Sodų bendrijos pirmininkas Antanas Tamutis sako bijo pagalvoti, kas bus, kai konteinerius atveš ir sąskaitas iš tikro reikės apmokėti - atliekų tvarkytojai jį verčia būti sekliu ir paštininku. Vyriškis sako, sodininkai gauna ne atskiras sąskaitas, ŠRATC siunčia vieną bendrą - pirmininkui. Vyriškis dejuoja, kad sekliu ir paštininku būti ne jo jėgoms.

„Kas gali surasti visus sodų bendrijos narius, kurie savo sklype nesirodo po 5-10 metų, ir surankioti po kelis ar keliolika litų, kad apmokėtų už atliekas“ - pyksta pirmininkas. ŠRATC atkerta, anoks čia rūpestis, esą kaip susimokat už elektrą, vandenį, taip susimokėkit ir už atliekas. O be to siųsti vieną sąskaitą pigiau ir greičiau, negu kelias dešimtis.

Sodų bendrijos pirmininkas sako jau praradęs kantrybę. „Jeigu su atliekų tvarkytojais ir vežėjais nepavyks susitarti, mesiu tas savanoriškas sodų bendrijos pirmininko pareigas , išregistruosiu bendriją ir tegul jie žinosi su savo keistenybėm“, - pyko pagyvenęs vyriškis.

ŠRATC sako žinantis, kad pridaro klaidų. Specialistai tvirtina, kai taip nutinka dėl to, kad darbo sistema visiškai nauja, mat nieko panašaus į kuriamą atliekų tvarkymo sistemą nėra buvę, todėl ir mokytis nesą iš ko.