Katė, vardu Lucky, nušoko nuo savo šeimininkės rankų ir nubėgo ,,Oxford Circus‘‘ kryptimi.

Katės savininkė – Lucy Duff – iš Klaphamo, pietų Londono, buvo begrįžtanti iš vizito pas savo mamą.

27 m. moteris katę rado paliktą Leičesteryje prieš 7 m. ir ją priglaudė.

Lucy pasakoja, kad katė greičiausiai supanikavo dėl aplinkinio triukšmo ir todėl išsiveržė iš jos rankų. ,,Visi baksnojo pirštais ir juokėsi, kad po Londono metro bėgioja katė.‘‘

Moteris apie pabėgusią katę pranešė ,,Transport for London‘‘ tarnybai (TfL), o pati grįžta į stotį kiekvieną vakarą patikrinti, ar katė neatsirado.

Ji siūlo 1000 svarų atlygį tam, kas suras jos katę gyvą.

Lucy tvirtina: ,,Ji man labai brangi. Man plyšta širdis, bet stengiuosi likti viltinga. Aš vis tikiuosi, kad rasiu ją sode kai kas vakarą grįžtu po darbo namo.‘‘