Dar 2006 metais Vilniaus RAAD pateikė teismui ieškinį dėl gamtai padarytos žalos, sunaikinus žolinę augmeniją, atlyginimo iš UAB „Golf development“. Ši byla 2010 metais pasiekė net Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Teismas konstatavo, kad žalos faktas, t. y. natūralios žolinės augmenijos sunaikinimas dėl golfo laukų kraštovaizdžio draustinyje įrengimo bei visos kitos būtinosios sąlygos taikyti kasatoriui (UAB „Golf development“) civilinę deliktinę atsakomybę už gamtai padarytą žalą yra nustatytos, tačiau teismas iškėlė klausimą, kokio dydžio žemės plote realiai buvo sunaikinta žolinė augmenija. Todėl bylos dalis, susijusi su minėtuoju klausimu, buvo perduota iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, teigiama Vilniaus RAAD pranešime spaudai.

Būtent Vilniaus apygardos teismo paskirtos dvi ekspertizės leido surinkti pakankamai įrodymų, konstatuojančių, kad konkrečiuose plotuose, kuriuose įrengtas sporto aikštynas – golfo laukai, auga šiai vietovei nebūdinga žolinė augmenija ir kad iki įrengiant sporto aikštyną buvusi vietovei būdinga dirbamų laukų, pievų, pamiškių, vandens telkinių pakrančių augalija buvo sunaikinta. Ekspertų išvados padėjo nustatyti ir ištirti aplinkybes, reikšmingas žalos dėl žolinės augmenijos sunaikinimo dydžiui apskaičiuoti.

Minėtasis 2016 kovo 8 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.