Kitą savaitę sueis ketvirtis amžiaus, kai šie departamentai buvo įsteigti. Jų gimimo liudijimas – archyvuose tebesaugomas tuomečio Valstybinio gamtos apsaugos komiteto pirmininko 1988- 09-29 įsakymas įsteigti šiam komitetui tiesiogiai pavaldžią Respublikinę valstybinę gamtos apsaugos inspekciją su aštuoniais – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Kapsuko (dabartinė Marijampolė), Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus – teritoriniais gamtos apsaugos komitetais. Pertvarkius valstybinę aplinkos apsaugos sistemą, šie komitetai tapo dabartiniais regionų aplinkos apsaugos departamentais (RAAD).

„Mes dar labai jauni, tik dvidešimt penktąjį gimtadienį švęsime“, – juokauja Angelė Plančiūnaitė, Panevėžio RAAD‘o direktoriaus pavaduotoja, čia dirbanti nuo 1988-ųjų, nuo pat pirmos šio departamento įsteigimo dienos.

Iš viso RAAD‘uose dirba 615 žmonių. Didžiausias pagal darbuotojų skaičių – Klaipėdos RAAD (102), mažiausias – Marijampolės RAAD (48). Toks pat santykis ir pagal kontroliuojamą teritoriją: didžiausia tenka Klaipėdos RAAD‘ui (8432 kv. km be teritorinių vandenų), mažiausia – Marijampolės RAAD‘ui (4463 kv. km).

Visi RAAD‘ai turi Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijas ir vietines aplinkos apsaugos agentūras. Pagal jų skaičių taip pat pirmauja Klaipėdos RAAD. Be Klaipėdos ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijų, jam priklauso Jūros aplinkos apsaugos agentūra ir 10 miestų bei rajonų agentūrų. Mažiausias Marijampolės RAAD turi 5 agentūras.

Per ketvirtį amžiaus regionų departamentai išaugo ne tik darbuotojų ir padalinių skaičiumi. Išsiplėtė ir jų veiklos sritys. Svarbiausia jų priedermė – kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja ir atkuria gamtos išteklius, ar teisingai vykdoma šių išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką apskaita, stebėti pavojingus objektus, išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, įvairius su gyvūnijos išteklių naudojimu susijusius leidimus, teikti ieškinius teismams dėl padarytos aplinkai žalos atlyginimo.
Visuomenės informavimo skyrius