Tikrinant vietoje, pranešime minimas faktas dėl mėšlo skleidimo terminų pažeidimo nepasitvirtino, tačiau nustatyta, kad ūkininkė A.T. kaupė tirštąjį mėšlą rietuvėje prie tvarto, kuri neatitinka mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų.

Rietuvės lauke gali būti įrengiamos tuose laukuose kurie bus tręšiami. Rietuvė privalo būti apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu. Pylimas turi būti įrengtas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų. Ruošiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei lauke, pirmiausia ant lauko dirvos paviršiaus turi būti suformuojamas durpių arba smulkintų šiaudų pasluoksnis, skirtas srutoms ar skysčiams nuo mėšlo sugerti.

Ūkininkei A.T. už mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginių reikalavimų pažeidimą surašytas administracinis teisės pažeidimo protokolas ir privalomasis nurodymas pažeidimo pašalinimui.