Dar labiau kurioziška šioje istorijoje yra tai, kad pats statytojas įsitikinęs, kad turi teisę statyti toliau ir valstybinės žemės atlaisvinti nė neketina. Naujame pastate planuojamos komercinės patalpos. Vis dėlto, jeigu statytojas nepašalins statybos padarinių, institucijos žada kreiptis į teismą.

Pamatai išdygo per vieną savaitgalį

Palangiškių bendruomenė pasakojo, jog 2013 spalio 11 dieną (penktadienį po pietų) tiesiai po jų langais, Palangos centrinėje dalyje, Ganyklų g. 6, pradėtos statybos. Jas pradėjo buvęs Palangos kredito unijos vadovas Evaldas Petrauskas.

„Darbus jie pradėjo penktadienį po pietų ir, manome, neatsitiktinai, kad nespėtume valstybinių institucijų padedami jų sustabdyti. Pirmadienį pamatai jau buvo baigti montuoti. Statybos pradėtos, nors yra Nacionalinės žemės tarnybos Palangos skyriaus raštas, kuriuo pranešama, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 13 dienos nutraukiama valstybinės žemės nuomos sutartis ponui Petrauskui, nes naudojamus valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka išsinuomoti galima tik prie nuosavybės teise valdomų, nekilnojamojo turto registre teisiškai įregistruotų pastatų (patalpų), kurių E. Petrauskas nebeturi“, - rašoma palangiškės laiške.

Pasak GRYNAS.lt skaitytojos, statoma prisidengus statybos leidimu rekonstrukcijai, kuris išduotas 2008-10-16 ir galioja iki 2018-10-16, tačiau faktiškai vykdoma visiškai nauja statyba, kuri į jokią rekonstrukcijos sąvoką netelpa: „Pastačius šį 7 metrų aukščio pastatą gyventojams jo sienos iškils tiesiai po langais, kurie ir taip yra šiaurinėje pusėje. Dėl šios priežasties mūsų nekilnojamo turto kaina žymiai kris.“

VTPSI prieš pat teismą mįslingai atsiėmė ieškinį

Pasirodo, jog prieš pat teismo posėdį, kuriame Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija siekė panaikinti išduotus leidimus, ji pati numatytą teismo dieną atsiėmė ieškinį.

„Labiausiai nusivylę ir be galo nustebę esame Statybų inspekcijos sprendimu, kuri dėl šių statybų buvo pateikusi ieškinį teismui. Ieškinyje ji buvo surašiusi ne vieną pažeidimą, teismo prašė panaikinti statybos leidimą, nugriauti pradėtą statinį ir sutvarkyti statybvietę. Tačiau 2015 08 27 atvykę į teismo posėdį buvome priblokšti sužinoję, kad ieškovas, Statybų inspekcija, tą pačią dieną, iš pat ryto atsiėmė ieškinį“, - teigė palangiškė.

Pasak jos, anksčiau Statybų inspekcija atliko tyrimą, kurio metu raštu buvo informuota, kad nuomos sutartis su Evaldu Petrausku Nacionalinės žemės tarnybos iniciatyva yra nutraukta: „Apie šį svarbų faktą minima ir Statybų inspekcijos teismui pateiktame ieškinyje. Minima ir apie tai, kad statinio projekte nurodyta statybos rūšis – rekonstrukcija neatitinka rekonstrukcijos sąvokos, kuri apibrėžta Statybos įstatyme. Kitaip tariant, statybos leidimas išduotas gamybinių patalpų rekonstrukcijai, tačiau faktiškai vykdoma nauja statyba.“

Palangos gyventojos teigimu, pirmame teismo posėdyje atsakovas E. Petrauskas paprašė atidėti teismo posėdį, kadangi atsirado kita byla, kurioje jis teismui skundžia Nacionalinę žemės tarnybą dėl šio žemės sklypo nuomos jam panaikinimo: „Teismas prašymą patenkino ir atidėjo bylos nagrinėjimą, kol bus išspręsta kita byla dėl nuomos. Tačiau vėliau vykęs teismas dėl nuomos E. Petrausko skundo Nacionalinei žemės tarnybai netenkino, pabrėždamas, kad jis nebeturi nieko, dėl ko nuoma jam priklausytų. Šis sprendimas E. Petrausko buvo apskųstas, tačiau Apeliacinis teismas paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Tai reiškia, kad 2015 08 27 dieną teisme, kuris turėjo nagrinėti Statybų inspekcijos ieškinį, E. Petrauskui laimėti nebuvo jokių šansų, tačiau jie atsirado, kai Statybų inspekcija atsiėmė ieškinį.“

Statybų inspekcija: ieškinį reikėjo atsiimti, nes pasikeitė įstatymai

Paklausta, kodėl Statybų inspekcija paskutinę akimirką prieš teismą atsiėmė ieškinį, VTPSI atstovė viešiesiems ryšiams Vida Aliukonienė GRYNAS.lt komentavo, kad tai buvo padaryta dėl pasikeitusių įstatymų.

VTPSI Palangos miesto apylinkės teismui 2013-11-14 pateikė ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybės administracijai, Evaldui Petrauskui, A. G. ir J. G. dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008 m. spalio 16 d. statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo. Pateiktas ieškinys buvo grindžiamas tuometine Statybos įstatymo redakcija, numačiusia, kad tuo atveju, kai asmuo, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, neatitinka šio įstatymo reikalavimų (vienas iš jų – statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais), leidimo galiojimas panaikinamas teismo sprendimu“, - aiškino V. Aliukonienė.

Pasak VTPSI atstovės, nuo 2014 m. sausio 1 dienos įsigaliojo Statybos įstatymo pakeitimai, kuriais buvo pakeisti statybos leidimo galiojimo panaikinimo pagrindai: „Pakeisto Statybos įstatymo redakcijoje nebeliko normos, kuri leidimo panaikinimo pagrindu laikytų asmens, kuriam išduotas leidimas, neatitikimą nurodytiems reikalavimams. Šiuo metu kituose Statybos įstatymo straipsniuose taip pat nėra minėtos normos atitikmens, kuri inspekcijai toliau leistų palaikyti civilinėje byloje pareikštus reikalavimus. Kiti argumentai nebuvo pakankami statybos leidimui nuginčyti. Tolesnis bylos nagrinėjimas dėl statybos leidimo panaikinimo tapo netikslingu.“

V. Aliukonienės teigimu, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodeksu, VTPSI Klaipėdos skyrius 2015 m. rugpjūčio 26 d. raštu Palangos miesto apylinkės teismui pateikė prašymą atsiimti ieškinį.

Vis dėlto iki šiol neaišku, kodėl įstatymui pasikeitus nuo 2014 m. sausio 1 dienos inspekcijos ieškinys buvo atsiimtas tik prieš pat teismo posėdį 2015 m. rugpjūčio pabaigoje.

Statyba neteisėta

Vis dėlto, VTPSI teigimu, statybos tame objekte vykti negali, o padariniai turi būti pašalinti.

„Inspekcijos turimais duomenimis, statybos darbai žemės sklype Ganyklos g. 6, Palangoje, nevykdomi. Statytojai šiuo metu negali vykdyti naujo statinio statybos ar rekonstrukcijos darbų žemės sklype, kadangi neturi žemės sklypo, kuriame statomas statinys, nevaldo nuosavybės teise arba kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Jie taip pat negali realizuoti ir 2008-10-16 statybos leidimo, kuris, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, nesukelia jokių teisinių padarinių“, - laiške rašė V. Aliukonienė.

Pasak jos, dėl neteisėtos statybos valstybinės žemės sklype padarinių pašalinimo tartasi su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) atstovais.

Į teismą kreipsis NŽT

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Audrius Gelžinis GRYNAS.lt teigė, kad jeigu statybos padariniai valstybinėje žemėje nebus pašalinti, į teismą kreipsis NŽT.

„Šiuo metu valstybinės žemės nuomos sutartis, kuria E. Petrauskui ir R. Petrauskienei buvo išnuomota valstybinės žemės sklypo, esančio Ganyklų g. 6, Palangos mieste, dalis yra nutraukta. Taigi, šiuo metu 0,1712 ha ploto žemės sklypo, esančio Ganyklų g. 6, Palangos mieste, dalis niekam neišnuomota“, - laiške rašė A. Gelžinis.

Pasak jo, 2016-02-19 įvyko VTPSI ir NŽT atstovų pasitarimas, kurio metu buvo svarstyti klausimai, susiję su neteisėtų statybos padarinių šalinimu valstybiniame žemės sklype.

„Atsižvelgdamas į 2016-02-19 Inspekcijoje vykusiame pasitarime priimtus sprendimus, NŽT direktorius pavedė Palangos skyriaus vedėjui atlikti žemės sklypo žemės naudojimo valstybinę kontrolę, dalyvaujant Statybos inspekcijos atstovui (-ams), kurios metu būtų vietoje patikrinti ar Statybų inspekcijos konstatuoti neteisėtos statybos padariniai yra pašalinti“, - teigė A. Gelžinis.

GRYNAS.lt žiniomis, statinio pamatai teritorijoje stovi iki šiol ir nėra pašalinti. NŽT atstovo teigimu, nustačius, kad neteisėtos statybos padariniai iki šiol nėra pašalinti, bus imtasi veiksmų: „Informuoti E. Petrauską ir R. Petrauskienę apie būtinybę nedelsiant imtis veiksmų dėl pažeidimų pašalinimo ir atlikus pakartotinę žemės sklypo žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir nustačius, kad neteisėtos statybos padariniai iki nurodytos datos nepašalinti, pagal kompetenciją imtis veiksmų dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo, t. y. kreiptis į teismą dėl įpareigojimo E. Petrauskui ir R. Petrauskienei atlaisvinti valstybinę žemę, pašalinant Statybų inspekcijos konstatuotus nelegalios statybos padarinius.“

Statytojui teismai – ne naujiena

Statybas vykdantis buvęs Palangos kredito unijos vadovas E. Petrauskas jau daugybę metų varsto teismų duris.

Sukčiavimu kaltintas verslininkas per ketverius metus turėjo ne vieną teisminį ginčą, kuriuose buvo kaltinamas ir dėl dokumentų klastojimo bei poveikio liudytojui, tačiau dėl šių kaltinimų buvo išteisintas. Be to, jam buvo pareikšti kaltinimai sukčiavimu. Žiniasklaidoje skelbta, kad 2012 metų pabaigoje E. Petrauskas buvo sulaikytas.

Institucijų grasinimai negąsdina – statys toliau

E. Petrauskas GRYNAS.lt teigė, kad informacijos apie tai, jog statybos yra neteisėtos, neturi. Jo įsitikinimu, jis turi teisę tęsti statybas.

„Statybos leidimas yra galiojantis, Statybos inspekcija atsiėmė ieškinį, kadangi įstatymai negali uždrausti panaikinti leidimo. Tai kadangi statybos leidimas galiojantis, galima statyti toliau. Pagal įstatymą pirmenybė yra statybos leidimui, o ne nuomos sutarčiai. O prie turinčios nuosavybės, kuri jau yra pastatyta, privaloma žemė vis tiek bus suformuota prie tų pamatų“, - kalbėjo E. Petrauskas.

Statytojas yra visiškai įsitikinęs, kad turi teisę statyti toliau: „Kadangi leidimas yra išduotas, negali panaikinti, patys atsiėmė ieškinį, tai mes turime teisę statyti. Mes kreipėmės į Statybų inspekciją, kad ji mums išduotų pažymą, kad viskas yra legaliai pastatyta turint leidimą, pagal projektą. Ji mums privalo tą pažymą išduoti ir mes toliau statysime, nes viskas legalu.“

Paklaustas, ar žino, kad dėl jo statybų valstybiniame sklype įvyko VTPSI ir NŽT darbuotojų pasitarimas, kuriame buvo sprendžiama, ką daryti su neteisėta statyba, E. Petrauskas atsakė neigiamai: „Neinformavo, mes kol kas nieko nežinome.“

Žinote daugiau nelegalių ir savavališkų statybų atvejų Lietuvos parkuose, draustiniuose, valstybinėje žemėje arba kai statybos prasidėjo be leidimų? Kviečiame informacija pasidalinti su portalu GRYNAS.lt, garantuojame šaltinių konfidencialumą. Rašykite laiškus elektroniniu paštu grynas@grynas.lt.