„Vandens suvartojimą analitikai visame pasaulyje sieja su ekonomine gyventojų padėtimi. Augantis šalto geriamojo vandens suvartojimo kiekis leidžia daryti prielaidą, kad šalies gyventojų pragyvenimo lygis auga. Tiesa, ekonomiškai pajėgiausių šalių gyventojai vis dar suvartoja 2-3 kartus daugiau vandens“, - teigia Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Bronius Miežutavičius.

Pernai metais vienas šalies gyventojas per parą vidutiniškai suvartojo 65,7 litrus centralizuotai tiekiamo šalto geriamojo vandens. Tai 4 proc. daugiau nei 2013 metais, kai paros vartojimas siekė 63,2 litro vandens.

Iš viso pernai metais šalies vandentvarkos įmonės privatiems vartotojams ir įmonėms patiekė beveik 122 miln. kub. metrų vandens. 2013 metais šis rodiklis siekė 120 miln. kub. metrų vandens.

Tuo tarpu, išvalytų nuotekų kiekis sumažėjo 5 proc. Pernai metais šalies vandentvarkos įmonės išvalė beveik 148 miln. kub. metrų nuotekų, o 2013 metais šis rodiklis siekė 156 miln. kub. metrų.

„Idealiu atveju išvalymui surenkamų nuotekų kiekis turėtų būti artimas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Šio skaičiaus mažėjimas reiškia, kad investicijos atstatant nuotekų tinklus pradeda duoti rezultatus. Tai tiesioginis įrodymas, kad palaipsnui mažėja gruntinio vandens infiltracija į savitakinius nuotekų surinkimo tinklus. Išvalomų nuotekų mažėjimas taip pat reiškia, kad pagerėjo geriamojo vandens apskaita ir atsiskaitymas daugiabučiuose gyvenamuose namuose“, – komentuoja B. Miežutavičius.