Po GRYNAS.lt tyrimų aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas sudarė specialią komisiją, kuri tiria pažeidimus parke, ją sudaro keturios institucijos: VTPSI, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT), Valstybinė miškų tarnyba ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (Vilniaus RAAD). Komisija iki gegužės pabaigos turės pateikti išdavas dėl pažeidimų.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) iš GRYNAS.lt žurnalistų gavę informaciją apie Verkių g. 136 esančius verslininko, restorano „Verkiai“ savininko Lino Pučinsko, prabangius „rūmus“ draustinyje ir aplinkui užgrobtą valstybinę žemę, nustatė pažeidimų bei kelia abejones, ar statybos leidimas buvo išduotas teisėtai.

Leidimą statyti minėtąjį daugiau kaip 400 kv. metrų gyvenamąjį vienbutį namą ir garažą išdavė Vilniaus m. savivaldybė 2012 metais. VTPSI tikrina, ar šis leidimas išduotas teisėtai. Statybos inspektoriai jau nustatė, kad namas ir garažas pastatyti nesilaikant privalomo 3 metrų atstumo iki sklypo ribos.

Tačiau, jeigu gyvenamasis namas iš tiesų yra daugiau kaip 400 kv. m, akivaizdu, kad leidimas statyti tokį statinį draustinyje yra neteisėtas, nes toje teritorijoje maksimalus užstatymo tankumas yra 300 kv. m.

„2009 m. parengtas vieno buto gyvenamojo namo techninis projektas, suderintas Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje bei išduotas Vilniaus miesto savivaldybėje statybai leidimas. Maksimalus užstatymo intensyvumas namų valdose – 0,2, bet neviršijant 300 kv. m sklypo užstatymo Techniniame projekte sklypo užstatymo rodikliai atitinka šį reglamentą, t.y. sklypas užstatytas – 300 kv.m“, - anksčiau klaidingą informaciją GRYNAS.lt pateikė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės pavaduotoja Zenta Ražanauskienė.

VTPSI po patikrinimo nustatė, kad žurnalistams parko vadovų pateikta informacija neatitinka realybės, nes iš tiesų sklype yra 403,25 kv. m gyvenamasis vieno buto namas ir 40,48 kv. m garažas. Iš viso pastatyta 443,73 kv m., nors galima tik 300 kv. m.

Šias statybas įnirtingai gynė ir joms pritarė ne tik Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorės pavaduotoja, bet ir pati parko direktorė Vida Petiukonienė, kuri žurnalistams, visuomenei bei Seimo nariams bandė išaiškinti, kad akivaizdžiai naujai iškasti tvenkiniai draustinio teritorijoje valstybinėje žemėje yra senos kūdros, o valstybinį kelią užtvėręs kelio užtvaras yra „apsauga nuo šiukšlintojų“.

VTPSI pareigūnai patikrinimo metu taip pat nustatė, kad be Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo prie šio namo oranžerijos valstybinėje žemėje įrengta terasa. Statytojui surašytas savavališkos statybos aktas. Kai bus pastatyti sklypo riboženkliai, o tai padaryti patikrinimo metu įsipareigojo statytojas, bus tikslinama, ar prie namo pietinėje pusėje esančios terasos laiptai, vedantys tvenkinių link, irgi neužima valstybinės žemės.

Vis dėlto VTPSI nenagrinėjo valstybinėje žemėje stovinčių skulptūrų, užtvarų ir kitų statinių, į šiuos klausimus turėtų atsakyti patikrinimą atlikusi Nacionalinė žemės tarnyba.

Su pačiu L. Pučinsku GRYNAS.lt susisiekti nepavyko, nes jo telefonas išjungtas.

Žinote daugiau nelegalių ir savavališkų statybų atvejų Lietuvos parkuose, draustiniuose, valstybinėje žemėje arba kai statybos prasidėjo be leidimų? Kviečiame informacija pasidalinti su portalu GRYNAS.lt. Garantuojame šaltinių konfidencialumą. Rašykite laiškus elektroniniu paštu grynas@grynas.lt.