Nors Lietuvoje geriamojo vandens ištekliai nėra maži, tačiau tai nereiškia, kad galime jų netaupyti. Vien vandens išgavimas reikalauja papildomos energijos, o tai vėlgi daro neigiamą įtaką aplinkai. Todėl jei norime padėti planetai, turime taupyti viską - net ir vandenį.

„Šiuo metu daugelyje šalies butų ūkių sumontuoti B klasės skaitikliai nėra itin tikslūs. Dalis gyventojų tuo naudojasi – leidžia vandenį maža srove arba tiesiog lašina ir taip nemoka už sunaudojamą vandenį. Naujieji C klasės skaitikliai yra gerokai tikslesni ir gali apskaityti maža srove leidžiamą ar lašantį vandenį“, - teigia bendrovės „Šiaulių vandenys“ abonentų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovė Silva Karpenkienė. Anot jos, ši priemonė skirta ne tik norint išaiškinti nesąžiningus vartotojus. Ne mažesnė jos reikšmė - paskatinti žmones taupyti vandenį.

Jau tris mėnesius tokie skaitikliai įrengti keturiuose Šiaulių daugiabučiuose namuose, tai yra 63 butuose. Įrengus ir atlikus minėtų daugiabučių namų vandens nuostolių analizę, paaiškėjo, kad nuostolių sumažėjo nuo 8 iki 20 proc. per mėnesį. Dabar C klasės skaitikliai per mėnesį vienam butui apskaičiuoja apie 400 litrų šalto vandens daugiau nei B klasės skaitikliai.

Kitose šalies vandentvarkos bendrovėse fiksuojami dar didesni neapskaityto vandens kiekiai. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos duomenimis, daugiabučių pastatuose neapskaitoma apie 15 proc. vandens.

„Vandens netektis daugiabučių namų tinkluose vandens tiekėjai apskaito ir įvardina kaip komercinius nuostolius. Tikslesni skaitikliai leistų teisingiau apskaityti vandenį, o gautos papildomos lėšos galėtų būti investuojamos į vandentvarkos ūkį ir leistų sumažinti vandens tiekimo kainas gyventojams. Taigi tai naudinga ir vandentvarkos įmonėms, ir gyventojams“, - teigia Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Bronius Miežutavičius. Anot jo, kai žmonės tiksliai žinos, kiek vandens suvartoja, pradės labiau taupyti.

Asociacijos duomenimis, Lietuvoje sumontuota daugiau nei 950 tūkst. vandens apskaitos prietaisų. Kol kas tikslesni C klasės skaitikliai išbandomi tik Šiauliuose.

„Be jokios abejonės, sieksime, kad visuose bendrovės aptarnaujamuose butuose būtų įdiegti tokie skaitikliai. Kadangi skaitikliai keičiami periodiškai, pakeisti B skaitiklius tikslesniais C klasės šalto vandens apskaitos prietaisais įmanoma per penkerius metus“, - teigia S. Karpenkienė. Ji tikisi, kad ši naujovė išmokys žmones racionaliau naudoti vandens išteklius.