Planuojama, kad iš viso bus iškirsta 10 pavojų keliančių medžių, taip pat apgenėti 35 medžiai.

Pasak direkcijos atstovų, atlikus minėtus medžių tvarkymo darbus atsivers geresnis vaizdas nuo T. Vrublevkio gatvės į Lietuvos nacionalinį muziejų, Mindaugo paminklą ir į Valdovų rūmus. Praeiviams ant galvų nekris nudžiūvusios šakos, pagerės medžių būklė ir estetinis vaizdas.

Vėliau taip pat planuojama tvarkyti želdinius prie K. Škirpos alėjos, tarp Barboros Radvilaitės gatvės ir Gedimino kalno.

Šie darbai bus finansuojami direkcijos lėšomis, o leidimus jiems išdavė Vilniaus miesto savivaldybės administracija.