Siekiant užtikrinti, kad Vilnelės upėn nepatektų teršalai, gegužę Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atliko paviršinių nuotekų (lietaus) išleistuvų, esančių Vilnelės upėje, kontrolę.

Buvo patikrinta Vilnelės vagos atkarpa esanti Vilniaus mieste. Patikrinimo metu buvo apžiūrėti lietaus nuotekų išleistuvai. Užfiksavus išleistuvus, kuriuose galėjo būti teršalų, buvo paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams atlikti.

Bendradarbiaujant su UAB „Grinda“ (įmonė eksploatuojanti paviršinių nuotekų tinklus) buvo patikrinti įtarimus sukėlę lietaus nuotekų tinkluose esantys šuliniai.

Taip pat planuojama specializuotos technikos pagalba patikrinti visas trasas, kuriose gali būti neteisėti prisijungimai prie lietaus nuotekų tinklų. Nustačius neteisėtus prisijungimus atsakingiems asmenims bus taikomos nuobaudos ir surašyti privalomieji nurodymai nutraukti Vilnelės upės taršą.

Vykdant Vilnelės upės vandens monitoringą nustatyta, kad upės būklė yra gera arba labai gera. Vilnelės upės kontrolę planuojama vykdyti nuolatos.