2007 m. aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino Ančios ežero šiaurinės apyežerės gamtotvarkos planą. Ši vietovė atitinka gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus.

Teritorijoje esanti nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinė pagal plotą yra viena iš dešimties didžiausių Lietuvoje ir išlaikiusi neblogą struktūrą. Tačiau pelkėje nustojus ūkininkauti prasidėjo spartus užaugimas medžiais ir krūmais.

Norint išlaikyti tinkamą buveinės struktūrą, regioninio parko direkcijos iniciatyva buvo atlikti tvarkymo darbai, o šiuo metu vykdoma teritorijos priežiūra: šienaujama žolinė augmenija bei šalinamos medžių ir krūmų atžalos.

Tinkamai prižiūrint saugomas Europos Bendrijos svarbos buveines, sudaromos palankios sąlygos augti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų rūšims bei jų populiacijoms didėti.

Pievose prie Vernijo upelio, žemapelkėje bei nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių buveinėse vasarą gausiai pražysta nuostabūs orchidiniai augalai: raudonoji gegūnė, baltijinė gegūnė ir plačialapė gegūnė. Galima pamatyti ir pavienius gelsvosios gegūnės žiedynus. Prie pušyno gausiai pražysta pelkinis skiautalūpis.