Solidžiame 288 puslapių albume sudėta daugiau kaip 300 unikalių gamtos fotografijų, kurių autoriai – žinomi gamtininkai Eugenijus Drobelis ir Vytautas Knyva, įkvepiančius tekstus parašė Eugenijus Drobelis. Albumas išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. Knygą bus galima rasti nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų centruose, taip pat bibliotekose.

Naują leidinį galime pavartyti ir virtualiai, pdf formatu - https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gamtosauginis-svietimas/leidiniai.

Kruopščiai atrinktų meninių fotografijų ir viso leidinio tikslas – ne tik supažindinti skaitytoją su Lietuvos laukinės gamtos vertybėmis, bet ir sukurti šiltą emocinį ryšį tarp gamtos objekto ir skaitytojo, taip paskatinant jį labiau domėtis, puoselėti ir saugoti mūsų krašto gamtą.

Pasak knygos pratarmės autorės, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baškytės, žmonija nepažįstamai pakeitė planetos gamtą, natūralų kraštovaizdį, daugybė rūšių išnyko, daugelis jų gali išnykti artimiausiu metu. Pasikeitė ir Lietuvos gamta... Norėdami išsaugoti rūšis, jų namus – natūralias ekosistemas, buveines, t. y. laukinę gamtą, pirmiausia turime pažinti, suvokti ryšius ekosistemose, buveinėse, įsisąmoninti rūšių, natūralių buveinių svarbą žmonijos egzistencijai Žemėje.

„Laukinė Lietuvos gamta“
Foto: VSTT nuotr.

Knygos autorius Eugenijus Drobelis pripažįsta, kad leidinys apie laukinę Lietuvos gamtą - didelis iššūkis. Ar mūsų krašte dar yra žmogaus nepaveiktos žemės lopinėlių? E. Drobelis rašo: „ Per daugelį šimtmečių patys ir svetimų paraginti sausinome šlapynes, grioviais rėminome laukinės gamtos lopinėlius, pelkėse kasėme durpes, kirtome girias... Ilgai nesuvokėme, kad besaikis vartojimas yra kelias į pražūtį, nuskurdinantis Žemės gamtinius išteklius, paverčiantis mūsų planetą netinkama buveine mums patiems ir kitoms gyvybės formoms. Lėtai grįžta pastangos išsaugoti savo krašto gamtą...“.

Autoriai tikisi, kad jų darbas kels pasididžiavimą mūsų krašto gamtos paveldu. Laukinė gamta vis dar dosni, nors ir daug iškentusi. Autoriai kviečia pabūti vienumoje su sodria vasaros žaluma ar stūgaujančia žiemos pūga, įkopti į smėlio kopas, pažvelgti į padūmavusias pelkes, pasivaikščioti ūksmingais girių takais, ošiančios Baltijos jūros, ramių ežerų ar sraunių upių pakrantėmis, susitikti su jose gyvenančiais gyvūnais, pasidžiaugti pievomis.

Lietuvoje saugomos teritorijos užima daugiau kaip 17 proc. šalies ploto. Svarbiausios gamtos vertybėms išsaugoti skirtos teritorijos – 3 gamtiniai rezervatai, 1 biosferos rezervatas, 5 nacionaliniai, 30 regioninių ir daugiau kaip 400 valstybinių draustinių. Juose branginami unikaliausi ir vertingiausi kraštovaizdžiai, buveinės, rečiausi ir būdingiausi gyvūnai, augalai ir grybai.
Šiame fotoalbume rasite gyvosios gamtos ir gamtovaizdžių fotografijas iš Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių gamtinių rezervatų, Žuvinto biosferos rezervato, Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionalinių parkų, daugelio regioninių parų ir kitų saugomų teritorijų. Kiekviena Lietuvos giria, pelkė ar pieva, upė ar ežeras – savaip reikšmingi. Jų visuma sukuria tą aplinką, kurioje mes gyvename ir kurią privalome išsaugoti.

Albumas „Laukinė Lietuvos gamta“ išleistas pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomą projektą „Saugomų vertybių pažinimas ir informacijos sklaida“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.