Reglamentuoja ne vienas įstatymas

Norintys pradėti statybas turi laikytis nustatytų reikalavimų. Nesvarbu, ar ketinama statyti nuosavą namą, ar komercinės paskirties pastatą, būtina susipažinti su teritorijos, kurioje stovės pastatas, paskirtimi, specialistams parengus statinio projektą, reikia kreiptis į savivaldybę statybos leidimo. O jei statybos planuojamos saugomoje teritorijoje, tuomet gauti leidimą bus dar sudėtingiau.

Priklausomai nuo to, kokios paskirties teritorijoje planuojamos statybos, galioja ir reikalavimai pastatų aukščiui, tūriui ir pan. Pavyzdžiui, ne visose vietose galimi gyvenamosios paskirties pastatai arba atvirkščiai, komerciniai, pramoninės paskirties.

Jeigu projektas vis dėlto atitinka visus reikalavimus ir fizinis ar juridinis asmuo gauna leidimus statyboms, jis turi pasirūpinti pagrindinių statybos sričių vadovais ir ir pateikti šią informaciją Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“.

Kaip informuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija (VTPSI), statytojui, nepriklausomai nuo to, ar jis fizinis, ar juridinis asmuo, taikomi vienodi reikalavimai: vienbučio gyvenamojo namo statybos atveju privaloma paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą ir statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Tiesa, ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų statybos ūkio būdu atveju statinio statybos techninė priežiūra neprivaloma.

Šis reikalavimas netaikomas tik atliekant statinio remontą ar statant nesudėtingą statinį. Taigi statytojo prievolė – ne tik pateikti informaciją, bet ir tai padaryti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Vykdant darbus rangos būdu, statybos darbų pradžia laikoma diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus, o statybos ūkio būdu atveju – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Informacija apie statybą ir jos dalyvius reikalinga VTPSI statinių statybos valstybinei priežiūrai planuoti ir vykdyti.

Statybos

Skiriamos tūkstantinės baudos

Už šių reikalavimų nepaisymą griežtai baudžiama. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas už privalomos informacijos apie statybą ir jos dalyvius nepateikimą arba pateikimą nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų numato baudą nuo 289 iki 868 eurų.

Pavyzdžiui, 2015 metais VTPSI yra paskaičiavusi, jog paskirta baudų daugiau kaip už 31 tūkst. eurų.

Be statybos metu padarytų pažeidimų, VTPSI tenka spręsti atvejus, kai gyventojai tvora užima valstybinę žemę ar apsitveria dalį miško.

Pažeidėjų laukia ne tik didelės baudos. Nelegalius statinius ar jų dalis reikia išvis nugriauti. Tačiau, nepaisant griežtos kontrolės ir baudų, tokių pažeidėjų vis tiek atsiranda.

Daugiausiai pažeidimų daro individualūs asmenys

Iš VTPSI pateiktos statistikos matyti, kad daugiausiai nusižengimų statant daro fiziniai (individualūs) statytojai. GRYNAS.lt pateiktoje medžiagoje fiksuojama, kad juridinių asmenų (įmonių) teritorijų planavimo ir statybos srityje padaryti pažeidimai sudaro maždaug dešimtadalį visų pažeidimų. 2016 metais fiziniams asmenims buvo surašyti 442 administracinės teisės pažeidimų protokolai, juridiniams – 47. Iki 2017-06-07 fiziniams asmenims buvo surašyti 233 protokolai, juridiniams – 10.

VTPSI atstovas spaudai Albinas Keturka GRYNAS.lt tvirtina, kad institucijos specialistai, tikrinant su statybos sritimi susijusius asmenų skundus ir pranešimus, dažniausiai susiduria su projekto sprendinių (dažniausiai neesminių) nesilaikymu, neteisėtai vykdomais buto remonto darbais daugiabučiuose namuose (balkonų, lodžijų įstiklinimu, fasado elementų keitimu, įvairios įrangos, pavyzdžiui, kondicionierių tvirtinimu ant pastato fasado), savavališka statyba (tvorų, pavėsinių ir kt.) valstybinėje žemėje, nesudėtingų statinių statyba neturint bendraturčių sutikimo ir pan.

„Iš anksto suplanuotų (planinių) patikrinimų metu dažniausiai fiksuojami pažeidimai susiję su statybos darbų atlikimu nesilaikant darbo projekto (technologinių) sprendinių; netinkamai pildomu statybos darbų žurnalu, statybos darbų vykdymu neturint visų privalomųjų dokumentų (pavyzdžiui, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo)“, – duomenimis dalijasi specialistas.

Daugiausiai sužinoma iš žmonių

VTPSI statybos pažeidimus nustato bendradarbiaudama su visuomene, kuri apie tokius galimus atvejus praneša elektroninės pranešimų sistemos, pasitikėjimo linijos ar kitų priemonių pagalba, taip pat vadovaujantis kitų institucijų ar žiniasklaidos informacija, planinių patikrinimų bei rengiamų reidų metu.

Tiesa, aktyviausiai apie nelegalias statybas praneša gyventojai. Institucijos duomenimis, visuomenė atsakingiau įvertina situaciją prie pateikdama pranešimą VTPSI, dėl ko mažėja nepagrįstų patikrinimų skaičius, kitaip tariant, daugiau pažeidimų pasitvirtina. 2016 metais VTPSI gavo 2571 skundą ir pranešimą, susijusį su statybos sritimi, iš jų 661 buvo pagrįstas. 2015 metais iš 2893 skundų ir pranešimų pasitvirtino 545.

Tačiau naujai statomų ir rekonstruojamų statinių planinių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų skaičius sumažėjo beveik per pusę: 2016 m. – 18, 2015 m. – 34 pažeidimų atvejai. Nustatytų savavališkų statybų atvejų skaičius išliko panašus: 2016 m – 482, 2015 m. – 462. Savavališkų statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejų sumažėjo, bet naujo statinio savavališkų atvejų nustatyta beveik 10 proc. daugiau.

VTPSI surinktais duomenimis, vienas iš savavališkų statybų atvejų fiksuotas Egidijaus Dragūno sklype, kurį DELFI buvo aprašęs. A. Keturka informuoja, kad tokių statybos darbų (nesilaikant patvirtinto projekto ir nukrypstant nuo esminių projekto reikalavimų) per 2016 metus fiksavo net 482.

Pažeidimų diapazonas mirga žiniasklaidoje

Nuo vienbučių virtusių daugiabučiais, iki tvoros valstybinėje žemėje: žiniasklaida, ko gero, yra rašiusi apie visus statybų pažeidimus, kokių tik gali pasitaikyti. Tiesa, po šių publikacijų VTPSI pareigūnai pradeda tyrimus ir pažeidėjams tenka mindyti institucijos slenksčius.

Vienas tokių atvejų, kuris gali tapti pavyzdžiu, kalbant apie vienbučių virsmą daugiabučiais, yra jau anksčiau GRYNAS.lt aprašytas atvejis Palangoje, kai verslininkai pateikė, atrodo, visiškai nekaltą statybų projektą vienbučiam pastatui, o štai apsilankius toje teritorijoje matyti, kad jau stovi didžiulis daugiabutis.

Butus juose verslininkai nori parduodami pateikdami viliojančius pažadus apie ramybę, nuosavą kiemą ir amžiną vietą automobiliui. Tačiau jau pirmosiomis dienomis susidūrę su tokių daugiabučių trūkumais, pirkėjai neturi kam pasiskųsti – jie patys įsigijo tokį butą ir sutiko su visomis sąlygomis.

Ne ką mažiau problemų kelia statybos, kurioms leidimas iš viso nebuvo išduotas, arba buvo išduotas neteisėtai.

Dar šią savaitę Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kad buitinių nuotekų linijos avarijos, įvykusios dėl statybos darbų sostinės Upės gatvėje praėjusį gruodį (kai į Nerį buvo paleistos nuotekos), kaltininkai atlygintų gamtai padarytą 629,9 tūkst. eurų žalą. Šią sumą prašoma išieškoti iš uždarųjų akcinių bendrovių „Vilniaus rentinys“, „ARCHINOVA“, „Ribinis būvis“ ir „Statybos projektų ekspertizės centras“. Avarija, dėl kurios Neries upė buvo užteršta išleistomis buitinėmis nuotekomis, įvyko statybos aikštelėje Upės g. 21, kur buvo statomas administracinis pastatas su požemine ir antžemine automobilių saugyklomis. Specialioji komisija, kurią avarijai tirti sudarė VTPSI, nustatė, kad nuotekų sistema buvo pažeista sugriuvus statomai atraminei sienelei. O sienelė sugriuvo todėl kad buvo nesilaikoma pradinio projekto ir naudojamos kitos statybinės medžiagos, pigesnės ir silpnesnės.

Šį atvejį galima pateikti kaip pavyzdį kalbant ir apie statybas be leidimo. Laikinosios (atraminės) sienos įrengimo metu UAB „Vilniaus rentinys“ dar nebuvo gavusi leidimo statybai. Kitaip tariant, darbai pradėti dar negavus tam leidimo.

Tačiau bene daugiausiai paviešinami pažeidimai, susiję su valstybinės žemės ar miško užgrobimu, teritorijos apsitvėrimu. Juos dažniausiai tyčia ar netyčia daro individualūs asmenys savo nuosavose valdose. GRYNAS.lt yra rašęs apie vieną tokių atvejų Kaune, kai gerai žinoma Kauno verslininkė, restoranų tinklą valdančios įmonės „Arenarta“ vadovė Ligita Riaukienė, neišsiteko savo sklype ir dalis prabangaus namo, ūkinis pastatas, stoginė ir tvora atsidūrė valstybei priklausančiame miške.

Tyrimą pradėjusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nustatė ne vieną grubų pažeidimą. Pareigūnai išsiaiškino, kad greta sklypo, esančio Vasarvidžio gatvėje priklausančio L. Riaukienei bei jos sutuoktiniui, užimti 5 arai valstybinės žemės.

Trūksta ir informacijos, ir sąžiningumo

Priežastys, kodėl daromi pažeidimai statybų srityje, yra įvairios. Dalis situacijų gali būti netyčinės, tačiau dauguma įstatymo nesilaikymo atvejų, ko gero, vis dėlto yra planuoti.

„Vienareikšmiškai sunku įvertinti pažeidimų priežastis, vieni pažeidimai atsiranda dėl bendradarbiavimo su kaimynais ir institucijomis stokos, kiti iš teisės aktų neišmanymo. Nemažai atvejų, kai pats statytojas ar jį atstovaujantis statybos techninis prižiūrėtojas pastebi, kad pakeitus vieną ar kitą projekto sprendinį, būtų galima sutaupyti, statinys labiau tenkintų statytojo poreikius ar atrodytų gražiau, taip pat statybos metu susiduriama su projektuotojų nenumatytomis aplinkybėmis, statybininkai naudoja netikslius matavimo prietaisus ar nesureikšmina faktinių neatitikčių brėžiniams. Neišvengiama ir galimai sąmoningai padarytų pažeidimų“, – komentuoja VTPSI atstovas A. Keturka.

Anot VTPSI atstovo, išvengti daugybės ginčų ir pažeidimų leistų principingesnė ir skaidresnė statybą leidžiančius dokumentus išduodančių institucijų veikla, taip pat didelę reikšmę pažeidimų skaičiaus mažėjimui turi ir visuomenės pilietiškumas.

„Svarbu suvokti, kad neteisėtos statybos pažeidžia konstitucinį teisės viršenybės principą, viešąjį interesą, daro žalą aplinkai bei darniai teritorijų plėtrai, gali kelti grėsmę žmonių saugumui, todėl būtina statybas pradėti tik įsitikinus, kad jos teisėtos“, – VTPSI poziciją pateikia atstovas.

Užsiims visuomenės švietimu

Pažeidimų prevenciją ir jų išaiškinimą turėtų pagerinti nuo kitų metų pradėsiančios veikti VTPSI ikiteisminių ginčų nagrinėjimo komisijos veikla, taip pat, jei būtų įgyvendintas, Vyriausybės programoje šiuo metu įrašytas ekonominių sankcijų, proporcingų statybos mastui ir pažeidimo dydžiui, nustatymas. Joje numatytas ir geresnės sąlygos piliečiams bei nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus teritorijų planavimo ir statybos srityse.

VTPSI savo ruožtu žada daugiau dėmesio skirti gyventojų šviečiamajai veiklai, konsultacijoms, metodinei pagalbai statybos dalyviams. Tikimasi, kad tai paskatins gyventojus konsultuotis ir aktyviau naudotis galimybe išsiaiškinti teisės aktų reikalavimus prieš įgyvendindami su statybomis susijusius sumanymus.

Be to, anot A. Keturkos, kitais metais VTPSI atskleis dalį su statybų procesais susijusių duomenų.

„Šio žingsnio tikslas – informuoti visuomenę apie Inspekcijos veiklą, priežiūros procesus, nepatikimus rangovus, ekspertizės įmones (jei būtų pakeistas įstatymas – ir kt. subjektus), paskatinti visuomenę pranešti apie galimai savavališkas statybas. Tai sudarys galimybes statytojams lengviau pasirinkti patikimus ir kokybiškas paslaugas teikiančius statybos proceso dalyvius, o nepatikimus subjektus skatins gerinti paslaugų kokybę. Siekiamas efektas – esminių pažeidimų skaičiaus teritorijų planavimo ir statybos srityse mažėjimas, didesnis visuomenės įsitraukimas į priežiūros procesus, aukštesnė darbų statybos srityje kokybė“, – komentuoja pašnekovas.

Ko gero, svarbiausia, ką reikia daryti, norint mažinti pažeidimų skaičių, yra visuomenės švietimas. Tačiau nemaža problema yra ir neskaidrus arba, kai kuriais atvejais, nekompetentingas, priimtas sprendimas išduoti statybos leidimą. Todėl šalia žmonių švietimo būtina užtikrinta tinkamą atsakingų institucijų funkcionavimą.