Šią parodą pristatanti Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri ir prižiūri efektyvų projektų įgyvendinimą, nuo 2007-2013 m. programos įgyvendinimo pradžios iš viso pasirašė daugiau kaip 400 sutarčių, kurių vertė - daugiau kaip 3,4 milijardo litų.

Dauguma projektų iš esmės pagerino įvairių Lietuvos vietovių aplinkos vaizdą ir sveikatingumą. Miestų, miestelių aplinka tapo švaresnė.
Kastytis Tuminas

Naudojantis Europos Sąjungos struktūrine parama Lietuvoje įgyvendinta daug vandenvalos projektų: pastatytos arba rekonstruotos 47 nuotekų valyklos, 23 vandens gerinimo įrenginiai, nutiesta bei rekonstruota daugiau kaip 1700 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Taip pat sukurta nauja pažangi atliekų tvarkymo sistema: uždaryti šimtai sąvartynų, sukurta 10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų, įrengta 11 regioninių sąvartynų, užtikrinančių, kad atliekos neterš aplinkos ir nekenks gyventojų sveikatai. Lietuvos gyventojai naudą pajuto ir įgyvendinus saugomų teritorijų, taip pat praeityje užterštų teritorijų, vandens telkinių gerinimo darbus, Baltijos pajūrio juostos tvarkymo ir kitus projektus.

Lėšos padėjo išvalyti aplinką, pagerino sanitarines sąlygas

Renovuotas hidroįrenginys Platelių ežere
Foto: APVA nuotr.

„Dauguma projektų iš esmės pagerino įvairių Lietuvos vietovių aplinkos vaizdą ir sveikatingumą. Miestų, miestelių aplinka tapo švaresnė. Vietoj nelegalių šiukšlynų ar pavojingomis atliekamos užterštų teritorijų atstatyta natūrali gamtos aplinka, išvalyti įvairiomis pramoninėmis ir organinėmis sąnašomis užteršti vandens telkiniai, tūkstančiams Lietuvos gyventojų atsirado galimybė prisijungti ir naudotis centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemomis. Prie paklotų tinklų jau prisijungė arba iki programos pabaigos dar prisijungs per 60 tūkstančių šalies gyventojų. Pasiekti rezultatai rodo, kad Europos Sąjungos parama virsta labai konkrečia nauda Lietuvos žmonėms“, – sako Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius (APVA) Kastytis Tuminas.

Pasak APVA direktoriaus, įgyvendintų aplinkotvarkos projektų fotografijos parodoje „Technologijos gamtai“ šalies gyventojai galės akivaizdžiai pamatyti, kas sukurta ir padaryta naudojantis Europos Sąjungos struktūrine parama.

„Parodoje mes stengiamės pristatyti įvairiose srityse įgyvendintus projektus ir jų fotografijas, parodyti žmonėms, kokia įgyvendintų šiuolaikinių aplinkos tvarkymo sprendimų nauda“, – sakė K. Tuminas.

Projektai įgyvendinti 16 Lietuvos vietovių

APVA mobilioji paroda aplankys 5 savivaldybes.

Pirmoji mobiliosios APVA parodos stotelė – Žemaitija. Paroda eksponuota Telšių bei Šiaulių miestuose.

Telšiuose, pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama, išvalytas Masčio ežeras, sutvarkytos jo pakrantės.

Vilniaus vandens valymo įrenginiai
Foto: Audriaus Tuleikio nuotr.

Šiaulių gyventojai, apsilankę parodoje, fotografijose pamatys savo krašte įgyvendintą bei įvairiais apdovanojimais įvertintą nuotekų valymo įrenginių statybų projektą Aukštrakiuose.

Parodos lankytojai atpažino ir daugiau Žemaitijos vietų: atnaujintus ir sutvarkytus Kartenos bei Pašatrijos piliakalnius, Platelių ežerą, kuriame už ES lėšas buvo atnaujintas hidroįrenginys.

Iš Žemaitijos mobilioji paroda keliaus į Ukmergę, Alytų bei Trakus. Eksponuojamoje parodoje galima išvysti, kaip pasikeitė aplinka Alytaus ir Ukmergės rajonuose uždarius senus sąvartynus, įrengus naujas atliekų tvarkymo aikštele, kokios modernios geriamojo vandens ir nuotekų dumblo valymo technologijos įdiegtos Trakų rajone, o taip pat ir Kernavėje bei Širvintose.

Fotografijose užfiksuota 16 Lietuvos vietovių, kuriose buvo įgyvendinti skirtingi aplinkosaugos projektai – tarp jų ir Juozapinės draustinio bei Vilniuje esančio Karoliniškių draustinio sutvarkymas, Marijampolės, Druskininkų, Vilniaus, Klaipėdos vandenvalos įmonių modernizavimas.