Reido metu buvo tikrinama, ar laikomasi Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių, ar teisingai pildomi ir išduodami galiojantys naujos formos medžioklės lapai, ar medžioklės vadovai užtikrina jiems pavestas pareigas, ar turima licencijų medžiojamiesiems gyvūnams bei užtikrinamas tinkamas licencijų naudojimas. Taip pat tikrinti visų medžiotojų leidimai ginklams, bilietai dėl duomenų medžiotojų sąvadui pateikimo. Ypač didelis dėmesys skirtas specialioms žymos apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimui.

Vykdyta ne tik dokumentų, sumedžiotų žvėrių patikra, bet prisilaikant saugaus elgesio reikalavimų sudalyvauta ir varymuose, kad būtų įvertinta, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų. Žiūrėta, kad visi medžiotojai ir varovai turėtų ryškius galvos apdangalus, vilkėtų ryškias liemenes.

Aplinkosaugininkai patikrino medžiotojus
Foto: Šiaulių RAAD

Nors atsakomybė už pažeidimus stipriai sugriežtėjo ir medžiotojai tampa vis atidesni, tačiau vis dar pasitaiko nelaimių medžioklėse. Tokio masto reidas surengtas, nes Šiaulių regione per kelis pastaruosius mėnesius medžioklėse su varovais nukentėjo trys medžiotojai.

Pirmoji nelaimė pernai spalio pabaigoje įvyko Kelmės rajone. Beržėnų miške, Beržėnų kaime, Šaukėnų seniūnijoje,  varymo metu buvo paleisti 5 šūviai. Sumedžiotos dvi stirnos ir lapė. Manoma, kad vieno šūvio metu, kuomet buvo medžiojama stirnos patelė, rikošetu atšokusi 6 mm grankulkė pataikė į medžiotojo į koją. Iš medžiotojo, kuris, kaip įtariama, sužalojo kolegą, paimtas ginklas bei medžioklės dokumentai.

Antroji nelaimė įvyko metų pabaigoje Pakruojo rajone. Pakruojo seniūnijoje, Preičiūnų medžioklės plotuose, šaunant į šernus vienas šratas kliudė medžiotoją. Vyras dėl sužalojimo pats kreipėsi į medikus ir buvo operuotas. Aplinkosaugininkai ir įvykį tiriantys policijos pareigūnai apklausė šalia nukentėjusio stovėjusį ir į šernus šovusį medžiotoją. Kol kas nenustatyta, ar nukentėjusį kliudė kolegos paleistas šūvis ar šratas atšoko nuo paties nukentėjusiojo paleisto šūvio.

Trečioji nelaimė medžioklėje įvyko jau šiais metais sausio 3 d. Šiaulių rajone. Vyrai medžiojo Šelvenų kaime, Kleboniškės miške. Nelaimingas atsitikimas nutiko, kai vienas medžiotojų netyčia iššovė ir pataikė draugui į koją.

Aplinkosaugininkai patikrino medžiotojus
Foto: Šiaulių RAAD

Dėl visų nelaimų medžioklėje policija pradėjo ikiteisminius tyrimus. Paaiškėjus visoms aplinkybėms bus sprendžiama, kokias nuobaudas skirti neatsargiai ir aplaidžiai medžioklėje pasielgusiems asmenims.

Šio reido metu medžioklės taisyklių pažeidimų nenustatyta, taip pat visų patikrintų asmenų dokumentai buvo tvarkingi. Tiesa vienas protokolas buvo surašytas tačiau ne medžiotojams, o asmeniui, kuris miške degino senus elektros laidus. Jam surašytas protokolas ir bus paskirta bauda už aplinkos teršimą deginant šiukšles.