Šį penktadienį pajūryje prasideda „Žaliųjų europiečių atostogų“ šešių dienų renginių maratonas. Jau penktus metus rengiamo projekto tikslas – atkreipti gyventojų dėmesį į aplinkos tausojimo svarbą.

Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas supažindinimui su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, jų naudojimo galimybėmis bei perspektyvomis mūsų šalyje. Edukaciniai užsiėmimai, konkursai, „Žalioji laboratorija“, vaidinimai, koncertai ir kiti nemokami renginiai vyks Palangoje rugpjūčio 10-13 dienomis ir Klaipėdoje rugpjūčio 14-15 dienomis nuo 18 iki 22 val.

Projekto iniciatoriai ir organizatoriai – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Europos Parlamento informacijos biuras ir LR užsienio reikalų ministerija

„Žaliosios europiečių atostogos“ jau tampa svarbia ekologinio sąmoningumo formavimo tradicija mūsų šalyje, - sako Giedrius Sudikas, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Spaudos ir informacijos skyriaus vadovas. - Šiais metais pajūrio gyventojus ir poilsiautojus kviesime susipažinti su atsinaujinančių energijos šaltinių teikiamomis galimybėmis, atliekų rūšiavimo privalumais, teiksime patarimus, kaip išsirinkti ekologiškus produktus.“ Pasak Giedriaus Sudiko, „Žaliosios europiečių atostogos“ ypatingą dėmesį skiria vaikams, jaunimui ir šeimoms, nes siekiama ugdyti aplinką tausojančią kartą.

Renginiai prasideda penktadienį, rugpjūčio 10 dieną, 18 val. Palangos miesto centrinėje aikštėje. Čia dviem dienoms įsikurs „Žalioji laboratorija“, kurioje jaunieji išradėjai demonstruos chemijos ir fizikos eksperimentus, gyvai iliustruojančius gamtoje vykstančius pokyčius, susijusius su klimato kaita, bus įrengti stendai, kurie padės suprasti, kaip gali būti panaudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai. Čia bus demonstruojama ir buitinė kogeneracinė elektrinė, gaminanti autonominę elektros energiją. Taip pat poilsiautojai galės išbandyti elektrinius dviračius, vyks kūrybinės dirbtuvės vaikams, Šiaurės ministrų tarybos Lietuvoje rengiamas konkursas „Mūšis dėl žemės”, Lietuvos jūrų muziejaus edukacinė paskaita apie ekologiškas jūrinio transporto ir ryšio priemonės.

Rugpjūčio 12 - 13 dienomis projekto renginiai ir „Žalioji laboratorija“ persikels į šalia Palangos esantį pramogų kompleksą „HBH Juozo alus“, o rugpjūčio 14 -15 dienomis - į Klaipėdos Teatro aikštę. Čia taip pat vyks konkursai, kūrybinės dirbtuvės, žiūrovai ne tik pamatys spektaklį, pastatytą pagal lietuvių rašytojo J. Lauciaus pasaką, bet ir galės pabendrauti su pačiu autoriumi, bus rodomos Klaipėdos Pilies teatro paruoštos improvizacijos, koncertuos Egidijus Sipavičius, grupės „Pikaso“, „Čilinam“, „Old City Band“.

Ką sužinos renginio dalyviai?

Lietuvoje yra daugiau nei 800 sąvartynų, iš jų apie 300 dar eksploatuojami. Į sąvartynus kasmet išvežama maždaug 3 mln. tonų įvairių atliekų, beveik pusė jų – nerūšiuotos komunalinės atliekos. Atliekų kiekis sąvartynuose grėsmingai didėja. Todėl labai svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro – namuose. Tai labai paprasta, tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius. O svarbiausia, kad rūšiuotų atliekų išvežimas nieko nekainuoja, tereikia išrūšiuotas atliekas sumesti į atitinkamus konteinerius.

Lietuvoje daugėja įmonių, savo gamybiniame procese naudojančių antrines žaliavas. Svarbu suvokti, kad kuo daugiau mes surinksime antrinių žaliavų ir pirksime iš jų pagamintos produkcijos, tuo labiau didės ir pasiūla. Pasisekimo raktas yra paklausa. Mes turime pasinaudoti savo pasirinkimo teise. Didėjant paklausai, pramonė bus priversta didinti gamybą.

Atliekų rūšiavimo nauda:

Išsaugoma sveika aplinka, vis mažiau patenkant atliekoms į sąvartynus, prailginant jų eksploatacijos laiką

Sukaupiama antrinių žaliavų kaip alternatyvą žaliavų ir energijos šaltiniui
Sutaupoma gamtos išteklių ir energijos

Sumažinama vandens ir oro tarša bei pristabdomas miškų kirtimas

Sumažinama atliekų tvarkymo išlaidos

Atsinaujinančios energijos nauda

Energija reikalinga įvairiems poreikiams tenkinti: maisto gamybai, patalpų šildymui, važinėti transporto priemonėmis... Ir tai tik keletas pavyzdžių. Visame pasaulyje energijos poreikis vis didėja, tradiciniai energijos ištekliai senka, o jos gavimo būdai kenkia aplinkai.

Energijos šaltiniai paprastai skirstomi į tradicinius (neatsinaujinančius) ir atsinaujinančius. Dabartinė civilizacija daugiausia naudoja neatsinaujinančius energijos šaltinius, kitaip vadinamus iškastiniu kuru (akmens anglį, naftą, gamtines dujas). Per paskutinius šimtmečius energijos gamybai ir transportui naudojant didžiulius iškastinio kuro kiekius, šie ištekliai sparčiai senka. Be to, deginant iškastinį kurą, į aplinką patenka įvairūs teršalai, tame tarpe ir CO2, kurio koncentracijos didėjimas atmosferoje skatina klimato kaitą.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos procesai. Tai saulės, vėjo, geoterminė, vandens, biomasės energija. Šių išteklių naudojimas energijos gamybai yra palankus aplinkai ir prisideda prie klimato kaitos stabilizavimo.

Siekiant įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus dėl atmosferos taršos sumažinimo ir klimato kaitos stabilizavimo, pagrindinis Europos Sąjungos uždavinys yra padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir pasiekti, kad 2010 metais bendrame energetiniame balanse jis sudarytų 12%.
Lietuva iki 2010 m. yra įsipareigojusi padidinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių iki 7% bendro suvartojamo elektros energijos kiekio. 2008 m. pabaigoje
ši dalis siekė apie 4,7%.

Nepaisant to, jog atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo energijos gamybai technologijos vis dar yra brangesnės už tradicinius energijos gamybos būdus, šių išteklių naudojimas sparčiai didėja. Pasaulio šalių vyriausybės kuria ir įgyvendina įvairius mechanizmus, skatinančius naujų technologijų kūrėjus, gamintojus ir investuotojus įsitraukti į atsinaujinančios energetikos rinką.

Biomasės energija

Biomasė – tai fotosintezės būdu augaluose sukaupta  saulės energija. Kasmet augalų stiebuose, šakose ir lapuose  sukaupiamas energijos kiekis keletą kartų viršija pasaulio energijos poreikius. Biomasė, kaip energijos šaltinis, naudojama kietojo kuro ir biodujų pavidalu. Pagrindinius kietosios biomasės išteklius sudaro malkos, medienos atliekos (kirtimų atliekos, medienos pramonės įmonių atliekos, statybų atliekos ir kt.), žemės ūkio atliekos (šiaudai) ir energetiniai želdiniai. Kietasis biokuras naudojamas tiesiogiai arba perdirbtame pavidale (briketai, granulės, dulkės). Žemės ūkio ir maisto atliekas, mėšlą galima paversti biodujomis, kurios gali būti naudojamos šilumai
ir elektrai gaminti.

Didžiąją dalį šiuo metu iš biomasės pagaminamos energijos sudaro šiluma, gaunama deginant medieną. Yra dvi skirtingos šilumos gamybos sistemos: mažos galios šildymo sistemos, naudojančios malkas, granules, skiedras ir kt., ir centralizuoto šildymo sistemos, naudojančios verdančio sluoksnio ar ardyno tipo pakurų katilus, pritaikytus kūrenti durpes, skiedras, medienos atliekas, pjuvenas ir šiaudus.

Medienos kuro ištekliai gali būti papildyti, įveisiant specialių greitai augančių medžių ar krūmų (energetinių želdinių) plantacijas.

Iš biomasės gaminama ne tik šilumos ir elektros energija, bet ir biodegalai, kurių pagrindinės rūšys yra: bioetanolis, gaminamas iš cukraus (cukranendrių, cukrinių runkelių) ir krakmolo (bulvių, grūdų) turinčių žaliavų, ir biodyzelinas, gaminamas iš augalinio aliejaus (rapsų, linų, sojos, saulėgrąžų ir kt.) ir alkoholio (metanolio arba etanolio). Biodyzelinas gali būti naudojamas kaip degalai įprastuose dyzeliniuose varikliuose.

Biomasės energetikos privalumai:

- kuras pigesnis už iškastinį kurą;

- pastovi energijos gamyba; vietiniai biomasės kuro ištekliai gali pakeisti iškastinį kurą;

- biomasės kuro gamybai gali būti panaudojamos įvairios organinės kilmės atliekos.

Biomasės energetikos trūkumai:

- biomasės kuro paruošimas (auginimas, atliekų transportavimas, smulkinimas) reikalauja nemažai energijos;

- kai kurie biomasės ištekliai yra sezoniniai. Nors deginant biomasę, kaip ir iškastinį kurą, išsiskiria CO2, tačiau jis yra sugeriamas kitų augalų ir neprisideda prie bendro CO2 kiekio didėjimo atmosferoje.

Vėjo energija

Vėjas – tai oro masių judėjimas, kylantis dėl nevienodai  saulės spinduliavimo įšildyto žemės paviršiaus ir nešantis savyje didelį energijos kiekį. Vėjas yra atsinaujinantis energijos šaltinis, nes jis pūs tol, kol švies saulė.

Vėjo energija šimtmečius buvo naudojama grūdams malti vėjo malūnuose ir vandeniui pumpuoti. Šiandien vėjo energija daugiausia naudojama elektros energijos gamybai šiuolaikinėse vėjo jėgainėse. Šių jėgainių pagrindinės dalys yra: turbina; sparnai, paverčiantys vėjo kinetinę energiją į mechaninę energiją; turbinoje esantis generatorius, paverčiantis mechaninę energiją į elektros energiją; bokštas, ant kurio užkelta turbina.

Vėjo jėgainių yra įvairių rūšių ir dydžių. Jų aukštis gali siekti iki 100 m ir daugiau, o sparnų ilgis – iki 61,5 m. Skirtingos jėgainės pritaikytos skirtingiems vėjo greičiams, tačiau daugiau elektros energijos pagamina aukštesnės vėjo jėgainės, nes kuo aukščiau, tuo vėjo greitis yra didesnis ir pastovesnis. Norint pagaminti didesnį elektros energijos kiekį, vėjo jėgainės dažnai jungiamos į vėjo jėgainių parkus. Didžiausius vėjo jėgainių parkus (Altamont Pass, Tehachapi ir kt.)
pasaulyje sudaro tūkstančiai jėgainių.

Geriausios vietos vėjo parkų įrengimui yra kalvų viršūnės, lygumos, jūros pakrantės. Vis daugiau vėjo parkų įrengiama atvirose jūrose kelių dešimčių kilometrų atstumu nuo kranto, nes čia pučia stipriausi vėjai.

Vėjo energetikos privalumai:

- vėjo ištekliai yra neišsenkantys;

- vėjo jėgainės yra ekologiškos, gamina „švarią“ energiją, neišskirdamos į aplinką kenksmingų medžiagų;

- gaminamos vis efektyvesnės vėjo turbinos, o elektros energijos gamybos savikaina nuolat mažėja.

Pagrindinis vėjo energetikos trūkumas yra tai, jog vėjo energija yra nepastovi, priklausanti nuo vėjo greičio ir krypties svyravimų. Taip pat arti jėgainių gyvenantiems žmonėms neigiamą poveikį gali turėti jėgainių skleidžiamas triukšmas ir sparnų šešėlių mirgėjimas. Be to, jėgainių pastatymas ir prijungimas prie elektros tinklo yra brangus ir reikalauja didelių investicijų.

Vėjo energija naudojama daugiau nei 70 pasaulio šalių, daugiausia Vokietijoje, JAV ir Ispanijoje. 2008 m. įvairiose šalyse veikė daugiau nei 100 tūkstančių vėjo jėgainių (įrengta galia daugiau nei
94 GW), iš kurių apie 61% įrengta Europoje. Numatoma, kad iki 2010 m. pasaulyje vėjo jėgainių galia pasieks 160 GW.

2008 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 45 įvairių dydžių vėjo jėgainės (bendra galia apie 54 MW), gaminančios apie 1% visos šalyje suvartojamos elektros energijos. Lietuvoje yra nustatytos šešios zonos vėjo jėgainių statybai. Mokslininkų teigimu, perspektyviausios vietovės vėjo energetikos plėtrai Lietuvoje yra kelių dešimčių kilometrų pločio pajūrio ruože. Planuojama, jog iki 2010 m. Lietuvoje įrengtų vėjo jėgainių bendra galia sudarys 200 MW.

Saulės energija

Saulė yra pats galingiausias atsinaujinantis energijos šaltinis. Švari, neišsenkanti saulės energija pasiekia žemę milijardus metų ir pasieks ateityje. Teorinis metinis saulės energijos potencialas yra tūkstančius kartų didesnis už kitų rūšių energijos potencialą. Nepaisant šio didumo, saulės energijos potencialas energijos gamybai kol kas naudojamas mažiausiai.

Saulės energija naudojama šilumos ir elektros energijos gamybai. Šiluma, kurią išspinduliuoja saulė, gali būti naudojama vandens ir patalpų šildymui. Vandens šildymui reikalingi saulės kolektoriai, kurie absorbuoja ir nukreipia saulės šilumą į karšto vandens paruošimo sistemą. Patalpų šildymui taip pat naudojami saulės kolektoriai, tiekiantys karštą vandenį į šildymo sistemą.

Dažniausiai saulės kolektoriai įrengiami ant pastato stogo. Svarbi yra jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu (geriausia – pietūs), kolektoriaus plokštumos pasvirimo kampas ir kolektoriaus plotas.

Saulės šilumą patalpų šildymui galima naudoti ir pasyviai, pastatų sienose įrengiant stiklo elementus, sugeriančius saulės šilumą dienos metu ir išlaikančius ją per naktį.

Elektros energija iš saulės gaminama naudojant fotoelementus. Tai įrengimai, kurie šviečiant saulei ir net debesuotą dieną generuoja elektros energiją.

Saulės energetikos privalumai:

- nemokamas, palankus aplinkai ir neišsenkantis energijos šaltinis;

- naudinga vietovėse, neprijungtose prie elektros tinklo.

Pagrindiniai saulės energetikos trūkumai:

- ji yra nepastovi, nes priklauso nuo meteorologinių sąlygų ir paros laiko;

- technologijos yra brangios, jų efektyvumas mažas, todėl jos reikalauja daug ploto.

Saulės energija šilumos ir elektros gamybai daugiausia naudojama Vokietijoje, Japonijoje, Kinijoje ir JAV. Fotoelektra pasaulio elektros energijos rinkoje dėl brangių technologijų ir mažo jų efektyvumo kol kas užima menką dalį, tačiau prognozuojama, kad įdiegus vien tik jau žinomas inovacijas, padėtis ženkliai pasikeis ir fotoelektros dalis elektros energijos gamyboje bus kur kas didesnė.Lietuvoje sumontuotų vandens šildymo saulės kolektoriais sistemų suminis plotas sudaro daugiau nei 1000 m2. Skaičiavimai rodo, kad Lietuvoje naudojant pasyviąsias patalpų šildymo saulės energija sistemas, esant palankiai pastato padėčiai ir orientacijai, energijos sąnaudas šildymui galima sumažinti iki 20%. Šiuo metu vienintelė įmonė Lietuvoje, gaminanti fotoelektrinius modulius, projektuojanti bei įrengianti kombinuotas (hibridines) saulės ir vėjo mikroelektrines, yra UAB “Saulės energija”.

Bendroji Lietuvoje įrengtų fotoelektros bei kombinuotų saulės ir vėjo mikroelektrinių galia apie 50 kW (apie 300 skirtingose Lietuvos vietose įrengtų objektų).

Hidroenergija

Hidroenergija – tai vandens tėkmės mechaninė energija, kurią sudaro potencinė (vandens tūrio svoris ir hidrostatinis slėgis) ir kinetinė (tėkmės greičio slėgis) energijos. Tekančio vandens kinetinę energiją galima panaudoti tiesiogiai, tačiau ji yra menka, o įrengimai nenašūs (pvz., vandens ratas). Todėl dažniausiai panaudojama vandens tėkmės potencinė energija, kuri specialių įrenginių (turbinų) pagalba verčiama į elektros energiją. Hidroelektrinėse pagamintos elektros kiekis priklauso nuo hidrogalios, t.y. praeinančio per turbinas vandens debito ir jo kritimo aukščio bei nuo turbinos naudingumo koeficiento. Hidroelektrinės statomos ten, kur yra hidroenergijos išteklių, t.y. prie ežerų, upių, tvenkinių.

Hidroenergija yra svarbus energijos šaltinis daugelyje pasaulio šalių, ypač Kinijoje, Skandinavijoje, JAV.

Hidroenergetikos privalumai:

- vandens ištekliai yra nemokami;

- pigi elektros energijos gamyba;

- ekologiška energetika, neteršianti aplinkos ir neskatinanti klimato kaitos;

- užtikrinamas nepertraukiamas tam tikras elektros energijos gamybos kiekis;

- energijos tiekimo patikimumas.

Hidroenergetikos trūkumai:

- poveikis vandens ekosistemoms;

- hidroelektrinių statybai dažnai reikalingas papildomas žemės plotų užtvindymas, siekiant padidinti šaltinio hidrogalią;

- energijos gamybos priklausomybė nuo klimato (esant sausroms vandens kiekis
sumažėja).

Lietuvoje hidroenergetika skirstoma į mažąją ir didžiąją. Nemunas ir Neris – tai didžiosios, o visos kitos upės – mažosios hidroenergetikos šaltiniai.

Hidroelektrinės skirstomos į didelės (virš 10 MW) ir mažos galios (iki 10 MW). Nors ekonomiškai efektyvesnės ir energetiškai reikšmingesnės yra didelės HE, tačiau dėl reikalingų didelių investicijų, griežtų ekologinių reikalavimų, jų vystymo perspektyvos yra gana miglotos. Kauno hidroelektrinė (HE) – didžiausia elektrinė Lietuvoje, naudojanti elektros energijos gamybai atsinaujinančius išteklius. Jos pagaminama elektra sudaro daugiau nei pusę visos elektros energijos, gaminamos šalyje naudojant šiuos išteklius.

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE) – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. Ji energijos gamybos pertekliaus metu veikia siurblio režimu ir, naudodama perteklinę elektros energiją, pumpuoja vandenį iš žemutinio vandens telkinio (Kauno marių) į aukštutinį – dirbtinį rezervuarą, taip sukaupdama (akumuliuodama)  vandens  potencinę  energiją. Elektros  gamybos deficito metu  veikia kaip paprasta hidroelektrinė, t.y. leisdama vandenį iš viršutinio vandens telkinio į apatinį, gamina reikalingą elektros energiją.

2008 m. Lietuvoje veikė virš 80 mažųjų HE, tačiau yra likęs didelis mažosios hidroenergetikos išteklių potencialas, kurio įsisavinimas yra gana komplikuotas dėl aplinkosauginių kliūčių.

Geoterminė energija

Geoterminė (gr. geo – žemė, therme – šiluma) energija yra natūrali Žemės gelmių šiluma. Geoterminės energijos šaltinis yra Žemės gelmėse ir pastoviai atnaujinamas radioaktyviųjų elementų (urano, radžio, torio ir kt.) skilimo energija bei mantijos šiluma iš vidaus ir saulės energija iš viršaus. Didžiausi geoterminės energijos ištekliai yra giliai po žeme be matomų požymių žemės paviršiuje, tačiau kai kuriose Žemės vietose ši energija prasiveržia į paviršių ugnikalnių, geizerių ar karštųjų srovių pavidalu. Dėl technologinių apribojimų ne visur šie ištekliai gali būti panaudoti energijos gamybai.

Žemės energijos panaudojimas yra labai įvairus: ją galima paversti šiluma arba elektra, pritaikyti gydymo, poilsio ir sveikatos profilaktikos srityse, žemės ūkyje, pramonėje, kelių, lėktuvų nusileidimo takų sniego-ledo tirpinimui ir kt. Yra trys pagrindiniai geoterminės energijos panaudojimo būdai: tiesioginis naudojimas šildymo sistemose, elektros energijos gamyba ir
šilumos gamyba šilumos siurbliais.

Geoterminės energijos ištekliai gali būti klasifikuojami į žemos temperatūros (mažiau nei 90 °C), vidutinės temperatūros (90  °C–150 °C) ir aukštos temperatūros (daugiau nei 150 °C). Žemesnės temperatūros ištekliai dažniausiai naudojami šilumos, o aukštos temperatūros – elektros energijos gamybai. 2008 m. elektros energija, gaminama naudojant geoterminius išteklius, sudarė beveik 1% pasauliniame energijos balanse.

Geoterminės energetikos privalumai:

- ištekliai yra atsinaujinantys ir neišsenkantys;

- gaminant energiją neteršiama aplinka;

- generuojama pastovi galia.

Pagrindiniai geoterminės energetikos trūkumai yra tai, jog ne visose vietovėse šie ištekliai yra prieinami, reikalingos didelės investicijos į technologijas. Be to, šios energijos išgavimą apriboja nemažai techninių problemų, susijusių su jėgainių eksploatavimu.

Geoterminė energija naudojama daugiau nei 70 pasaulio šalių. Didžiausi geoterminės energijos naudotojai yra JAV, Italija, Meksika, Islandija ir kt.

Lietuvoje aukštu geoterminiu potencialu pasižymi jos vakarinė dalis. Geoterminiai ištekliai naudojami šildymo tikslams Klaipėdoje, kur pastatyta pirmoji pavyzdinė geoterminė jėgainė, eksploatuojama UAB „Geoterma“. Yra perspektyvų įrengti panašias jėgaines ir kitur, taip pat panaudoti geoterminę energiją daugeliui kitų praktinių tikslų – balneologijai, žemės ūkiui ir kt.