Parnidžio, Vecekrugo, Mirusios kopos, Avino, Urbo, Karvaičių, Garnių kalnai, Bulvikio ragas, savo didingumu kvapą gniaužianti sengirė, smėlynuose plazdenančios smilgos, jūros ir marių pakrantės – tik dalis išskirtinių pusiasalio gamtos dovanų, kurias stebint galima prarasti laiko pojūtį.

Didelį įspūdį sukelia ir šio krašto gyvūnija, ypač didžiųjų kormoranų ir pilkųjų garnių kolonija, įsikūrusi šalia Juodkrantės. Gausūs gulbių ir ančių pulkai, žuvėdrų klyksmas džiugina širdį, kviečia čia dar ne kartą atvykti.

Tie, kas neturi galimybės to padaryti kiekvienais metais, tegul bent kartą susiruošia į kelionę. Įspūdžiai su kaupu atpirks ir laiką, ir išlaidas.