„Per akciją tikrinome asmenis, plaukiojančius motorinėmis transporto priemonėmis, ir žvejus mėgėjus. Džiugina tai, kad visi laikėsi ir mėgėjų žvejybos taisyklių, ir aplinkosaugos sąlygų plaukiojant vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis reikalavimų“, – sako Ignalinos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnė Jurgita Petkevičiūtė.

Aplinkosaugininkai primena, kad, vadovaujantis aprašu, kur ir kada galima plaukioti, priklauso nuo savaeigės priemonės variklio galingumo.

Jei bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), plaukioti galima visą plaukiojimo sezoną didesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose.

Nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – didesniuose kaip 10 ha vandens telkiniuose. Kai bendras variklių galingumas 11 AG (9 kW)–20 AG (15 kW), plaukioti galima per visą plaukiojimo sezoną ne mažesniuose kaip 500 ha vandens telkiniuose. Taip pat nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos – ne mažesniuose kaip 100 ha vandens telkiniuose.

Tuo metu saugomose teritorijose plaukiojimo priemonėms su vidaus degimo varikliais galioja dar griežtesni reikalavimai, todėl, rengiantis pabūti gamtoje, pravartu dar kartą žvilgtelėti į Aplinkosaugos sąlygų plaukiojant vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis reikalavimus ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą.