I SKYRIUS: BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Konkursas vyksta visoje Lietuvoje.
2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos gimnazijų moksleiviai (9-12 klasių).
3. Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
4. Konkurso organizatorius: UAB „DELFI“.

II SKYRIUS: KONKURSO OBJEKTAS

5. Konkurso objektas – nuotraukų koliažas darnaus vystymosi tema.
6. Moksleiviai kviečiami susipažinti su tekste pateikiama informacija ir sukurti nuotraukų koliažą. Kiekvienas, atsiuntęs koliažą, kviečiamas registruotis laimėti prizus.

III SKYRIUS: dalyvavimo konkurse TVARKA

7. Konkursas „Darnus vystymasis“ vyksta ir jame dalyvauti galima nuo 2022 06 20 iki 2022 07 10.
8. Konkurso dalyvis, norėdamas dalyvauti konkurse, turi pateikti šiuos duomenis:
kontaktinį telefono numerį,
elektroninio pašto adresą
gimimo datą
mokyklos pavadinimą

IV SKYRIUS: KONKURSO VERTINIMAS IR PRIZAI

9. Prizą laimėti galima pateikus koliažą iš nuotraukų, kurios atspindėtų darnaus vystymosi temą.
10. Konkurso laimėtojųs rinks komisija. Komisiją sudaro:
Daiva Juozaitytė, reklamos projektų vadovė, UAB „DELFI“,
Joana Balčiuvienė, rubrikos redaktorė, UAB „DELFI“,
Mantas Gudauskas, dizaino skyriaus vadovas, UAB „DELFI“.

Konkurso laimėtojai bus renkami vertinant koliažo atitikimą temai, idėjos išpildymą. Konkurse laimėtojais bus išrinkti ir apdovanoti 3 konkurso dalyviai. Paskatinamuosius prizus gaus dar 30 burtų keliu atrinktų dalyvių.

11. Prizų laimėtojai bus paskelbti 2022 07 13 portalo www.delfi.lt FB paskyroje.
12. Apdovanojami bus:
1(vienas) asmuo: 1-os vietos prizu – 100 (vieno šimto) Eur vertės išmaniuoju laikrodžiu
1(vienas) asmuo: 2-os vietos prizu – 50 (penkiasdešimties) Eur vertės išmaniuoju laikrodžiu
1 (vienas) asmuo: 3-ios vietos prizu – nuotraukų albumu
30 (trisdešimt) asmenų: paskatinamuoju prizu - gertuve.
13. Dėl prizų atsiėmimo UAB „DELFI“ susisieks su konkurso dalyviais jų nurodytais kontaktais.

V SKYRIUS: KITOS SĄLYGOS

14. Konkurso dalyviai įsipareigoja laikytis šių taisyklių.
15. Konkurso dalyvis supranta, kad anketoje minimų duomenų pateikimas, jų naudojimas ir viešas skelbimas konkurso metu yra būtina dalyvavimo konkurse sąlyga. Konkurso dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų publikuojami, viešai skelbiami ir kitaip naudojami dalyvavimo konkurse ir jo laimėtojų nustatymo tikslu. Konkurso dalyviai turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti ar sunaikinti. Dalyviui pareikalavus sunaikinti tvarkomus jo asmens duomenis, dalyvis praranda galimybę toliau dalyvauti konkurse.
16. Konkurso organizatorius ir užsakovas pasilieka teisę keisti konkurso taisykles iš anksto viešai apie tai portale DELFI informavus dalyvius.

Projektas finansuojamas iš ES lėšų.