Raudami plačialapius švendrus, pjaudami balų pakraščiuose želiančius krūmus ir šalindami kitą augameniją padėsite apsaugoti nuo užžėlimo balinio vėžlio, raudonpilvės kūmutės, skiauterėtojo tritono ir kitų retų balų gyventojų namus, teigiama organizatorių pranešime spaudai.

Nykstančios buveinės – didžiausia grėsmė Jūsų kaimynystėje gyvenančių retų roplių ir varliagyvių išlikimui. Nors nykstančių buveinių atkūrimui gamtosaugininkai deda milžiniškas pastangas, jos bus bevaisės, jei vietinė bendruomenė neprisidės prie buveinių išsaugojimo. Tam, kad balos neužželtų, ypač pirmaisiais metais po sutvarkymo (kol balos dugne įsitvirtina ilgalaikė augalinė danga), labai svarbu pašalinti užžeinančius plačialapius švendrus (Typha latifolia), mat jie naujose ar atnaujintose balose, kur pašalinta nuolatinė augalinė danga, plinta itin agresyviai ir taip graso apželti visą balą.

Pakrantėse pernelyg intensyviai vešanti augalija taip pat kelia grėsmę vandens telkiniui – rudeniop augalijai irstant visos maisto medžiagos nuteka į vandens telkinį ir taip dar labiau paskatina jo užžėlimą. Intensyvesnė balų priežiūra reikalinga pirmuosius 5 metus po buveinės atkūrimo, nes per tą laiką spėja įsitvirtinti nuolatinė augalinė danga balos dugne ir švendrai taip lengvai nebegali „užkariauti“ balos. Tačiau nuganydami ar nušienaudami Jūsų kaimynystėje esančią balą, užtikrintumėte, išsaugotumėte retų roplių ir varliagyvių namus dar ilgesnį laiką.

Suomijoje buveinių tvarkymo stovyklos vykdomos keletą dešimtmečių. Suomijos herpetologų draugijos atstovai stovyklos dalyviams papasakos apie džiuginančius pokyčius, kuriuos jie stebi nuolat tvarkomose buveinėse. Estijoje buveinių tvarkymo stovyklas aktyviai kuruoja Estijos gamtos fondas, sukaupęs turtingą patirtį varliagyvių apsaugos srityje. Kaip keičiasi Estijos gamtininkų prižiūrimos buveinės, papasakos Estijos gamtos fondo atstovė. Tačiau patyrę svečiai iš šiaurės niekada netvarkė medvarlių buveinių – mat nei Estijoje, nei Suomijoje jos negyvena. Stovyklos metu jie taip pat pasiraitos rankoves ir kartu plušės siekdami išsaugoti lietuviškų medvarlių namus.

Tad kviečiame raitotis rankoves ir (kelnių klešnes) ir registruotis el. paštu dalia.b@glis.lt

Kvietimas į renginį
Foto: Organizatorių archyvas