„Netinkamos naudoti baterijos tampa atliekomis, kurias būtina rūšiuoti – jų negalima mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei baterijas, išmesime į komunalinių atliekų konteinerius, taip jos pateks į sąvartynus kartu su buitinėmis atliekomis, tada pradės irti ir skleisti sunkiuosius metalus, tokius kaip nikelis, kadmis, cinkas, švinas ir kt., kurių dauguma turi kancerogeninį poveikį.

Cheminiai elementai per dirvą pateks į augalus ir gruntinius vandenis, o iš čia į gyvūnų bei žmonių organizmus, o tai gali sukelti pavojingas ligas“, – sako Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.

Aplinkosaugininkai primena, kad senas nešiojamas baterijas ir akumuliatorius galima atiduoti tokių gaminių platinimo vietose.

„Nešiojamas baterijas ir akumuliatorius galima dėti į biuruose, švietimo įstaigose, organizacijose esančius baterijų surinkimo kibirėlius. Taip pat galima vežti į atliekų surinkimo aikšteles“, – primena P. Rutkauskas.

Pasak jo, automobiliams skirtas baterijas, akumuliatorius bei pramonines baterijas ir akumuliatorius galima priduoti tokias atliekas tvarkantiems atliekų tvarkytojams. Šios atliekos dažniausiai turi teigiamą rinkos vertę ir už jas sumokama atliekų turėtojui.

„Buityje susidarančias pavojingas atliekas būtina utilizuoti aplinkai nekenksmingu būdu, perdirbant tokias atliekas gaunamos antrinės žaliavos, kurios tausoja gamtos išteklius. Jos taip pat gali būti perdirbamos ir panaudojamos antrą kartą“, – sako Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.

Galvaniniai elementai yra dažnai kasdienėje buityje naudojamas energijos šaltinis. Elementai ir baterijos paprastai naudojami televizorių pulteliuose, laikrodžiuose, elektroniniuose vaikų žaisluose, radijo imtuvuose bei kituose prietaisuose. Šie cheminę energiją nuolatine elektros srove paverčiantys įrenginiai skiriasi savo forma, chemine sudėtimi ir talpa, o pasibaigus naudojimo laikui priskiriami pavojingų atliekų kategorijai.