Liepą ir rugpjūtį Vilniaus nuotekų valyklos poveikio zonoje atlikti oro taršos tyrimai parodė, kad amoniako koncentracija ore, vėjui pučiant nuo dumblo saugojimo aikštelės gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų link, šalia esančiuose butuose, lopšelyje-darželyje "Žemuogėlė", Pilaitės vidurinėje mokykloje nustatytą normą viršijo net iki septynių kartų.

Nuo kaimynystėje veikiančių taršos židinių kenčia ir Kazokiškių gyventojai. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, nuo gegužės atlikęs šalia Kazokiškių sąvartyno (į kurį keliauja Vilniaus šiukšlės) esančios gyvenamosios aplinkos oro cheminių medžiagų, skleidžiančių kvapą, laboratorinius tyrimus, nustatė, kad amoniako koncentracija gyvenamosiose patalpose normą viršija iki trijų kartų.

Sveikatos apsaugos ministerija išreiškė susirūpinimą dėl gyvenamosiose patalpose ir vaikų ugdymo įstaigose skleidžiamos taršos ir žada imtis visų įmanomų priemonių, kad tokia tarša būtų sustabdyta.

"Akivaizdu, kad geranoriški perspėjimai ir kritika nepadarė reikiamo poveikio sąvartyno administratoriams, todėl atlikdami sistemingus oro taršos tyrimus ne tik taikysime administracines poveikio priemones, bet jas dar labiau griežtinsime. Įpareigojau atsakingus ministerijos pareigūnus artimiausiu metu parengti ir Vyriausybei bei Seimui pateikti įstatymų pataisas, griežtinančias atsakomybę už oro taršą", – ryžtą demonstravo Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys.

Apie nuotekų valyklos ir sąvartyno skleidžiamą taršą informuota Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos, išdavusios leidimus jų veiklai. Aplinkosaugininkams pavesta įvertinti, ar įmonės tinkamai laikosi nustatytų veiklos sąlygų. Tyrimų rezultatai bus pateikti ir savivaldybėms, kurios privalės imtis oro taršos mažinimo priemonių.