Pagal UAB „Plungės vandenys“ turimą TIPK leidimą, yra numatyta, kad remontiniu laikotarpiu, kuris gali tęstis ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, leidžiami išleisti teršalų limitai yra padidinami. Išduoti leidimą konkrečiam laikotarpiui ar remonto darbams su didesniais laikinai leistinos koncentracijos (LLK) ir laikinai leistinos taršos (LLT) limitais leidžia Nuotekų tvarkymo reglamentas.

Prieš pradėdama vykdyti remonto darbus nuotekų valymo įrenginiuose (montuoti naujas membranas), įmonė apie tai raštu informavo Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (AAD).

Balandžio 18 d. aplinkosaugininkai paėmė pakartotinius nuotekų mėginius iš Plungės miesto valymo įrenginių nuotekų išleistuvo po valymo. Šiuo metu pakartotinio tyrimo rezultatai dar negauti. Aplinkos apsaugos specialistai nuolat stebi situaciją tiek Mažojoje Sruojoje, tiek Minijos upėje.

AAD pranešimą apie nuotekas Minijos upėje gavo balandžio 14 dieną (sekmadienį) 12 val. Tą pačią dieną būdraujantys pareigūnai kartu su Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Šiaulių analitinės kontrolės skyriaus specialistais nuvyko į minėtą vietą ir paėmė vandens mėginius po biologinio valymo.

Nuo balandžio 15 d. Telšių aplinkos apsaugos inspekcija atlieka neplaninį UAB ,,Plungės vandenys“ patikrinimą. Šiuo metu tyrimas dar nėra pasibaigęs.

Pasibaigus remonto darbams ir neplaniniam patikrinimui, bus įvertinta, ar vykdant remonto darbus nebuvo viršyti leistini išleisti teršalų rodikliai pagal TIPK leidimą. Jei pažeidimai bus nustatyti, AAD taikys atitinkamas administracines poveikio priemones.