Į pranešime nurodytą vietą išvykę Panevėžio valdybos Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai įsitikino, kad ši informaciją – teisinga. Aiškinantis įvykio aplinkybes, nustatytas pažeidėjas, kuris vykdė eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ardymo veiklą, neturėdamas aplinkos ministro nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūros išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar Taršos leidimo, nesilaikydamas aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei tokiai ūkinei veiklai vykdyti nepritaikytose patalpose.

Minėtam asmeniui už neteisėtą ENTP ardymo veiklą skirta 150 eurų administracinė nuobauda ir įteiktas privalomasis nurodymas nedelsiant nutraukti ENTP ardymo veiklą bei visas šios neteisėtos veiklos metu susidariusias pavojingas bei nepavojingas atliekas perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams. Šis privalomasis nurodymas turi būti įvykdytas iki gegužės 5 d.