Net 12 VMS situacija yra artima hidrologinei sausrai. Neryje ties Vilniumi situacija, nors ir nežymiai, bet pagerėjusi. Pastarosiomis dienomis Neries upės vandens lygis yra pastovus ir laikosi apie žemiausią vasaros – rudens laikotarpio vandens lygių normą. Vandens debitas taip pat pakilo virš gamtosauginės normos ir yra 54,9 m³/s.

Nemune ties Kaunu bei Nemajūnais situacija taip pat gerėja – debitai yra didesni už gamtosauginius. Vis dėlto, kaip minėta, vis dar išlieka didelis VMS skaičius, kuriose lokaliai pasireiškia hidrologinė sausra. Didžiosios Lietuvos upės, maitinamos intakų, po truputį atgauna vandens atsargas, tačiau mažesnės upės vis dar kovoja su nusekimu.