Nustatyta, pasak agentūros vedėjo Andriaus Masioko, kad dalis buvusios „Grąžtų“ gamyklos teritorijos užteršta pavojingomis cheminėmis medžiagomis: naftos produktais ir sunkiaisiais metalais. Aplinkosaugininkai paėmė grunto mėginių laboratoriniams tyrimams. Jų rezultatai parodys, ar gruntas užterštas.

Šios teritorijos tvarkymo darbus organizavo ją valdanti UAB „NT Statybų valdymas“, neturėdama suderinto ir patvirtinto teritorijos tvarkymo plano. Privalomuoju nurodymu aplinkosaugos pareigūnai įpareigojo nutraukti grunto kasimo ir išvežimo darbus, kol bus gautos jo laboratorinių tyrimų išvados. Jeigu paaiškės, kad gruntas užterštas, ir išvežtąjį į Zujūnų karjerą, ir esantį teritorijoje jos valdytojas turės nukasti ir nugabenti gruntą valančiajai įmonei. Už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus gresia administracinė atsakom