Tiek turtingosios, tiek skurdžiosios valstybės susitarė imtis "veiksmingų ir skubių" priemonių, siekiant pažaboti gamtai daromą žalą ir užkirsti kelią pasaulio biologinės įvairovės, nuo kurios priklauso žmonijos išlikimas, mažėjimui.

Delegatai iš 193 šalies įsipareigojo iki 2020 metų siekti šių svarbiausių tikslų: sumažinti taršą, saugoti miškus ir koralinius rifus, išskirti sausumo ir vandens ekosistemų apsaugos teritorijas, taip pat tausojančiai naudoti žvejybos išteklius.

"Šiandien reikia švęsti", - sakė JT Aplinkos apsaugos programos vadovas Achimas Steineris šeštadienio rytą, kai sutartis buvo pasirašyta po beveik dvi savaites trukusių įtemptų derybų Japonijos centrinėje dalyje esančiame Nagojos mieste.

Delegatai ir žaliųjų organizacijos taip pat sakė, jog šis susitarimas, be kita ko, suteikė vilties, kad JT padės spręsti daug pasaulio aplinkosaugos problemų, ypač pernai nesėkmingai pasibaigus Kopenhagoje vykusioms deryboms dėl kovos su klimato pokyčiais.

Vienas iš svarbiausių šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų - jog 17 proc. pasaulio sausumos ir 10 proc. vandenynų ploto bus skirta biologinės įvairovės apsaugai. Šiuo metu saugomos teritorijos apima 13 proc. sausumos ir tik vieną procentą vandenynų.

Tačiau įtakinga žaliųjų organizacija "Greenpeace" pareiškė esanti nusivylusi naujai iškeltais uždaviniais, kurie, pasak delegatų, buvo sumažinti reikalaujant Kinijai ir kitoms besivystančioms šalims.

"Greenpeace" reikalavo, kad būtų saugoma 20 proc. pasaulio vandenynų, o galiausiai šių saugomų teritorijų tikimasi padidinti iki 40 procentų.

Įgyvendinant Nagojos sutartį iškils ir kitų kliūčių, o viena didžiausių - jog jos nepasirašė Jungtinės Valstijos, anksčiau kartu su keliomis kitomis šalimis dar neratifikavusios JT Biologinės įvairovės konvencijos (CBD).

Kai kurios žaliųjų organizacijos sako, kad naujasis 20 punktų planas nėra toks ambicingas, kokio tikėtasi, tačiau vis tiek sveikino jį kaip istorinį žingsnį link vieningos pasaulinės programos, turinčios padėti išspręsti biologinės įvairovės mažėjimo problemas ir atkreipti vyriausybių bei visuomenės dėmesį į šią sritį.