Priežasčių, kokią teisę ši įmonė turi teritorijoje tvarkyti šiukšles, ieškoti ėmėsi Salininkų bendruomenė, išsiaiškinusi, kad sklypo, kuriame veiklą vykdo „Atliekų rūšiavimo centras“ paskirtis neatitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, be to, trūksta duomenų, kokiu pagrindu minėta įmonė naudojasi sklypu ir ant jo esančiais statiniais.

Tarp Salininkų bendruomenės narių ir šiukšlių perdirbimo įmonės įtampa tvyro jau kurį laiką. Dar 2017 metais portalas „Delfi“ gavo vietos gyventojų skundą. Skaitytojai piktinosi, kad adresu P. Žvirkos g. 8 įsikūrusi įmonė veiklą vykdo neteisėtai, o to pasekmes labiausiai jaučia šalia įsikūrę gyvenamųjų namų gyventojai, už tvoros esančioje žaidimų vaikų aikštelėje žaidžiantys vaikai ir netoliese esančio vaikų darželio ir mokyklos auklėtiniai.

Per du metus situacija nepagerėjo. Portalo „15min“ šių metų vasarį patalpintame straipsnyje rašoma, kad Salininkų gyventojai jau nuo vasaros skundžiasi, esą įmonė „Atliekų rūšiavimo centras“ nesilaiko reikalavimų. Portalo kalbinti gyventojai skundėsi negalintys atidaryti langų – juos vargina netylantis šiukšles smulkinančių mašinų triukšmas, sausuoju metu langai aptraukti statybinių atliekų keliamomis dulkėmis.

Tąkart įmonė į kaltinimus atsakė, neva skundus gyventojai teikia dėl egoistinių paskatų, stengiamasi įmonę apšmeižti.

Praėjusių metų spalį įmonė pateikė atliekų tvarkymo veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, tačiau ji Salininkų bendruomenei sukėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Sausio mėnesį bendruomenės pateiktuose siūlymuose ir pastabose akcentuojama, kad įmonė „Atliekų rūšiavimo centras“ apskritai neturi teisės vykdyti veiklos adresu P. Žvirkos g. 8, nes šio sklypo paskirtis neatitinka Vilniaus bendrajame plane numatytos.

Salininkuose įsikūręs šiukšlynas
Foto: Skaitytojo nuotr.

Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 metų, galiojančiame iki bus patvirtintas naujas bendrasis planas, teritorija, kurioje šiuo metu tvarkomos atliekos, priskirta vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosioms teritorijoms. Tuo tarpu žemės sklypo, kurioje įmonė „Atliekų rūšiavimo centras“ šiuo metu vykdo veiklą, paskirtis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Valstybei priklausančiame žemės sklype šiuo metu yra vienas administracinės paskirties pastatas, taip pat gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatai ir juos aptarnaujantys kiti inžineriniai statiniai. Praėjusiais metais Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kuriai patikėjimo teise priskirtas valdyti minėtas sklypas, teritorijoje atliko žemės naudojimo valstybinę kontrolę. Jos metu užfiksuota kad žemės sklype yra sandėliuojamos bei rūšiuojamos įvairios atliekos, specialia technika buvo vykdomi atliekų rūšiavimo darbai.

Galimas žemės sklypo naudojimo tvarkos pažeidėjas, įmonė „Atliekų rūšiavimo centras“, šių metų vasario mėnesį NŽT pateikė paaiškinimą dėl patikrinimo metu užfiksuotos veiklos ir kitus dokumentus. NŽT „Delfi“ informavo, kad šiuo metu pateikti dokumentai nagrinėjami, dėl tolesnių veiksmų bus priimtas sprendimas.

NŽT taip pat atsakė neturinti jokių dokumentų, nurodančių, kokiu pagrindu įmonė „Atliekų rūšiavimo centras“ vykdo veiklą P. Žvirkos g. 8 esančiame sklype. Pateiktais duomenimis, sklype esantys pastatai priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie, savo ruožtu, su NŽT yra sudarę sklypo nuomos sutartis, tačiau pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ žemės sklype nuosavybės teise valdomų statinių, pastatų (patalpų) neturi. Vadinasi, šis sklypas nėra išnuomotas ar perduotas kitaip valdyti minėtai įmonei.

Pati įmonė teigė, esą ji yra sudariusi žemės sklype esančių pastatų nuomos sutartis su jų savininkais, tačiau NŽT Vilniaus skyrius jokių duomenų apie tai, kad minėtame žemės sklype esančių statinių ir pastatų teisėti valdytojai būtu sudarę nuomos sutartis su UAB ,,Atliekų rūšiavimo centras“ neturi.

Šiuo metu NŽT aiškinasi visas aplinkybes dėl įmonės vykdomos veiklos teisėtumo.

„Delfi“ pamėgino susisiekti su „Atliekų rūšiavimo centru“. Pokalbio telefonu metu buvo sutarta klausimus pateikti raštu. Po jų pateikimo ir raginimo atsakyti, įmonės atstovai jokio komentaro taip ir nepateikė.