Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas suteikia teisę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, pateikusiems tarnybinį pažymėjimą, netrukdomai patekti į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių pasienio ruožų bei privačias teritorijas ir jose esančius objektus. Į įmonę pareigūnai turi teisę patekti ir be jos savininko, valdytojo ar jų įgalioto atstovo. Tačiau net ir suderinę patikrinimo laiką su atsakingais asmenimis, Vilniaus RAAD pareigūnai į minėtąją teritoriją nebuvo įleisti. Už kliudymą jiems vykdyti savo pareigas buvo nubausti ir du UAB „Ekskomisarų biuras“ darbuotojai, teigiama Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.

Apsaugos vadovo nuo atsakomybės neišgelbėjo ir skundai teismams. Vasario 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tarė galutinį žodį – atmetė V.D. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą. Ši Teismo nutartis yra neskundžiama ir įsigaliojo nuo paskelbimo dienos.