„Planuojamų atrankinių sanitarinių kirtimų tikslas – pašalinti pavojingus medžius, pagerinti miškų sanitarinę būklę prie miškuose esančių lankomų ir saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų, pažintinių ir rekreacinių takų. Kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais siekiama tikslingai formuoti miškingą kraštovaizdį, vizualiai išryškinti estetiniu, gamtiniu ar kultūriniu požiūriu vertingą kraštovaizdį, jo elementus“, - sako Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistė Birutė Grybienė.

Kirtimų metu bus atverti ir išsaugoti Valstybės saugomi gamtos paminklai - Daugėlių parko ąžuolai. Kraštovaizdžio formavimo kirtimais 24,2 ha teritorijoje bus iškirsta 613 kub. m medienos.

Atrankiniais sanitariniais miško kirtimais iškertami pažeisti – nudžiūvę, kenkėjų užpulti medžiai, taip pat menkaverčiai lapuočiai medžiai, tokie kaip lazdynas, drebulė.

Atrankiniai sanitariniai kirtimai bus vykdomi 5,8 ha teritorijoje, planuojama iškirsti 25 kub. m likvidinės medienos.