Sausio pabaigoje EK išsiuntė Lietuvai pagrįstą nuomonę, kad Lietuva neužtikrino, jog visose daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų turinčiose aglomeracijose būtų įrengtos tinkamos miesto nuotekų surinkimo ir valymo sistemos, kaip to reikalaujama ES taisyklėse. Lietuva buvo įpareigota per du mėnesius ištaisyti padėtį.

EK atstovybės Lietuvoje teigimu, į EK nuomonę Lietuva atsakė penktadienį, o apie galimas EK sankcijas Lietuvai kalbėti dar anksti.

„EK sausio 25 d. pateikė Lietuvai pagrįstą nuomonę. Į ją Lietuvos institucijos atsakė kovo 22 d. Dabar EK išnagrinės Lietuvos atsakymą ir pateiktą informaciją, tad apie galimas sankcijas svarstyti dar per anksti“, - Eltai teigė A. Kazlauskaitė.

EK atstovybė Lietuvoje atsakymo turinio nekonkretizavo.

EK mano, kad 54-iose Lietuvos aglomeracijose yra pažeidžiamos kelios direktyvos nuostatos. Kaip kiek anksčiau pranešė EK atstovybė Lietuvoje, Lietuva taip pat turi nustatyti surinkimo sistemų, nuotekų išleidimo iš valymo įrenginių, pramoninių nuotekų ir etaloninių metodų, skirtų rezultatams stebėti ir vertinti, reikalavimus.

Miesto nuotekų valymo direktyva siekiama apsaugoti ES aplinką nuo neigiamo miesto nuotekų poveikio, pavyzdžiui, vandens prisotinimo maistinėmis medžiagomis. Maisto medžiagos skatina spartesnį dumblių augimą, kuris sutrikdo vandens organizmų pusiausvyrą ir blogina vandens kokybę. ES teisės aktuose taip pat nustatytos nuotekų surinkimo, valymo ir šalinimo taisyklės.

EK pažeidimo dėl netinkamo ES taisyklių, susijusių miesto nuotekų valymu, įgyvendinimu nagrinėjimo procedūrą prieš Lietuvą pradėjo 2017 m. vasario mėnesį, pateikusi oficialų pranešimą.