Kai kurie mėšlo kaupai buvo susmulkinti. Iš žirgyno mėšlas buvo atvežamas ir išpilamas tiesiai ant žolės netoli vandens telkinio. Pareigūnams aiškinantis faktines aplinkybės nustatyta, kad UAB „Lietuvos žirgynas“ mėšlo tvarkymo darbus vykdo UAB „Komposta“, kuri užsiima arklių mėšlo kompostavimu ir galimai veiklą vykdo neturėdama leidimo.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūnai paėmė vandens ir grunto mėginius, UAB „Lietuvos žirgynas“ direktoriui buvo įteiktas privalomasis nurodymas dėl mėšlo vežimo nutraukimo į minėtą teritoriją. Šiuo metu LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūnai atlieka tyrimą dėl galimai padarytų pažeidimų.

Aplinkosaugininkai primena, kad Administracinės teisės pažeidimų kodekse yra numatyta administracinė bauda už netinkamą mėšlo tvarkymą bei įpareigojimas atlyginti žalą padarytą aplinkai. Taip pat primenama, kad bendrovės, kurios užsiima atliekų tvarkymu, veiklą privalo vykdyti pagal išduotų leidimų sąlygas.