Pastaruoju metu Utenos RAAD sulaukė daugybę nusiskundimų iš žemės sklypų savininkų ar naudotojų, kurie yra uždraudę medžioti jiems priklausančiuose žemės sklypuose. Skunduose nurodoma, kad medžioklių varant metu, medžiotojai ar varovai eina per sklypus, kuriuose medžioti uždrausta.

Tokie sklypai užima tik keletą hektarų, jų ribos nebūna aiškiai pažymėtos. Apie sklypus, kuriuose uždrausta medžioti, medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija informuoja medžioklės plotų naudotojus ir regiono aplinkos apsaugos departamentą, nurodydama šių sklypų kadastrinius numerius.

Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija gavo pranešimą, kad medžiotojų būrelio „Debeikiai“ medžiotojai vykdo medžioklę varant sklypuose, kuriuose medžioklė uždrausta. Gavę pranešimą, pareigūnai išvyko patikrinti pateiktos informacijos.

Pagal kadastrinį numerį nėra paprasta nustatyti konkretaus sklypo ribas. Fiksuojant medžiotojų ir varovų sniege paliktų pėdsakų koordinates, buvo nustatyta, kad medžioklė vyko sklypuose, kuriuose tai daryti draudžiama. Be to, medžioklės metu buvo sumedžiotas ragus numetęs stirnos patinas.

Medžioklei vadovavęs medžiotojas šį įvykį pažymėjo medžioklės lape, tačiau nesurašė nustatytos formos akto. Tokie medžioklės vadovo veiksmai pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus. Aiškinantis įvykio aplinkybes paaiškėjo, jog žvėris buvo sumedžiotas sklype, kuriame medžioti draudžiama. Medžioklės vadovas medžiotojų liniją sustatė taip pat medžioti draudžiamoje teritorijoje.

Neteisėtai stirnos patiną sumedžiojusiam medžiotojui V. P. ir medžioklės vadovui J. G. surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai. Visa su pažeidimais susijusi medžiaga dėl nuobaudų skyrimo perduota Anykščių rajono apylinkės teismui.