.

Tam ypač palankios ir kovo 5 ir 6 dienos, Merkurijui judant karališkuoju jūsų ženklo laipsniu. Kovo 10 d., Merkurijui pereinant iš retrogradinės į direkcinę kryptį, gali kilti ypač įdomių minčių bei šaunių idėjų. Atkreipkite dėmesį į jas, imkitės jas realizuoti išsyk.

Kovo 14, 15 ir 16, Merkurijui viešint jūsų ženklo karališkajame laipsnyje, dienos palankios svarbių žinių paieškai, profesiniam tobulėjimui.

Kovo 19, 20 ir 21 dienomis, Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, stiprės emocijos ir jausmai. Tai dienos, kai galimos ir netikėtos pažintys, - stebėkite palankumo ženklus.

Šiomis dienomis auginantys mažuosius skirkite jiems kuo daugiau savo jautraus dėmesio. Kovo 23 dieną į jūsų ženklą įžengs Saturnas. Norėsis skirti laiko dvasinėms įžvalgoms, atrasti santarvę su savimi, savo praeitimi ir aplinkiniais.

Kovo 31 d. Marsas įžengs į jūsų ženklą, tuo žymėdamas ypač aktyvaus jūsų laikotarpio pradžią. Daug širdžių šilumos jums kovą!

Žuvys

Kovas jums – žvaigždžių palankumo mėnuo. Tiesa, palankumą kursite patys, pasinaudodami atsivėrusiomis galimybėmis. Šaunu būtų prisiminti Alberto Einšteino išmintį, kad gyvenimą galime nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga.

Dienos iki gimtadienio gali patikrinti situacijų stabilumą, jūsų ketinimų tvirtumą. Iki kovo 4 dienos, kol Merkurijus vieši jūsų ženkle, metas tinkamas informacijos, svarbių žinių paieškai.

Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje, kovo 4, 5 ir 6, – jums palankios dalykinėms pažintims, deryboms.

Kovo 8, 9, 10 dienos, Mėnulio pilnaties ritmų įtakoje, gali išryškinti abejones, vidines baimes. Įveikite tai šviesiomis mintimis. Šios dienos labiau tiktų kūrybai, meninei saviraiškai.

Antros dekados pradžia - jūsų darbų pateikimui bei projektų pristatymui. Kovo 13, 14 ir 15 dienomis būtinas atsargumas buityje. Šias dienas skirkite asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.

Kovo 16 dieną į jūsų ženklą sugrįžus Merkurijui, ypatingas laikas darbo pokalbiams, požiūrių derinimui. Šios dienos svarbios norintiems kurti harmoningus partnerystės, draugystės ryšius, stiprinti tarpusavio santykius šeimoje.

Saulei įžengus į jūsų ženklą, iki kovo 20 dienos, - laikas norintiems permainų, palankus nusprendusiems keisti gyvenamą vietą. Šiomis kovo dienomis lengviau atskleisite savo kūrybinius, meninius sugebėjimus.

Kovo 20 d. Saulei iškeliavus iš jūsų ženklo, prasidės jums ramesnis, stabilesnis laikotarpis.
Šviesių minčių bei daug gyvenimo džiaugsmo jums kovą linki astrologė Lolita Žukienė!