Aplinkosaugininkams atvykus į pranešime nurodytą vietą nustatyta, kad vikšriniu traktoriumi su buldozeriu vykdomi žemės stumdymo darbai. Įvertinus situacija paaiškėjo, kad dalis darbų vykdoma neteisėtai miško žemėje.

„Darbus nedelsiant sustabdėme, nes buldozeriu neteisėtai buvo naikinama miško paklotė, siekiant išlyginti reljefą prie ežero pakrantės. Atliekant tyrimą taip pat paaiškėjo, kad medžiai buvo kertami neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo, todėl šie medžiai nukirsti neteisėtai padarant žalą gamtai“, – teigia Panevėžio miškų kontrolės skyriaus vedėjas Albertas Mikašauskas.

Atlikus tyrimą, buvo išaiškinta, kad neteisėtai iškirsti – 86 juodalksniai, 97 baltalksniai, 5 beržai, 6 eglės, 4 pušys ir 2 klevai. Be to sunaikintas 5238 m2 miško paklotės plotas. Už šiuos pažeidimus sklypo savininkui skirta administracinė nuobauda pagal Administracinių nusižengimų kodekse numatytas 273 str. 2 d., 278 str. 1 d., 282 str. 2 d. atsakomybes. Taip pat pažeidėjas atlygino gamtai padarytą žalą – 19814,40 eurų.

„Panevėžio miškų kontrolės skyrius Aplinkos apsaugos departamente savo funkcijas pradėjo vykdyti nuo šių metų liepos 1 dienos ir nuo to laiko su pažeidimais Molėtų rajone tenka susidurti dažnai. Tačiau pastebime, kad nustačius pažeidimus, skiriant nuobaudas ir pateikiant ieškinius dėl gamtai padarytos žalos, asmenys dažniausiai viską sumoka geranoriškai, taip nutiko ir šiuo atveju“, – sako aplinkosaugininkas.

Pasak aplinkosaugininko, itin svarbu padėkoti pilietiškiems asmenims, skubiai pranešusiems apie galimai daromą pažeidimą. „Taip mes, aplinkosaugininkai, galėjome skubiai užkirsti kelią tolimesniam miško niokojimui“, – teigia A. Mikašauskas.

Dėl galimų pažeidimų ne miško žemėje tolimesnį tyrimą atlieka Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcija ir Nacionalinės žemės tarnybos Molėtų skyrius.

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad apie pastebėtus aplinkos apsaugos pažeidimus, kitus pastebėtus aplinkos apsaugos teršimo ar niokojimo atvejus galima pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba tiesiogiai Aplinkos apsaugos departamentui telefonu 8 (5) 2732995.