„Mes nuolat stebime internetinius skelbimus, 2022 metų vasario mėnesį inspekcijos pareigūnai aptiko du marijampoliečius skelbimų portale patalpinusius skelbimus apie laukinių gyvūnų iškamšas. Tikrinant informaciją buvo nustatyta, kad internetiniame skelbimų portale vienas asmuo pardavinėjo vilko iškamšą, neturint jo teisėto įsigijimo dokumentų ir komercinio naudojimo sertifikato“, – sako Marijampolės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas Juozas Lenkutis.

Kaip nurodo aplinkosaugininkas, pilkasis vilkas yra įtrauktas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą A priedą, todėl tokiu gyvūnu, jo dalimis ir gaminiais iš jų, draudžiama prekiauti neturint Reglamente (EB) 865/2006 48 straipsnyje nurodytų komercinio naudojimo sertifikatų.

Kitas asmuo internetiniame skelbimų portale pardavinėjo 12 laukinių gyvūnų iškamšų: Juodojo šeško (Mustela putorius) iškamšą, dvi Keršulio (Columba palumbus) iškamšas, vieną Nendrinės vištelės (Gallinula chloropus) iškamšą, Lėlio (Caprimulgus europaeus) iškamšą, Tikučio (Tringa glareola ) iškamšą, trijų Žvyrių (Lagopus lagopus scoticus et hibericus) iškamšas, Miškinės kiaunės (Martes martes) iškamšą, Kanadinės audinės (Neovison vison), Paprastosios voverės (Sciurus vulgaris) iškamšą ir dvi Stirnos (Capreolus capreolus) patino kaukoles su ragais, neturint jų teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų.

Už prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimus kiekvienam asmeniui gresia bauda nuo 30 iki 300 eurų. Taip pat ir laukinių gyvūnų dalių ir gaminių iš jų konfiskacija.

Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklėse įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų ir negyvų Lietuvos Respublikos ar kitų šalių faunai priskiriamų laukinių gyvūnų, lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų pirkimą, pardavimą, supirkimą, nuomą, mainus, siūlymą parduoti arba kitą veiksmą, kurį galima
prilyginti išvardintiems veiksmams, įskaitant reklamavimą arba skelbimą parduoti skatinantį veiksmą ir kvietimą tartis yra draudžiama, kai:

  • prekiaujama į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą įtrauktų rūšių egzemplioriais neturint Reglamente (EB) 865/2006 48 straipsnyje nurodytų komercinio naudojimo sertifikatų;
  • prekiaujama laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų (jeigu jie reikalingi).


Primename, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite pranešti AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995 arba 112.