Po Alytaus padangų gaisro sutrikusi naudotų padangų surinkimo sistema jau daro akivaizdų poveikį gamtai – miškuose ir palaukėse vis dažniau galima pastebėti išmestas padangas.

Vilko botaniniame draustinyje, iš pietinio Vilko ežero galo ištekantis Vilkės upelis – Seiros upės intakas, tekantis per Kamorūnų šilą ir Vilkės golfo aikštyną. Nenorėjęs prisistatyti Kamorūnų kaimo gyventojas ketvirtadienį telefonu nurodė vietą, kurioje, jo teigimu, kažkas sumetė į upelį nemažą kiekį automobilių padangų. Ilgai klaidžioti neteko, nes jau nuo keliuko, vedančio nuo kaimo link pietrytinio Vilko ežero kranto, matosi dešimtys plūduriuojančių padangų.

Vilko ežeras ir jo apylinkės 1960 m. paskelbtos botaniniu draustiniu. Ten aptinkamos net 278 aukštesniųjų augalų rūšys, taip pat ir saugomos – mažoji vandens lelija, menturlapė ežerutė, pelkinė žilė bei kilnioji glindė.